Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego

Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

31-501 Kraków, ul. Kopernika 25
tel: 12 424 72 85, 12 430 32 19

31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 12
tel: 12 633 62 59, 12 634 33 97 wew. 11