Skład osobowy

 

Kierownik Zakładu:

Prof. dr hab. Maria Kózka
Profesor, Prodziekan, Kierownik Zakładu 
e-mail: maria.kozka@uj.edu.plmakozka@cm-uj.krakow.pl

 

Pracownicy:

Dr Grażyna Cepuch
adiunkt
e-mail: grazyna.cepuch@uj.edu.pl

 

 

Dr Katarzyna Czyżowicz
starszy wykładowca z dr
e-mail: katarzyna.czyzowicz@uj.edu.plkczyzow@op.pl

 

 

Dr Mirosława Dzikowska
asystent z dr
e-mail: miroslawa.dzikowska@uj.edu.pl

 

 

Dr Agnieszka Kruszecka-Krówka
asystent
e-mail: agnieszka.kruszecka-krowka@uj.edu.pl

 

 

Dr Magdalena Staszkiewicz
asystent z dr
e-mail: m.staszkiewicz@uj.edu.pl

 

 

Dr Agnieszka Marzęcka
starszy wykładowca z dr
e-mail: agnieszka.marzecka@uj.edu.pl

 

 

Dr Anita Orzeł – Nowak
starszy wykładowca z dr
e-mail: anita.orzel-nowak@uj.edu.pl

 

 

Dr Lucyna Płaszewska-Żywko
starszy wykładowca z dr
e-mail: lucyna.plaszewska-zywko@uj.edu.pl

 

 

Dr Iwona Repka
adiunkt
e-mail: iwona.repka@uj.edu.pl

 

 

Dr Aurelia Sega

asystent z dr
e-mail: aurelia.sega@uj.edu.pl

 

 

Dr Lucyna Ścisło
adiunkt
e-mail: lucyna.scislo@uj.edu.pl

 

 

Dr Krystyna Twarduś
starszy wykładowca z dr
e-mail: krystyna.twardus@uj.edu.pl

 

 

Dr Elżbieta Walewska
adiunkt
e-mail: elzbieta.walewska@uj.edu.pl

 

 

Dr Katarzyna Wojnar-Gruszka
asystent z dr
e-mail: k.wojnar-gruszka@uj.edu.pl

 

 

Dr Katarzyna Wojtas
adiunkt
e-mail: katarzyna.wojtas@uj.edu.pl

 

Dr Patrycja Zurzycka
adiunkt
e-mail: patrycja.zurzycka@uj.edu.pl

 

Mgr Stanisław Wojtan
wykładowca
e-mail: stanislaw.wojtan@uj.edu.pls.wojtan@op.pl

 

Mgr Ewa Walocha
instruktor
e-mail: ewa.walocha@uj.edu.pl

 

Mgr Urszula Pieczyrak-Brhel
wykładowca
e-mail: urszula.pieczyrak-bhrel@uj.edu.plupieczyrak@interia.pl

 

Mgr Ewa Czaja
wykładowca
e-mail: ewa.czaja@uj.edu.plewawre@poczta.onet.pl

 

Mgr Bożena Krzeczowska
wykładowca
e-mail: bozena.krzeczowska@uj.edu.pl

 

Mgr Zofia Musiał
wykładowca
e-mail: zofia.musial@uj.edu.pl

 

Mgr Urszula Pokojska
instruktor
e-mail: urszula.pokojska@uj.edu.pl

 

Mgr Irena Kwarcińska

instruktor 

e-mail: irena.kwarcinska@uj.edu.pl

 

Mgr Mieczysława Perek
wykładowca
e-mail: mieczyslawa.perek@uj.edu.pl

 

Mgr Edyta Szczurek
instruktor
e-mail: edytaszczurek@onet.pl

 

Mgr Agnieszka Lewkowicz

instruktor

e-mail: agnieszka.lewkowicz@uj.edu.pl

 

 

Mgr Monika Matusiak

asystent

e-mail: monika.matusiak@uj.edu.pl

 

 

Mgr Marcelina Podstawa

asystent

e-mail: marcelina.podstawa@uj.edu.pl

 

Mgr Anna Lalik

asystent

e-mail: anna.lalik@uj.edu.pl

 

Mgr Małgorzata Paplaczyk

asystent

e-mail:g.paplaczyk@uj.edu.pl

 

 

 

Działalność ekspercka

Prof. dr hab. Maria Kózka

 • Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa
 • Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Centrum Kształcenia Podyplomowego

Dr Anita Orzeł-Nowak

 • Przewodnicząca Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Chirurgicznego (Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych)

Dr Lucyna Płaszewska-Żywko

 • Z-ca Przewodniczącej Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Kardiologicznego (Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych)

Mgr Ewa Czaja

 • Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w Dziedzinie Pielęgniarstwa Neurologicznego (Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych)

