Skład osobowy

Skład osobowy:

p.o. Kierownika Pracowni:

Dr Barbara Prażmowska
starszy wykładowca
e-mail: barbara.prazmowska@uj.edu.pl

 

Pracownicy:

Dr Dorota Matuszyk, prof. UJ
profesor uczelni
e-mail: dorota.matuszyk@uj.edu.pl

 

Dr Małgorzata Dziedzic
starszy wykładowca
e-mail: malgorzata.dziedzic@uj.edu.pl

 

Dr Małgorzata Dziubak
starszy wykładowca
e-mail: m.dziubak@uj.edu.pl

 

Dr Renata Madetko
starszy wykładowca
e-mail: renata.madetko@uj.edu.pl

 

Dr Anna Mierzwa
starszy wykładowca
e-mail: a.mierzwa@uj.edu.pl

 

Dr Kazimiera Płoch
starszy wykładowca
e-mail: k.ploch@uj.edu.pl

 

Dr Katarzyna Kopeć – Godlewska

adiunkt

e-mail: katarzyna.kopec-godlewska@uj.edu.pl

 

Mgr Magdalena Humaj-Grysztar
asystent
e-mail: magdalena.humaj@uj.edu.pl

 

Mgr Paula Janczyk
asystent
e-mail: paula.janczyk@uj.edu.pl

 

Mgr Anna Kosowska
starszy wykładowca
e-mail: a.kosowska@uj.edu.pl

 

Dr Julia Nawrot
asystent
e-mail: julia.nawrot@uj.edu.pl

 

Mgr Maria Schindler
wykładowca
e-mail: maria.schindler@uj.edu.pl

 

Mgr Elżbieta Sibiga
starszy wykładowca
e-mail: el.sibiga@uj.edu.pl

 

Mgr Wioletta Wolska
starszy wykładowca
e-mail: wioletta.wolska@uj.edu.pl

 

Mgr Małgorzata Gregorczyk

asystent

e-mail: malgorzata.gregorczyk@uj.edu.pl

 

Mgr Justyna Szumicka
asystent
e-mail: justyna.szumicka@uj.edu.pl