Konferencje/ Misje

Misje

 • Misja medyczna w Tanzanii w ramach działalności „Doctors Africa (9 – 24.07.2022r.) – dr Dominika Trojnarska

Udział czynny/ bierny pracowników w konferencjach, zjazdach i sympozjach

 • XXVII Konferencja Naukowa” Postępy w Ginekologii Onkologicznej” współorganizacja sesji naukowej dedykowanej pielęgniarkom i położnym pt.: „Rola Pielęgniarki i Położnej w profilaktyce nowotworów narządu rodnego oraz w zakresie opieki paliatywnej” Wystąpienie pt. „Co się dzieje poza drzwiami gabinetu, czyli o profilaktyce raka piersi inaczej„ Magdalena Humaj-Grysztar. Zakopane onkogin2023.pl 14-15 wrzesień 2023 r.
 • XXVII Konferencja Naukowa” Postępy w Ginekologii Onkologicznej” Kompetencje pielęgniarki i położnej w profilaktyce, diagnostyce i leczeniu nowotworów.  Dorota Matuszyk. Zakopane onkogin2023.pl 14-15 wrzesień 2023 r.
 • I Sympozjum Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej,  Poster pt. „Charakterystyka kobiet stosujących leki przeciwbólowe w trakcie menstruacji – nasilenie bólu, styl życia oraz metody łagodzenia bólu” Magdalena Humaj-Grysztar, Justyna Kot, Klaudia Sieńko-Hans, Barbara Prażmowska, Jadwiga Surówka, Aleksandra Borowiec. Warszawa 28-29.09.2023r.
 • Together for a new approach in lactation support in the neonatal unit.Global Breastfeeding and Lactation Symposium Series – Europe Edition: Monachium, Niemcy. 23-24.06.2023
 • Formula use amongst breastfeeding women after caesarean sections during the early postpartum period: a two‐center Polish study 8thABM/EABM European Regional Conference –  Magdalena Humaj-Grysztar, Dorota Matuszyk. .May 11–13, 2023 Split, Croatia
 • X Ogólnopolska Konferencja Naukowa z okazji Dnia Położnej „Położnictwo bez granic – innowacje, wiedza, praktyka”,.- Prezentacja plakatu pt. „Technologia VR jako metoda łagodzenia bólu porodowego – praca przeglądowa” autorki: Julia Wcisło, Dominika Piwowarska, Magdalena Humaj-Grysztar- Prezentacja plakatu pt. „Czy ChatGPT może zastąpić przedporodowe wizyty położnej?” autorki: Joanna Ruszała, Aleksandra Borowiec, Julia Pałka, Magdalena Humaj-Grysztar Warszawa 24.05.2023r
 • III Ogólnopolska Konferencja Studentów Uczelni Medycznych „Medyczne Targi Wiedzy 2023” pełnienie Funkcji Jury w Sesji Naukowej „Pielęgniarstwo i położnictwo” Dorota Matuszyk .13 stycznia 2023
 • Ogólnopolska Konferencja Seksuologiczna w Ujęciu Interdyscyplinarnym 26.11.2022r. Prezentacja pracy pt. „Wpływ sposobu porodu na funkcje seksualne kobiet w szóstym miesiącu po porodzie”, autorki: Julia Pałka, Aleksandra Borowiec, Joanna Ruszała, Magdalena Humaj-Grysztar
 • XV Jubileuszowy Zjazd połączony z hybrydową konferencją szkoleniowo-naukową pt. „Karmienie piersią – ku przyszłości” organizowany przez Centrum Nauki o Laktacji. Prezentacja posteru pt. „Wpływ sposobu porodu na przebieg karmienia piersią w okresie wczesnego połogu”. Magdalena Humaj – Grysztar. Warszawa 10-11.06.2022r
 • IX Konferencja Naukowa z Okazji Dnia Położnej pt. „Samodzielność zawodowa położnej” organizowana przez SKN Etyki oraz SKN Położnych w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współautorstwo posteru pt. „Rola położnej w opiece nad kobietą z zespołem D-MER” Magdalena Humaj – Grysztar. Warszawa 31.05.2022r.
 • „Pielęgniarstwo i położnictwo”  II Ogólnopolska Konferencja Studentów Uczelni Medycznych „Medyczne Targi Wiedzy 2022 – 22.04.2022r.  dr Dorota Matuszyk – pełnienie funkcji Jury w Sesji Naukowej.
 • Międzynarodowa Konferencja Położnicza „International Midwifery Conference on Holistic Childbirth”. Warszawa 10.09.2022r. mgr Julia Nawrot, mgr Anna Kosowska.
 • IV Konferencja Endokrynologii Ginekologicznej i Rozrodczości, Kraków 21 – 23.04.2022r. Dr Dominika Trojnarska
 • Ostseeseminar, Rostock (Niemcy), 1 – 2.04.2022r. Dr Dominika Trojnarska
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku”, prezentacja posteru: „Epidemiologia i diagnostyka cukrzycy w mukowiscydozie” Olga Śmiech-Michalec, Magdalena Humaj-Grysztar, Joanna Bonior 02.2021r. ONLINE
