Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie przy WNZ UJCM

W dniu 14.12.2023r. odbyły się wybory Zarządu Koła PTP na kadencję 2023- 2026:

Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Agnieszka Gniadek

Zastępca przewodniczącej:
Dr hab. Lucyna Ścisło

Sekretarz:
Dr hab. Iwona Malinowska – Lipień

Skarbnik:
Dr hab. Iwona Bodys – Cupak, prof. UJ

Obecnie Koło liczy 40 członków, w tym 2 osoby z tytułem naukowym profesora, 5 osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 26 osoby ze stopniem naukowym doktora i 7 magistrów.