Dydaktyka

 

Kierunek pielęgniarstwo

 • Badanie fizykalne, studia I stopnia
 • Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych s. II stopnia
 • Pielęgniarstwo w perspektywie międzynarodowej
 • Farmakologia studia, I stopnia
 • Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych studia II stopnia
 • Choroby wewnętrzne i pielęgniarstwo internistyczne – wykłady i ćwiczenia kliniczne, zajęcia praktyczne, studia I stopnia
 • Opieka i edukacja w chorobach przewlekłych, studia II stopnia
 • Pielęgniarstwo opieki długoterminowej, studia I stopnia
 • Podstawy pielęgniarstwa, studia I stopnia
 • Poradnictwo w pielęgniarstwie, studia II stopnia
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna cz. I, studia I stopnia
 • Opieka paliatywna, studia I stopnia
 • Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne, studia I stopnia
 • Pedagogika, studia I stopnia
 • Praktyka pielęgniarska oparta na dowodach naukowych, studia II stopnia

Kierunek położnictwo

 • Badanie fizykalne, studia I stopnia
 • Praktyka położnicza oparta na dowodach naukowych, studia II stopnia
 • Choroby wewnętrzne – wykłady i ćwiczenia kliniczne, studia I stopnia

Kierunek elektroradiologia

 • Wykłady z promocji zdrowia, studia I stopnia
 • Wybrane zagadnienia z chorób wewnętrznych, studia I stopnia

Ratownictwo medyczne

 • Choroby wewnętrzne z elementami onkologii, studia I stopnia