Jakość kształcenia

Wydziałowy Zespół Doskonalenia Jakości Kształcenia

 • prof. dr hab. Agnieszka Gniadek – Pełnomocnik Dziekana ds. doskonalenia jakości kształcenia – przewodnicząca
 • dr Lucyna Płaszewska-Żywko, prof. UJ – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Krzysztof Gajda – Pełnomocnik Dziekana ds. ewaluacji jakości kształcenia
 • mgr Patrycja Młynarz – przedstawiciel administracji
 • mgr Katarzyna Barta – przedstawiciel administracji
 • Michał Kłosek

Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku położnictwo

 • dr Dorota Matuszyk, prof. UJ – przewodnicząca 
 • dr Barbara Prażmowska – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Klaudia Sieńko-Hans – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Justyna Kot  – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Łukasz Lompart – Dyrektor ds. Pielęgniarstwa Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala na Siemiradzkiego im. R. Czerwiakowskiego – przedstawiciel pracodawców
 •  Agnieszka Moskal – przedstawiciel administracji 
 • Magdalena Świerczek

Zespół doskonalenia jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo

 • dr hab. Lucyna Ścisło – przewodnicząca 
 • dr Ilona Kuźmicz – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Agnieszka Kruszecka-Krówka  – przedstawiciel nauczycieli
 • dr Alicja Kamińska  – przedstawiciel nauczycieli
 • mgr Maria Szymaczek – Naczelna Pielęgniarka Szpitala Uniwersyteckiego – przedstawiciel pracodawców
 • mgr Beata Gawęska-Kozaczkiewicz – przedstawiciel administracji 
 • Ewa Mirek