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby Cywilizacyjne epidemią XXI w.”, wystąpienie z pracą: „Otyłość ciężarnych jako problem współczesnego położnictwa – opis przypadku” Justyna Jakimiak, Paulina Hapunik, Aleksandra Bara, Magdalena Humaj-Grysztar, Mariola Kicia, Renata Madetko. 10.2020r ONLINE
 • International Scientific Nursing and Midwifery Congress CARE4-2019, Leuven, Leuven, Belgium, February 4- 6, 2019r. udział w sesji plakatowej z pracami: „Pregnant women’s preferences for mode of delivery in Poland” Magdalena Agnieszka Humaj-Grysztar, Julia Nawrot, Dorota Matuszyk, Daria Żaneta Lebda. „Home birth in Poland – legal aspects, midwives reflection and statistics” Julia Nawrot, Magdalena Agnieszka Humaj-Grysztar, Katarzyna Kopeć-Godlewska, Dorota Matuszyk.
 • VIII Konferencja Naukowa „Transkulturowość w położnictwie i ginekologii”, udział w sesji plakatowej z pracą:
  „Polskie położne w świecie mediów społecznościowych” Jadwiga Surówka, Barbara Polak, Patrycja Świątek, Magdalena Humaj-Grysztar, Renata Madetko.
 • Justyna Kot, Klaudia Sieńko-Hans, Protokół Eras – postępowanie okołoporodowe zmniejszające ból, Sympozjum „Ból i cierpienie”, 13.01.2018r, Kraków, plakat.
 • Klaudia Sieńko-Hans, Karolina Sieradzy, Justyna Kot, „Cierpienie kobiet po stracie ciąży”, Sympozjum „Ból i cierpienie”, 13.01.2018r., Kraków, plakat
 • Bodys-Cupak I., Kawalec-Kajstura E., Madetko R., Tokarska R., Zastosowanie symulacji w pielęgniarstwie i położnictwie. Forum Edukacji Medycznej Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Lekarski „Rola centrów symulacji w kształceniu studentów kierunków medycznych”, Kraków, 27 maja 2017.
 • Majda A., Madetko R.: Efekty kształcenia osiągalne w oparciu o różne rodzaje symulacji na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo. Forum Edukacji Medycznej Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydział Lekarski „Rola centrów symulacji w kształceniu studentów kierunków medycznych”, Kraków, 27.05.2017r.
 • Czynny udział całego zespołu Pracowni Podstaw Opieki Położniczej w Konferencji w Wieliczce. V Małopolska Konferencja dla Położnych ” Położna 2017″, Wieliczka, 24-25.11.2017r.
 • IV Małopolska Konferencja dla Położnych „Położna 2016” Niepołomice 18-19.11.2016 r.
 • Akademia Kontroli Zakażeń Szpitalnych – XXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych oraz XXVII Sympozjum Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich – Kraków 15-17.06.2016r.
 • Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie: Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków 11-12.09.2015 r.
 • Człowiek w zdrowiu i chorobie – promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja: Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Ochrony Zdrowia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie w dniach 19-20.09.2014r.
 • III Małopolska Konferencja dla Położnych ” Współczesna położna”, Nowy Targ, 26-27.11.2014 r.
 • II Małopolska Konferencja dla Położnych „ Prawo, etyka w praktyce zawodowej położnej”, Nowy Targ 2013r.
 • I Małopolska Konferencja dla Położnych „Interdyscyplinarne aspekty zawodu położnej”, Nowy Targ 2012r.
 • III Konferencja Naukowa IOZ PWSZ w Tarnowie „Człowiek w zdrowiu i w chorobie – promocja zdrowia, leczenie, rehabilitacja:, 21-22.IX.2012r, Tarnów.
 • Międzynarodowej Konferencji Naukowej „ 100 lecie pielęgniarstwa w Polsce. Teoria i praktyka pielęgniarstwa XXI wieku” – Kraków 2011r.
 • III Międzynarodowa Podkarpacka Konferencja naukowa: „Indywidualny model opieki nad matką i dzieckiem.” Rzeszów, 19.10.2012r.
 • IV Międzynarodowe Sympozjum „Profesjonalizacja pielęgniarstwa wyznacznikiem jakości opieki pielęgniarskiej”, 15-16.09. 2011r., Rzeszów.
 • Konferencja Naukowa „Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego. Wyrównanie różnic w zdrowiu społeczeństw”, 20-22.10.2011r., Siedlce.
 • Uniwersytet Rzeszowski: Konferencja Naukowa ,,Oblicza ginekologii, położnictwa, neonatologii i ratownictwa medycznego”. 6-7.V.2011r.

