The Open Day Universytetu Jagiellońskiego – 20. 09. 2016 r.

W dniu 20.09.2016 roku w ramach dnia otwartego B. Baran-Osak oraz I. Bodys-Cupak zaprezentowały zakres działalności dydaktycznej Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa WNZ UJ CM studentom rozpoczynającym studia w UJ CM .