Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie przy WNZ UJCM

W dniu 17 maja 2017 r. odbyły się wybory Zarządu Koła PTP na kadencję 2017 – 2021:

Przewodnicząca:
Dr hab. Agnieszka Gniadek

Zastępca przewodniczącej:
Dr Lucyna Ścisło

Sekretarz:
Dr Ilona Kuźmicz

Skarbnik:
Mgr Aleksandra Mrozowska

Obecnie Koło liczy 37 członków, w tym 1 osoba z tytułem naukowym profesora nadzwyczajnego, 2 osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 23 osoby ze stopniem naukowym doktora i 11 magistrów.