Skład osobowy

Kierownik Zakładu:

Prof. dr hab. Tomasz Brzostek
profesor, Kierownik Zakładu, Członek Senatu UJ
e-mail: tomasz.brzostek@uj.edu.pl

 

Pracownicy Zakładu:

Dr Teresa Gabryś
starszy wykładowca z dr
e-mail: ter.gabrys@uj.edu.plretgab@op.pl

Dr Agata Reczek
starszy wykładowca z dr
e-mail: agata.reczek@uj.edu.pl

Dr Anna Gawor
starszy wykładowca z dr
e-mail: anna.gawor@uj.edu.pl

Dr Iwona Malinowska-Lipień 
adiunkt
e-mail: iwona.malinowska-lipien@uj.edu.pl

Dr Ewa Kawalec-Kajstura
adiunkt
e-mail: e.kawalec@uj.edu.pl

Dr Ilona Kuźmicz
adiunkt
e-mail: ilona.kuzmicz@uj.edu.pl

Dr Marta Kasper
asystent z dr
e-mail: marta.1.kasper@uj.edu.pl

Dr Grażyna Puto 

adiunkt

e-mail: grazyna.puto@uj.edu.pl

 

Mgr Monika Rucka
instruktor
e-mail: monika.rucka@uj.edu.pl

 

Mgr Izabela Sowińska 

asystent

e:mail: izabela.sowinska@uj.edu.pl

 

Mgr Marlena Padykuła

asystent

e:mail:  marlena.padykula@uj.edu.pl

 

 

 

 

Członkostwo w organizacjach

 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie –  dr Maria Cisek, dr Ilona Kuźmicz, mgr Anna Trzoniec, mgr Agnieszka Mamoń, dr Izabela Chmiel, dr Iwona Malinowska-Lipień
 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne – dr Teresa Gabryś
 • Polskie Towarzystwo Badań nad Miażdżycą – dr Maria Cisek
 • Polskie Towarzystwo Zwalczania Chorób Alergicznych Oddział w Krakowie – dr Anna Gawor, dr Agata Reczek, mgr Marta Kasper
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej – dr Ilona Kuźmicz
 • Polskie Towarzystwo Diabetologiczne – dr Anna Gawor
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Paliatywnej – dr Izabela Chmiel
 • Stowarzyszenie Przyjaciół Opieki Długoterminowej – dr Izabela Chmiel
 • Kolegium Pielęgniarek Środowiskowo-Rodzinnych – mgr Anna Trzoniec
 • Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich – mgr Anna Trzoniec
 • Polskie Towarzystwo Wakcynologii – mgr Agnieszka Mamoń
 • European Observatory on Health Systems and Policies – dr Iwona Malinowska-Lipień

Działalność ekspercka

 • Dr Teresa Gabryś – członek redakcji czasopisma Sztuka Leczenia
 • Dr Iwona Malinowska- Lipień- wiceprzewodnicząca Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych kadencji VII (2015-2019), Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej dla województwa małopolskiego, Recenzent: Pielęgniarstwo XXI wieku, Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne
 • Dr Izabela Chmiel – Członek państwowej komisji egzaminacyjnej egzaminu specjalizacyjnego z opieki paliatywnej przy Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych
 • Dr Ewa Kawalec-Kajstura – Stowarzyszenie MANKO – Projekt pt. “Palenie jest słabe”
 • Dr Maria Cisek – Recenzent: Problemy Pielęgniarstwa wyd. Viamedica PTP, Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu wyd. Instytut Medycyny Wsi, Lublin

Współpraca z Ośrodkami /Instytutami / Wydziałami

 • Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
 • Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Zakład Fizjologii i Toksykologii Instytutu Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Riga Medical College of the University of Latvia
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
Wielkość fontu
Kontrast