Dr Mirosława Dzikowska

 • Komisja Bioetyki przy Okręgowej Radzie Lekarskiej w Krakowie

Członkostwo w organizacjach naukowych krajowych i międzynarodowych

 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych – dr Lucyna Ścisło, mgr Bożena Krzeczowska, mgr Krystyna Twarduś
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – dr hab. Maria Kózka, prof. UJ,  mgr Grażyna Perek, mgr Ewa Czaja, mgr Teresa Radzik, dr Anita Orzeł- Nowak, dr Katarzyna Czyżowicz, dr Lucyna Płaszewska- Żywko, dr Elżbieta Wawelska, mgr Małgorzata Dorynek, dr Iwona Repka, dr Krystyna Twarduś, dr Katarzyna Wojnar-Gruszka, mgr Urszula Pieczyrak-Brhel, mgr Ewa Walocha, mgr Zofia Musiał, mgr Stanisław Wojtan, dr Patrycja Zurzycka, dr Grażyna Puto
 • Polskie Towarzystwo Leczenia i Badania Bólu – dr Grażyna Cepuch
 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne – dr Grażyna Puto, dr Iwona Repka
 • Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego – dr Lucyna Płaszewska- Żywko
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki – dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, dr Lucyna Płaszewska – Żywko, mgr Stanisław Wojtan, dr Katarzyna Wojnar-Gruszka, dr Aurelia Sega
 • Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Ratunkowych – dr hab. Maria Kózka, prof. UJ
 • Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dozajelitowego i Metabolizmu (POLSPEN) – dr Elżbieta Walewska, dr Lucyna Ścisło
 • Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN – dr Elżbieta Wawelska, dr Lucyna Ścisło
 • The European Society for Clinical Nutrition and Metabolizm (ESPEN) – dr Lucyna Ścisło, dr Elżbieta Walewska
 • Polskie Towarzystwo Zakażeń Szpitalnych – dr Mirosława Dzikowska
 • Polskie Towarzystwo Epidemiologii Środowiskowej – dr Mirosława Dzikowska
 • Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych – dr Mirosława Dzikowska
 • Fundacja Chorych na Chłoniaki “Przebiśnieg” – dr Katarzyna Wojnar-Gruszka
 • Critical Care Doctoral European Nursing – dr Aurelia Sega

Udział w kursach i szkoleniach, specjalizacje

 • pracownicy posiadają specjalizacje w dziedzinach:
  pielęgniarstwa psychiatrycznego,
  pielęgniarstwa pediatrycznego,
  pielęgniarstwa geriatrycznego,
  pielęgniarstwa chirurgicznego oraz opieki paliatywnej,
  pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
   
 • udział w kursach w ramach projektu Pro bono  Collegium Medici Universitatis Jagiellonicae:
  Zaawansowane techniki edukacyjne w naukach medycznych. Kurs zaawansowany-  nowoczesne metody dydaktyczne w kształceniu pielęgniarek i położnych.
  Zaawansowane techniki edukacyjne w naukach medycznych. Kurs zaawansowany- Narzędzia e-learning w nauczaniu medycyny.
  Kompetencje i umiejętności informacyjne.
   
 • udział w warsztatach statystycznych organizowanych przez Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny UJ CM
   
 • udział w kursach kwalifikacyjnych:
  pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
   
 • udział w kursach specjalistycznych:
  “Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych”
  “Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego”
  “Ordynowanie leków i wypisywanie recept”
   
 • udział w kursach dokształcających:
  “Podstawowe zabiegi reanimacyjne z użyciem AED”
   
 • kurs instruktorów symulacji medycznej w ramach projektu: Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji współfinansowanego p[rzez UE ze środków EFS w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – mgr Urszula Pieczyrak-Brhel, dr Aurelia Sega, dr Anita Orzeł-Nowak,
  mgr Agnieszka Kruszecka-Krówka
   

Współpraca poza Uczelnią

 • współpraca z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie – opracowanie programów kształcenia podyplomowego  – dr hab. Mari kózka, prof. UJ, dr Lucyna Ścisło
 • współpraca z Małopolską Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych – kierowanie specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego – mgr Teresa Radzik
 • prowadzenie wykładów z zakresu pielęgniarstwa chirurgicznego na szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego – dr Lucyna Ścisło
 • prowadzenie wykładów i seminariów z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego na szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa neurologicznego – mgr Ewa Czaja
 • prowadzenie wykładów i seminariów na szkoleniu specjalizacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego – dr Grażyna Puto,  mgr Ewa Czaja, mgr Urszula Pieczyrak – Brhel, mgr Zofia Musiał, dr Iwona Repka, mgr Ewa Walocha
 • współpraca z Kliniką Neurologii – prowadzenie szkoleń wewnątrz oddziałowych dla pielęgniarek – mgr Ewa Czaja, mgr Urszula Pieczyrak-Brhel
 • współpraca z Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Krakowie w zakresie prowadzenia wykładów w dziedzinie Opieka długoterminowa – dr Katarzyna Wojnar-Gruszka
 • prowadzenie wykładów i seminariów na szkoleniach specjalizacyjnych organizowanych przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych
 • prowadzenie wykładów w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa internistycznego – mgr Ewa Czaja, mgr Urszula Pieczyrak-Brhel
 • prowadzenie wykładów w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej –
  mgr Ewa Czaja, mgr Urszula Pieczyrak-Brhel
 • kierowanie kursem specjalistycznym Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I, w ramach współpracy z MOIPiP –
  dr Iwona Repka

Udział w Radach Naukowych lub Komitetach Redakcyjnych czasopism naukowych
Prof. dr hab. Maria Kózka

 • Problemy Pielęgniarstwa 
 • Pielęgniarstwo XXI wieku 
 • Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 
 • Pielęgniarstwo Polskie 
 • Pielęgniarstwo w Anestezjologii i Intensywnej Terapii 
 • Progress In Health Sciences

Recenzje prac w czasopismach naukowych Prof. dr hab. Maria Kózka

 • Problemy Pielęgniarstwa 
 • Pielęgniarstwo XXI wieku 
 • Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 
 • Pielęgniarstwo Polskie
 • Medycyna Pracy 
 • Progress In Health Sciences
Wielkość fontu
Kontrast