Skład osobowy

p.o. Kierownika Pracowni:
Dr n. med. Anna Majda, prof. UJ
profesor uczelni
e-mail: anna.majda@uj.edu.pl

 

Dr Iwona Bodys – Cupak, prof. UJ
profesor uczelni
e-mail: i.bodys-cupak@uj.edu.pl

 

Dr Alicja Kamińska
adiunkt
e-mail: alicja.kaminska@uj.edu.pl

 

Dr Anna Kurowska
asystent z dr
e-mail:anna2.kurowska@uj.edu.pl

 

Dr Ewa Ziarko
starszy wykładowca
e-mail: ewa.ziarko@uj.edu.pl

 

Mgr Bogumiła Baran – Osak
wykładowca
e-mail: b.baran-osak@uj.edu.pl

 

Mgr Anna Kliś – Kalinowska
asystent
e-mail: a.klis-kalinowska@uj.edu.pl

 

Mgr Zofia Kłapa
wykładowca
e-mail: zofia.klapa@uj.edu.pl

 

Mgr Joanna Łatka
starszy wykładowca
e-mail: joanna.latka@uj.edu.pl

 

Mgr Jadwiga Radwańska
wykładowca
e-mail: jadwiga.radwanska@uj.edu.pl

 

Mgr Karolina Walas
wykładowca
e-mail: k.walas@uj.edu.pl

Mgr Ewa Walocha

instruktor

e-mail: ewa.walocha@uj.edu.pl

 

Mgr Agata Wojcieszek

asystent

e-mail: agata.wojcieszek@uj.edu.pl

 

Mgr Kinga Kołodziej 

asystent

e-mail: kinga1.kolodziej@uj.edu.pl

 

Mgr Kinga Bakun

asystent

e-mail: kinga.bakun@uj.edu.pl

 

Mgr Kinga Szwajca

asystent

e-mail: kinga.szwajca@uj.edu.pl

 

 

 

Działalność ekspercka

Dr n. med. Anna Majda, prof. UJ

  • Przewodnicząca lub z-ca Przewodniczącej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie  pielęgniarstwa zachowawczego (Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie)
  • Ekspert projektu „Rozwój infrastruktury służącej nauczaniu z wykorzystaniem symulacji medycznej”.
  • Pełnomocnik Prorektora ds. specjalizacji, szkolenia ustawicznego i integracji kształcenia podyplomowego na WNZ UJ CM

Mgr Anna Kliś-Kalinowska

  • Ekspert Fundacji TZMO „Razem zmieniamy Świat” w projekcie „Damy Radę”
  • Skarbnik Stowarzyszenia Przyjaciół Opieki Paliatywno-Hospicyjnej w Krakowie

Członkostwo w organizacjach naukowych krajowych i międzynarodowych

Dr n. med. Anna Majda, prof. UJ

  • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
  • European Transcultural Nursing Association, ETNA

Mgr Anna Kliś-Kalinowska

  • Polskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Opieki Paliatywnej

Dr Iwona Bodys-Cupak, prof. UJ

  • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
  • European Transcultural Nursing Association, ETNA