SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego

SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego 

Opiekun: Dr hab. Lucyna Ścisło 

Przewodniczący: Ewa Mirek 

Informacja o SKN: SKN Pielęgniarstwa Chirurgicznego zajmuje się szeroko pojętym poszerzaniem wiedzy z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego (leczenie ran, pielęgniarstwo operacyjne itd.) i rozwijaniem umiejętności praktycznych. Przewidywana jest działalność naukowa obejmująca pisanie prac naukowych. Do zaplanowanych działań należą również spotkania ze specjalistami w tej dziedzinie. 

Kontakt z przewodniczącym: ewa.mirek@student.uj.edu.pl 

Mail SKN: skn.pielchir.ujcm@gmail.com 

Nasz Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086689845082 

Nasz Instagram: @skn.pielchir.ujcm