Dydaktyka

Kierunek pielęgniarstwo

 • Podstawowa Opieka Zdrowotna cz. I, studia stacjonarne
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna cz. II (pielęgniarstwo rodzinne), studia stacjonarne
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne
 • Wykłady i ćwiczenia z Pielęgniarstwa Środowiskowego studia stacjonarne i niestacjonarne
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne – wykłady i ćwiczenia kliniczne, zajęcia praktyczne studia stacjonarne
 • Koordynowanie praktyk z przedmiotu: Choroby wewnętrzne i pielegniarstwo internistyczne – studia stacjonarne I stopnia
 • Pielęgniarstwo specjalistyczne – hematologia-wykłady i ćwiczenia kliniczne studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Intensywna terapia – wykłady i ćwiczenia kliniczne studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Opieka paliatywna – studia stacjonarne I stopnia
 • Opieka długoterminowa – studia niestacjonarne II stopnia
 • Pielęgniarstwo europejskie studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
 • Koordynowanie praktyki z pielęgniarstwa specjalistycznego studia stacjonarne II stopnia
 • Badania naukowe w pielęgniarstwie – studia niestacjonarne II stopnia
 • Pielęgniarstwo Rodzinne – studia stacjonarne I stopnia
 • Anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia – ćwiczenia kliniczne studia stacjonarne I stopnia

Kierunek położnictwo

 • Choroby wewnętrzne- wykłady i ćwiczenia kliniczne studia stacjonarne
 • Ustawodawstwo zawodowe położnej-wymogi europejskie studia stacjonarne II stopnia

Kierunek elektroradiologia

 • Wykłady z promocji zdrowia, I i II rok studia stacjonarne
 • Seminaria: Wybrane zagadnienia z chorób wewnętrznych
Wielkość fontu
Kontrast