Dydaktyka

Kierunek: pielęgniarstwo

 • studia stacjonarne I i II stopnia

– Formy zajęć: wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, seminaria
– Koordynowanie i opieka dydaktyczna nad praktykami zawodowymi

Prowadzone przedmioty:

 • teorie pielęgniarstwa
 • filozofia i etyka zawodu pielęgniarki
 • podstawy pielęgniarstwa
 • anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia
 • pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
 • chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne
 • neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne
 • rehabilitacja i pielęgnowanie niepełnosprawnych
 • geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne
 • psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne
 • intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
 • pielęgniarstwo specjalistyczne
 • seminaria licencjackie i magisterskie

Prowadzenie wybranych zajęć na kierunku położnictwo oraz fizjoterapia.