Projekty naukowo-badawcze

Zainteresowania oraz aktywność naukowa pracowników Zakładu koncentruje się wokół następujących tematów:

 • Zasoby osobiste a radzenie sobie ze stresem choroby somatycznej
 • Problemy psychologicznej edukacji pielęgniarek, fizjoterapeutów i lekarzy
 • Interwencja psychologiczna w kryzysie oraz ocena rezultatów interwencji kryzysowej
 • Uwarunkowania psychologicznych konsekwencji zdarzeń traumatycznych (zaburzeń post-traumatycznych oraz zjawiska wzrostu pourazowego)
 • Psychologiczne zachowania i prewencja zachowań agresywnych wobec personelu medycznego
   

  Realizowane projekty naukowe:

  Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska

 • „Stres w pracy, poczucie własnej skuteczności a zespołów wypalenia zawodowego – analiza zależności w zawodach usług społecznych”
 • E- Lifelong Learing in Prevention of Suicide in Europe (2019-1-SE01-KA203-06057 1)
 • Nowe narzędzia pomiaru w Psychologii Zdrowia: Kwestionariusz Komunikacji klinicznej i współpracy oraz Skala objawów depresji, lęku i stresu

          Dr hab. Jakub Lickiewicz

 • „Zachowania agresywne i skuteczność narzędzi do oceny ryzyka agresji wobec personelu medycznego”
 • „Adaptacja narzędzi służących ocenie zachowań agresywnych przez personel”
 • FOSTREN: Fostering and Strengthening Approaches to Reducing Coercion in European Mental Health Services (COST CA19133)

  https://fostren.eu/

 • Zastosowanie Photovoice w edukacji na kierunkach ochrony zdrowia

  Dr Maciej Załuski

 • „Adaptacja pacjenta do choroby skoncentrowana na tworzeniu znaczeń”
 • „Problematyka regulacji uczuć i pracy emocjonalnej (emotional labour) w zawodach medycznych”
 • E-uczenie się przez całe życie profilaktyki samobójstw w Europie” (ERASMUS+ 2019-1 SE01-KA203-060571) (ELLIPSE)