Skład osobowy

 

Kierownik Zakładu: 

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek 
profesor, Kierownik Zakładu, Członek Senatu UJ 
e-mail:
 tomasz.brzostek@uj.edu.pl 

 

Pracownicy Zakładu: 
Dr  hab. Iwona Malinowska-Lipień 
adiunkt 
e-mail: iwona.malinowska-lipien@uj.edu.pl

Dr  Teresa Gabryś 
starszy wykładowca 
e-mail:  ter.gabrys@uj.edu.pl

 

Dr  Agata Reczek 
starszy wykładowca 
e-mail:  
agata.reczek@uj.edu.pl 

 

Dr  Anna Gawor 
starszy wykładowca
e-mail: 
anna.gawor@uj.edu.pl 

 

Dr  Ewa Kawalec-Kajstura 
adiunkt 
e-mail:
e.kawalec@uj.edu.pl 

 

Dr  Ilona Kuźmicz 
adiunkt 
e-mail: 
ilona.kuzmicz@uj.edu.pl 

 

Dr  Marta Kasper 
asystent 
e-mail: 
marta.1.kasper@uj.edu.pl 

 

Dr  Grażyna Puto 

adiunkt 

e-mail:  grazyna.puto@uj.edu.pl 

 

Mgr  Monika Rucka 
instruktor 
e-mail: 
monika.rucka@uj.edu.pl 

 

Mgr  Izabela Sowińska  

asystent 

e-mail:  izabela.sowinska@uj.edu.pl 

 

Dr  Marlena Padykuła 

asystent 

e-mail:  marlena.padykula@uj.edu.pl 

 

Dr Zuzanna Radosz-Knawa 

asystent  

e-mail: zuzanna.radosz@uj.edu.pl 

 

Mgr Sylwia Kocur

asystent

e-mail: sylwia.kocur@uj.edu.pl

 

Członkostwo w organizacjach 

 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie –  dr  Ilona Kuźmicz, dr  Iwona Malinowska-Lipień, mgr Sylwia Kocur
 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne – dr  Teresa Gabryś, dr Grażyna Puto
 • Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Krakowie – dr  Anna Gawor, dr  Agata Reczek, dr  Marta Kasper
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej – dr  Ilona Kuźmicz
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne – dr  Anna Gawor
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne – dr Agata Reczek
 • Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Specjalistów Geriatrii w Polsce – dr Grażyna Puto
 • European Observatory on Health Systems and Policies – dr  hab. Iwona Malinowska-Lipień
 • European Science Foundation – prof. dr hab. Tomasz Brzostek
 • European Geriatric Medicine Society – dr Grażyna Puto

 

Działalność ekspercka 

 • Dr  Teresa Gabryś – członek redakcji czasopisma Sztuka Leczenia
 • Dr  hab. Iwona Malinowska- Lipień – wiceprzewodnicząca Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych kadencji VII (2015-2019), Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla województwa małopolskiego, Recenzent: Pielęgniarstwo XXI wieku, Pielęgniarstwo i  Zdrowie Publiczne
 • Dr Agata Reczek – Recenzent: Problemy Pielęgniarstwa
 • Dr Grażyna Puto – członek Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego
 • Dr  Ewa Kawalec-Kajstura – Stowarzyszenie MANKO – Projekt pt. “Palenie jest słabe”
 • prof. dr hab. Tomasz Brzostek – Członek Rady Doskonałości Naukowej –  Zespół III Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu; Polska Akademia Nauk – Komitet Zdrowia Publicznego 

 

Współpraca z  Ośrodkami/Instytutami/Wydziałami 

 • Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
 • Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Wydziału Nauk o  Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Zakład Fizjologii i  Toksykologii Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Riga Medical College of the University of Latvia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • New York University, Rory Meyers College of Nursing 
 • W ramach projektu Erasmus: „GivingCare – Empowering Personal aregivers and Personal Assistants by developing Technical, Soft and Digital Skills” współpraca z uniwersytetami: Saúde de Santa Maria Health School, University of a  Coruna, University of Ljubljana