Zakład Psychologii Zdrowia

Zakład Psychologii Zdrowia
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

31-501 Kraków, ul. Kopernika 25
tel: 12 424 72 86

 

https://www.facebook.com/Zak%C5%82ad-Psychologii-Zdrowia-WNZ-UJ-CM-1729720040490175/?ref=br_rs