Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Zakład Zarządzania Pielęgniarstwem
i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

31-501 Kraków, ul. Kopernika 25
tel: 12 430 32 05, 12 424 72 86