Konferencje

Udział w komitetach honorowych i naukowych konferencji w latach 2012-2016

 • X konferencja Szkoleniowo-Naukowa „Pacjent Pielęgniarka partnerzy w działaniu” organizowana przez Szpital Uniwersytecki w Krakowie i Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Kraków 2012 – dr hab. Maria Kózka, prof. UJ członek komitetu naukowego,
 • III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Angiologicznych, Bydgoszcz, 17-18.05.2012 – dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, członek komitetu naukowego,
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kształcenie Kliniczne Pielęgniarek w Europie – Organizacja, Innowacje
  i Wyzwania”. Konferencja organizowana przez Katedrę Rozwoju Pielęgniarstwa Wydział Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Departament Pielęgniarek i Położnych MZ, Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Lublin 12-14 września 2012 r. – dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, członek komitetu naukowego,
 • III Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „ Toksykologia kliniczna dla pielęgniarek i ratowników medycznych „ Nowy Sącz 6-7.09.2013 r- dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, patronat honorowy
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Angiologicznych, Bydgoszcz  21-22.05.2014 r.-  dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, członek komitetu honorowego
 • XII Kongres Pielęgniarek Polskich „Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych celów rozwoju” organizowany przez PTP, Kraków 12-14.06.2014 roku – dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, członek komitetu naukowego
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa organizowana przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Oddział Gdańsk,  pt.: ,, Historia i teraźniejszość praktyki pielęgniarskiej– dziedzictwo i rozwój”, Gdańsk  4-6.09. 2014 r., dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, członek komitetu naukowego
 • Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Interdyscyplinarny wymiar zdrowia i choroby oraz IV Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe „Współczesne problemy toksykologii klinicznej dla pielęgniarek i ratowników medycznych”, Nowy Sącz
  26-27.09.2014 r. – dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, patronat honorowy
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Pielęgniarstwa  Specjalistycznego, Racławice 12-13.11.2014 r.- członek komitetu naukowego,
 • Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo pacjenta w ujęciu holistycznym”, Kraków 26-27.11.2014 r, członek komitetu naukowego
 • II Forum Dyskusyjno-Naukowe w Pielęgniarstwie „ Lider w praktyce pielęgniarskiej” Lublin, 13.05.2015r, –  dr hab. Maria Kózka, prof. UJ,  członek komitetu naukowego,
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „ Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych”. 90—lecie Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia, Kraków 11-12.09.2015 r.- dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, członek komitetu honorowego i naukowego,
 • X Finał  Konkursu Pielęgniarki Roku 2014, Warszawa 23.04.2015 r.- dr hab. Maria Kózka, prof. UJ,  patronat naukowy nad konkursem
 • Konferencji Naukowo-Szkoleniowa” Profilaktyka  oraz pielęgnacja ran”,  organizowana przez firmę ConvaTec ze wsparciem firmy Nutricia, Warszawa 19-20.11. 2015 r,. dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, patronat honorowy,
 • IX Zjazd Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, Mikołajki 17-19.09.2015 r.- mgr Stanisław Wojtan

Organizacja lub współpraca w organizacji konferencji/sympozjów/zjazdów w latach 2012 – 2017

 • XI Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: „Pacjent – pielęgniarka partnerzy w działaniu” –  19-20 maja 2016 r. – mgr Marlena Padykuła (członek Komitetu Organizacyjnego)
 • XII Konferencja Naukowo – Szkoleniowa: „Pacjent – pielęgniarka partnerzy w działaniu” – 25 – 26 maja 2017 r. – mgr Marlena Padykuła (członek Komitetu Organizacyjnego)
 • Panel historyczny o życiu i przesłaniu Magdaleny Marii Epstein, Pilica 20.09.2015 r. – dr hab. Maria Kózka, prof. UJ, udział w organizacji panelu.
 • II Forum Dyskusyjno-Naukowe w Pielęgniarstwie „ Lider w praktyce pielęgniarskiej” Lublin, 13.05.2015r. – Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego współorganizatorem konferencji
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „ Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych”. 90—lecie Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia, Kraków 11-12.09.2015- udział w Komitecie Organizacyjnym, pomoc w obsłudze konferencji.
 • Piknik Zdrowia i Aktywności Fizycznej o charakterze edukacyjno – profilaktycznym połączonym z II Marszem po Zdrowie w Gdowie współorganizowanym przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Gdów 13.09.2015r. – dr Iwona Repka, dr Lucyna Płaszewska-Żywko
 • opieka nad Studenckim Kołem Naukowym działającym przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego –
  dr Iwona Repka
 • Festiwal Nauki UJ CM – udział pracowników Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego organizacji i obsłudze.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych. Sesja Nauk o Zdrowiu, Kraków 2013 – uczestniczenie w pracach Jury – dr Lucyna Ścisło
 • XII Kongres Pielęgniarek Polskich członek Komitetu Organizacyjnego, Kraków 2014 – dr Lucyna Ścisło, dr Elżbieta Walewska
 • Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo pacjenta w ujęciu holistycznym”, Kraków 26-27.11.2014 r, –
  dr hab. Maria Kózka, prof. UJ. Dr Lucyna Płaszewska-Żywko, udział w komitecie organizacyjnym, Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa współorganizatorem konferencji,
 • XII Kongres Pielęgniarek Polskich. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie, Kraków, 12-14 czerwca 2014 –
  dr Lucyna Ścisło, dr Elżbieta Walewska
 • Konferencje Naukowo – Szkoleniowe Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych
  i Intensywnej Opieki w roku 2012 i  2013 – mgr Stanisław Wojtan

Czynny udział w konferencjach, sympozjach, zjazdach w latach 2012-2017

Konferencje