Galeria

Fronton budynku Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa przy ulicy Kopernika 25 z napisem Uniwersytecka Szkoła Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia, odsłoniętym w czasie remontu elewacji w 2010 r.

Sala z kominkiem, nazywana „salonikiem” w budynku Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia (Higienistek)

Salonik Historii Pielęgniarstwa, ze znajdującym się w nim kominkiem oraz stołem, przy którym pracowała Hanna Chrzanowska

Pianino stanowiące własność Marii Epstein

Płyty stanowiące własność Marii Epstein

Umundurowanie uczennicy Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia (Higienistek)

Uroczystość otwarcia Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie 10 grudnia 1925 r. (według innych źródeł 12 grudnia) Przemawia Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Michał Rostworowski

Odwiedziny członków Fundacji Rockefellera w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie 21 lipca 1927 r. Od lewej: Maria Epstein, dr George Vincent z małżonką L. Vincent, ks. Jan Lorek, prawdopodobnie E.D. Grant, Anna Rydlówna

Podpis Prezydenta I. Mościckiego w Księdze Pamiątkowej USPiH z 1929 r.

Teresa Kulczyńska w sali ćwiczeń

Zarząd i absolwentki I kursu Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie, 14 luty 1928 r. Siedzą od lewej: Teresa Kulczyńska, Maria Epstein – Dyrektorka, Anna Rydlówna, Elżbieta Borkowska Stoi od prawej: Hanna Chrzanowska

Zarząd i absolwentki VIII kursu Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie, 1932 r. Siedzą od lewej: trzecia: Teresa Kulczyńska, szósta: Anna Rydlówna – Dyrektorka, siódma: Maria Michałowska

Księga pamiątkowa USPiH zawierająca wpis z pierwszego dnia egzaminu dyplomowego w 1928 r. komisji zatwierdzonej przez ministra i w obecności jego delegata, kierownika referatu pielęgniarstwa Marii Babickiej-Zachertowej

Regulamin Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek z 1937 r.

Pierwsze podręczniki do nauczania pielęgniarstwa i pierwsze czasopisma pielęgniarskie.

Medal im. Florence Nightingale przyznany A. Rydlównie za odwagę i poświęcenie w udzielaniu pomocy rannym i chorym w czasie wojny oraz za twórczą pracę w dziedzinie zdrowia publicznego i edukacji pielęgniarskiej w dniu 12 maja 1949 r.