Rekrutacja

Informacje dotyczące rekrutacji na pierwszy rok studiów znajdują się na stronie internetowej Działu Rekrutacji na Studia UJ https://irk.uj.edu.pl/pl/

Strona bezpośrednia do katalogu i rejestracji to:

https://rekrutacja.uj.edu.pl/

https://welcome.uj.edu.pl/

 

Kontakt z Dziekanatem:
tel. 12 634 33 97 wew. 30, 32
rekrutacja.wnz@uj.edu.pl
Uprzejmie informujemy, że odpowiadamy wyłącznie na e-maile podpisane imieniem i nazwiskiem.

 

Oferta studiów w roku akademickim 2023/2024:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia:

1. Pielęgniarstwo

Program studiów przygotowuje studenta do samodzielnego sprawowania opieki nad człowiekiem  zdrowym,  chorym, niepełnosprawnym i umierającym. Absolwent może podjąć pracę zarówno w zespołach opieki zdrowotnej jak i  w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarskiej. Jest przygotowany do samokształcenia i kształcenia podyplomowego. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata pielęgniarstwa.

2. Położnictwo

Program studiów przygotowuje studenta do samodzielnego wykonywania zawodu położnej w zakresie sprawowania opieki ginekologiczno-położniczej nad kobietą oraz opieki nad noworodkiem. Student jest przygotowany do pracy w zespołach opieki, podejmowania indywidualnej praktyki oraz samokształcenia
i kształcenia podyplomowego. Absolwent uzyskuje tytuł licencjata położnictwa.  

Studia stacjonarne drugiego stopnia:

1. Pielęgniarstwo

Program studiów stanowi uzupełnienie i pogłębienie wiedzy i umiejętności uzyskanych w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo. Student jest przygotowany  do opieki nad pacjentem po zabiegach endoskopowych,  z chorobą przewlekłą, w tym edukacji, kierowania na badania diagnostyczne, ordynowania leków i wystawianie zleceń na wyroby medyczne oraz  udziału w badaniach naukowych. Absolwent studiów uzyskuje tytuł magistra pielęgniarstwa.

2. Położnictwo

Program studiów stanowi uzupełnienie i pogłębienie wiedzy i umiejętności uzyskanych w programie studiów pierwszego stopnia na kierunku położnictwo.  Student jest przygotowany do świadczenia opieki specjalistycznej nad kobietą w zakresie ginekologiczno-położniczym, w tym edukacji, kierowania na badania diagnostyczne, ordynowania leków i wystawianie zleceń na wyroby medyczne oraz  udziału w badaniach naukowych. Absolwent studiów uzyskuje tytuł magistra położnictwa.