Szkolenia

       

  • Rozwijaj się i pracUJ

  • Projekt ZintegrUJ zaprasza studentów CM UJ  na bezpłatny kurs: Edukacja kobiet w okresie laktacji

Trwa III tura rekrutacji (12.12.2018 r.- 11.02.2019 r.) przez system USOSweb (rejestracja żetonowa)

Więcej informacji na stronie ZintegrUJ oraz na usosWEB

http://www.zintegruj.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_hUP8ul8XuknA/138678555/141154132