Koła naukowe


Koło Miłośników Historii Pielęgniarstwa przy Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa
SKN Opieki Położniczej
SKN Podstaw Pielęgniarstwa
SKN Pielęgniarstwa Internistycznego
SKN INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ
SKN przy Zakładzie Psychologii Zdrowia
SKN Zakładu Zdrowia Matki i Dziecka
SKN Badań Naukowych w Pielęgniarstwie
SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego
Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Neonatologicznego