SKN Podstaw Pielęgniarstwa

SKN Podstaw Pielęgniarstwa

Opiekunowie: dr hab. Iwona Bodys – Cupak, prof. UJ, dr Alicja Kamińska, mgr Karolina Walas

Przewodniczący: Joanna Jonkisz

Opis koła: Koło zrzesza przyszłe pielęgniarki i pielęgniarzy, którzy pragną tworzyć system wsparcia dla rówieśników oraz pogłębić wiedzę z zakresu pielęgniarstwa.

Celem Koła jest:

  • systematyczne wspieranie studentów pierwszego roku w procesie adaptacji do kształcenia akademickiego,
  • propagowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, humanistycznych i współczesnego pielęgniarstwa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć,
  •  popularyzowanie najnowszych osiągnięć pracowników ochrony zdrowia,
  •  kształtowanie odpowiedzialnej postawy zawodowej.

Poprzez pracę w Kole Naukowym studenci pielęgniarstwa rozwijają umiejętności:

  • przygotowania do pracy naukowej,
  • uczestnictwa w konferencjach naukowych,
  • przygotowania artykułów naukowych i publikacji artykułów w recenzowanych czasopismach,
  • pracy rzecz środowiska studenckiego,
  • współdziałania ze studentami wszystkich kierunków WNZ UJ CM,
  • rozwijania własnych zainteresowań.

Kryteria przyjęcia: Aktualny status studenta.
Sposób rekrutacji: Kontakt mailowy z opiekunem lub przewodniczącym.
Dane kontaktowe: joanna.jonkisz@student.uj.edu.pl

Facebook: http://m.facebook.com/100087224163214

Instagram: https://instagram.com/skn_pp_ujcm?igshid=YmMyMTA2M2Y=