Projekty naukowo-badawcze

Zainteresowania oraz aktywność naukowa pracowników Zakładu koncentruje się wokół następujących tematów:

 • Zasoby osobiste a radzenie sobie ze stresem choroby somatycznej
 • Problemy psychologicznej edukacji pielęgniarek, fizjoterapeutów i lekarzy
 • Interwencja psychologiczna w kryzysie oraz ocena rezultatów interwencji kryzysowej
 • Uwarunkowania psychologicznych konsekwencji zdarzeń traumatycznych (zaburzeń post-traumatycznych oraz zjawiska wzrostu pourazowego).
 • Psychologiczne zachowania i prewencja zachowań agresywnych wobec personelu medycznego.
   

  Realizowane projekty naukowe:

  Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska

 • „Stres w pracy, poczucie własnej skuteczności a zespołów wypalenia zawodowego – analiza zależności w zawodach usług społecznych”
 • E- Lifelong Learing in Prevention of Suicide in Europe (2019-1-SE01-KA203-06057 1)
 • Nowe narzędzia pomiaru w Psychologii Zdrowia: Kwestionariusz Komunikacji klinicznej i współpracy oraz Skala objawów depresji, lęku i stresu

          Dr Jakub Lickiewicz