Koła naukowe


Koło Miłośników Historii Pielęgniarstwa przy Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa
SKN Opieki Położniczej
SKN
SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego
SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego
SKN przy Zakładzie Psychologii Zdrowia