Projekty naukowo-badawcze

Projekty naukowo – badawcze

Dr M. Panek – Projekt naukowy: „Możliwość zastosowania spektroskopii bliskiej podczerwieni w celu oceny nasilenia bólu u noworodków urodzonych przedwcześnie”

  • Projekt realizowany w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich UJ CM 2016 (numer: K/DSC/004378)

Dr M. Panek – Projekt naukowy: „Adaptacja kulturowa skali N-PASS (Neonatal Pain, Agitation and Sedation) służącej ocenie bólu u noworodków”

  • Projekt realizowany w ramach dotacji celowej dla młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich UJ CM 2018 (numer: N43/DBS/000087)