Skład osobowy

 

Kierownik Zakładu: 

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek 
profesor, Kierownik Zakładu, Członek Senatu UJ 
e-mail:
 tomasz.brzostek@uj.edu.pl 

 

Pracownicy Zakładu: 

Dr  hab. Iwona Malinowska-Lipień 
adiunkt 
e-mail: 
iwona.malinowska-lipien@uj.edu.pl

 

Dr Teresa Gabryś 
starszy wykładowca z dr 
e-mail: 
ter.gabrys@uj.edu.pl, retgab@op.pl 

 

Dr Agata Reczek 
starszy wykładowca z dr 
e-mail: 
agata.reczek@uj.edu.pl 

 

Dr Anna Gawor 
starszy wykładowca z dr 
e-mail: 
anna.gawor@uj.edu.pl 

 

 

Dr Ewa Kawalec-Kajstura 
adiunkt 
e-mail: 
e.kawalec@uj.edu.pl 

 

Dr Ilona Kuźmicz 
adiunkt 
e-mail: 
ilona.kuzmicz@uj.edu.pl 

 

Dr Marta Kasper 
asystent z dr 
e-mail: 
marta.1.kasper@uj.edu.pl 

 

Dr Grażyna Puto 

adiunkt 

e-mail: grazyna.puto@uj.edu.pl 

 

Mgr Monika Rucka 
instruktor 
e-mail: 
monika.rucka@uj.edu.pl 

 

Mgr Izabela Sowińska  

asystent 

e:mail: izabela.sowinska@uj.edu.pl 

 

Mgr Marlena Padykuła 

asystent 

e:mail:  marlena.padykula@uj.edu.pl 

 

Dr Zuzanna Radosz-Knawa 

asystent  

e:mail: zuzanna.radosz@uj.edu.pl 

 

Członkostwo w organizacjach 

 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie –  dr Ilona Kuźmicz, dr Iwona Malinowska-Lipień
 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne – dr Teresa Gabryś
 • Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Krakowie – dr Anna Gawor, dr Agata Reczek, dr Marta Kasper
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej – dr Ilona Kuźmicz
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne – dr Anna Gawor
 • European Observatory on Health Systems and Policies – dr Iwona Malinowska-Lipień
 • European Science Foundation – Tomasz Brzostek

 

Działalność ekspercka 

 • Dr Teresa Gabryś – członek redakcji czasopisma Sztuka Leczenia
 • Dr Iwona Malinowska- Lipień- wiceprzewodnicząca Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych kadencji VII (2015-2019), Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla województwa małopolskiego, Recenzent: Pielęgniarstwo XXI wieku, Pielęgniarstwo i  Zdrowie Publiczne
 • Dr Ewa Kawalec-Kajstura – Stowarzyszenie MANKO – Projekt pt. “Palenie jest słabe”
 • Członek Rady Doskonałości Naukowej –  Zespół III Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu – prof. Tomasz Brzostek
 • Polska Akademia Nauk – Komitet Zdrowia Publicznego – prof. Tomasz Brzostek

 

Współpraca z Ośrodkami /Instytutami / Wydziałami 

 • Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
 • Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Zakład Fizjologii i Toksykologii Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Riga Medical College of the University of Latvia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • New York University, Rory Meyers College of Nursing 
 • W ramach projektu Erasmus: „GivingCare – Empowering Personal aregivers and Personal Assistants by developing Technical, Soft and Digital Skills” współpraca z uniwersytetami: Saúde de Santa Maria Health School, University of a  Coruna, University of Ljubljana.