Wizyta ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Pécs z Węgier – 21. 03. 2017 r.

W dniu 21 marca 2017 roku w Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa miało miejsce spotkanie z Panią Eriką Marek, starszym wykładową Szkoły Medycznej Uniwersytetu Pécs z Węgier, która zajmuje się zdrowiem i opieką medyczną uchodźców i mniejszości etnicznych, wśród których prowadzi projekty edukacyjne. Aktualnie kieruje badaniami socjologicznymi w zakresie zdrowia Romów oraz prowadzi zajęcia dla studentów medycyny dotyczące kształtowania kompetencji kulturowych. Spotkanie poprowadziła dr Iwona Bodys-Cupak, która przedstawiła metody kształtowania kompetencji kulturowych wśród studentów pielęgniarstwa Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach przedmiotu „Komunikowanie międzykulturowe” oraz mgr Joanna Grzymała-Moszczyńska z Instytutu Psychologii UJ, która omówiła wyniki projektu „Funkcjonowanie poznawcze i językowe dzieci romskich uczęszczających do szkół podstawowych specjalnych i masowych – konteksty społeczne”.