SKN przy Zakładzie Psychologii Zdrowia

SKN przy Zakładzie Psychologii Zdrowia

Opiekunowie Koła: dr Joanna Biegańska-Banaś
Przewodniczący Koła: Gabriela Janowska

Opis Koła: SKN Psychologii Zdrowia łączy studentów kierunków medycznych. Istnieje od niedawna, a pomysł na jego założenie zrodził się z zainteresowań związanych z seksuologią  i zdrowiem psychicznym. Aspekty te, niestety nie są często poruszane w trakcie kształcenia, a są bardzo istotnymi elementami życia każdego człowieka, którymi postanowiliśmy się zająć. Dołączając do SKN Psychologii Zdrowia możesz pogłębić swoją wiedzę, rozwijać swoje zainteresowania oraz wymieniać się poglądami z innymi członkami, którzy zawsze są chętni i otwarci na wszelkie dyskusje. Jeśli szukasz miejsca, w którym seksualność nie jest tematem tabu, to właśnie je znalazłeś. Bezpieczna przestrzeń, ambitni ludzie i zróżnicowane poglądy jaka może Cię tutaj spotkać. Organizowanie czy udział w konferencjach, badania i ankiety oraz każdy pomysł, który chciałbyś zrealizować jest możliwy. Wystarczy, że wykonasz jeden krok – wstąpisz do SKN przy Zakładzie Psychologii Zdrowia. Czekamy na Ciebie!

Kryteria przyjęcia do SKN: Warunkiem dołączenia do koła jest zainteresowanie działalnością naukową i chęć ciągłego pogłębiania kompetencji z zakresu psychologii zdrowia.
Sposób rekrutacji: Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/EAsyCnmhyhiTUm9G9

Dane do kontaktu: sknpsychologii.zdrowia.ujcm@gmail.com
                                        gabriela.grzeszczuk@studnet.uj.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100077024967672
Instagram: https://www.instagram.com/skn_psychologiizdrowia_cmuj/

 

Misja Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Psychologii Zdrowia

Głównym celem oraz misją Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Psychologii Zdrowia jest szerzenie wiedzy z zakresu psychologii zdrowia wśród studentów kierunków medycznych. Poprzez jego działalność pragniemy zwrócić uwagę przyszłych przedstawicieli zawodów medycznych na to jak istotną i integralną częścią zdrowia jest aspekt psychiczny.  Cel ten realizowany jest najczęściej poprzez organizację szkoleń i wydarzeń naukowych, które dotykają tematów wpisujących się w psychologię zdrowia.

Drugim, ale nie mniej ważnym celem naszej działalności, jest zjednoczenie zawodów medycznych poprzez rozwój umiejętności i kompetencji sprzyjających wielokierunkowemu i swobodnemu dialogowi.

 

Zrealizowane projekty w roku akademickim 2021/2022

  1. Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w mediach społecznościowych oraz poprzez redakcję tablicy informacyjnej Zakładu Psychologii Zdrowia znajdującej się przy gabinecie 36 na ul. Kopernika 25 w Krakowie. W mediach społecznościowych zamieszczane są informację o nadchodzących wydarzeniach oraz ciekawostki z zakresu zdrowia psychicznego
  2. Organizacja szkolenia z zakresu komunikacji i postępowania z pacjentką po poronieniu lub martwym urodzeniu. Szkolenie prowadzone przez Fundację Medycyny Perinatalnej im. Ernesta Wójcickiego. 01. 2022
  3. Organizacja spotkania dyskusyjnego z psychologiem mgr Aleksandrą Fabijańską ,,Psychologia w okresie okołoporodowym” 03.2022
  4. Czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych „Medyczne Targi Wiedzy 2022” w Krakowie 04.2022
  5. Organizacja forum dyskusyjnego pn.: ,,Komunikacja z osobami w obliczu traumy” prowadzonego przez dr Jadwigę Piątek (Zakład Psychologii Zdrowia) 04.2022
  6. Udział w czynny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo – Szkoleniowej pn. „Wielowymiarowość opieki medycznej nad człowiekiem chorym”. Temat wystąpienia posterowego: „Obraz jakości życia u pacjentek z rozpoznaniem pochwicy” (autorzy: Weronika Kowal, Joanna Biegańska-Banaś 04.2022
  7. Udział w Targach Kół Naukowych UJ CM organizowanych przez Studenckie Towarzystwo Naukowe UJ CM 10.2022
  8. Organizacja I Interdyscyplinarnej Konferencji Seksuologicznej w Ujęciu Interdyscyplinarnym pt. „Edukacja seksualna wyzwaniem współczesnej ochrony zdrowia” organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Psychologii Zdrowia, która odbyła się 11.2022 (01.2022-11.2022)
  9. Organizacja studenckiego szkolenia bibliotecznego dotyczącego wyszukiwania danych w zasobach bibliotecznych i internetowych 12.2022