Skład osobowy

p.o. Kierownika Pracowni:
Dr n. med. Anna Majda, prof. UJ
profesor uczelni
e-mail: anna.majda@uj.edu.pl

 

Dr Iwona Bodys – Cupak
adiunkt
e-mail: i.bodys-cupak@uj.edu.pl

Dr Alicja Kamińska
adiunkt
e-mail: alicja.kaminska@uj.edu.pl

Dr Anna Kurowska
asystent z dr
e-mail:anna2.kurowska@uj.edu.pl

Dr Ewa Ziarko
starszy wykładowca
e-mail: ewa.ziarko@uj.edu.pl

Mgr Bogumiła Baran – Osak
wykładowca
e-mail: b.baran-osak@uj.edu.pl

Mgr Anna Kliś – Kalinowska
asystent
e-mail: a.klis-kalinowska@uj.edu.pl

Mgr Zofia Kłapa
wykładowca
e-mail: 
zofia.klapa@uj.edu.pl

Mgr Joanna Łatka
wykładowca
e-mail: joanna.latka@uj.edu.pl

Mgr Jadwiga Radwańska
instruktor
e-mail: jadwiga.radwanska@uj.edu.pl

Mgr Karolina Walas
wykładowca
e-mail: k.walas@uj.edu.pl

Mgr Agata Wojcieszek

asystent

e-mail: agata.wojcieszek@uj.edu.pl

Mgr Kinga Kołodziej 

asystent

e-mail: kinga1.kolodziej@uj.edu.pl

Mgr Katarzyna Jarek

asystent
 e-mail: katarzyna1.jarek@uj.edu.pl

Mgr Kinga Bakun

asystent

e-mail: kinga.bakun@uj.edu.pl

 

Działalność ekspercka

Dr n. med. Anna Majda, prof. UJ
– Przewodnicząca lub z-ca Przewodniczącej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie  pielęgniarstwa zachowawczego (Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie).
– Ekspert projektu „Rozwój infrastruktury służącej nauczaniu z wykorzystaniem symulacji medycznej”.

Mgr Anna Kliś-Kalinowska
– 
Ekspert Fundacji TZMO „Razem zmieniamy Świat” w projekcie „Damy Radę”.

Członkostwo w organizacjach naukowych krajowych i międzynarodowych

Dr n. med. Anna Majda, prof. UJ
– Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
– European Transcultural Nursing Association, ETNA

Mgr Anna Kliś-Kalinowska
– 
Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

 

Wielkość fontu
Kontrast