Projekty naukowo-badawcze

Zainteresowania oraz aktywność naukowa pracowników Zakładu koncentruje się wokół następujących tematów:

  • Zasoby osobiste a radzenie sobie ze stresem choroby somatycznej
  • Problemy psychologicznej edukacji pielęgniarek, fizjoterapeutów i lekarzy
  • Interwencja psychologiczna w kryzysie oraz ocena rezultatów interwencji kryzysowej
  • Uwarunkowania psychologicznych konsekwencji zdarzeń traumatycznych (zaburzeń post-traumatycznych oraz zjawiska wzrostu pourazowego).
  • Psychologiczne zachowania i prewencja zachowań agresywnych wobec personelu medycznego.
     

Realizowane projekty naukowe:

Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska

“Stres w pracy, poczucie własnej skuteczności a zespołów wypalenia zawodowego – analiza zależności w zawodach usług społecznych”

Dr Jakub Lickiewicz

“Zachowania agresywne i skuteczność narzędzi do oceny ryzyka agresji wobec personelu medycznego”
“Adaptacja narzędzi służących ocenie zachowań agresywnych przez personel”

Dr Maciej Załuski

“Adaptacja pacjenta do choroby skoncentrowana na tworzeniu znaczeń”
“Problematyka regulacji uczuć i pracy emocjonalnej (emotional labour) w zawodach medycznych”

 

Wielkość fontu
Kontrast