Aktualności

4 grudnia 2014 r. Seminarium „Problemy wieku podeszłego”.

W dniu 4 grudnia 2014 roku w Krakowie w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum we współpracy dwóch kół Oddziału w Krakowie Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego działających przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie oraz Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM zostało zorganizowane Seminarium „Problemy wieku podeszłego”.

Wykłady z zakresu opieki, bezpieczeństwa oraz terapii ludzi starszych zostały wygłoszone przez prof. dr hab. Tomasza Grodzickiego (Dziekan Wydziału Lekarskiego UJCM), prof. dr hab. Tomasza Brzostka (Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM), dr hab. Annę Skalską (Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM) dr hab. Agnieszkę Gniadek (Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa UJCM) oraz mgr Renatę Kurkowską (Klinika Chorób Wewnętrznych i Geriatrii Katedry Chorób Wewnętrznych i Gerontologii UJ CM). Po zakończeniu wykładów uczestnicy mieli możliwość obejrzenia wystaw w ramach działającego w Instytucie Pielęgniarstwa i Położnictwa UJ CM Saloniku historii pielęgniarstwa. Opiekunem Saloniku jest pani dr Anna Majda, która po części wykładowej wszystkim zainteresowanym udostępniała eksponaty zgromadzone w Saloniku (http://www.ipip.wnz.cm.uj.edu.pl/o_instytucie/salonik).

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, wzięło w nim udział ponad 100 osób, członków Oddziału w Krakowie PTP, pielęgniarek, nauczycieli akademickich oraz studentów kierunku pielęgniarstwo.

Wyrażamy nadzieję, że w roku 2015 współpraca w ramach Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego będzie owocować dalszymi spotkaniami naukowymi zmierzającymi do integracji teorii i praktyki pielęgniarskiej w wybranych obszarach medycyny.

 

Tematy wykładów:

  1. Prof. dr hab. Tomasz Grodzicki: Bezpieczeństwo pacjenta geriatrycznego.
  2. Dr hab. Anna Skalska: Upadki pacjentów starszych w trakcie hospitalizacji.
  3. Prof. dr hab. Tomasz Brzostek: Terapia wielolekowa ludzi starszych.
  4. Dr hab. Agnieszka Gniadek: Opieka medyczna nad osobami starszymi w polskim systemie ochrony zdrowia – potrzeba czy konieczność zmian.
  5. Mgr Renata Kurkowska: Godność człowieka- godność pacjenta.