Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie przy WNZ UJCM

W dniu 14.12.2023r. odbyły się wybory Zarządu Koła PTP na kadencję 2023- 2026:

Przewodnicząca:
Dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ

Zastępca przewodniczącej:
Dr Lucyna Ścisło

Sekretarz:
Dr hab. Iwona Malinowska – Lipień

Skarbnik:
Dr Iwona Bodys – Cupak, prof. UJ

Obecnie Koło liczy 39 członków, w tym 1 osoba z tytułem naukowym profesora, 3 osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 25 osoby ze stopniem naukowym doktora i 10 magistrów.