Organizacja, współorganizacja konferencji, sympozjów i zjazdów

 • Współorganizacja konferencji dla pielęgniarek i położnych „ Pielęgniarka i położna 2019”, Kraków 2019r.
 • Współorganizacja V Małopolskiej Konferencji dla Położnych “Położna 2017” Wieliczka 2017r.
 • Współorganizacja IV Małopolskiej Konferencji dla Położnych „Położna 2016” Niepołomice 2016r.
 • Współorganizacja II Małopolskiej Konferencji dla Położnych „ Prawo, etyka w praktyce zawodowej położnej”. Nowy Targ 2013r.
 • Współorganizacja Konferencji szkoleniowo – naukowej „Irena Hołuj – prowadzenie II okresu porodu, pozycje wertykalne”. Kraków 2013r.
 • Współorganizacja I Małopolskiej Konferencji dla Położnych „Interdyscyplinarne aspekty zawodu położnej”. Nowy Targ 2012r.
 • Współpraca w komitecie naukowym Międzynarodowej Konferencji dydaktyczno- szkoleniowej „100-LECIE PIELĘGNIARSTWA W POLSCE. TEORIA I PRAKTYKA PIELĘGNIARSTWA XXI WIEKU”. Kraków 2011r.

Organizacja warsztatów szkoleniowych

 • Współorganizacja i uczestnictwo w Festiwalu Nauki i Sztuki UJCM: „Przygotowanie do porodu w szkole rodzenia. Promocja karmienia naturalnego. Nauka samobadania piersi z użyciem fantomu. Naturalne planowanie rodziny”.
 • Organizacja warsztatów szkoleniowych:
  „Poród w wodzie” prowadzony przez położną Lidię Kuśnierz. 26 11.2015r.
  „Poród w domu” prowadzony przez położną Jolantę Łuszczyk, 19.11.2015r.
 • Organizacja warsztatów szkoleniowych na temat prowadzenia porodów w sposób niekonwencjonalny „Stan odmiennej świadomości –hipnoza- doświadczenia z Sali porodowej Austrii „ położna mgr Agnieszka Herzig, położna Izballa Dziadowiec- Hypś 02.2014r. 
 • Organizacja warsztatów szkoleniowych poświęconych systemowi opieki okołoporodowej i opieki nad kobietą i dzieckiem w Tanzanii „Położna w świecie kobiet Sukuma” Monika Nowicka, misjonarka świecka. 27.11.2013r. 
 • Spotkanie z położną z Norwegii „Opieka położnej nad rodzącą w Norwegii – sposoby ochrony krocza” 17.11.2011r.