Projekty naukowo-badawcze

Obszar badań

 • badania w zakresie nauk o zdrowiu

Aktualnie realizowane projekty naukowo – badawcze

 • HealthCareEurope” (HCEU) – Fostering transparency and recognition of prior learning within geographical mobility of professionals in the healthcare sector. Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Kózka, uczestnicy: dr Lucyna Płaszewska – Żywko, dr Teresa Gabryś,dr Iwona Malinowska – Lipień. Projekt realizowany w latach 2015 – 2018 
 • EUcareNet: Exchanging about transparency of qualifications within healthcare across borders. Kierownik projektu: prof. dr hab. Maria Kózka, uczestnicy: dr Lucyna Płaszewska – Żywko, dr Teresa Gabryś, dr Iwona Malinowska – Lipień. Projekt realizowany w latach 2017 – 2018 
 • Walidacja behawioralnych skal oceny bólu CCPOT i BPS. Ocena głębokości sedacji oraz możliwości wystąpienia delirium wśród pacjentów hospitalizowanych w Oddziale Intensywnej Terapii “,  kierownik projektu: dr  med. Katarzyna Wojnar – Gruszka, uczestnicy: dr n. o zdrowiu Aurelia Sega, dr med. Lucyna Płaszewska Żywko, mgr Stanisław Wojtan. Projekt realizowany w latach 2017-2018 
 • Ból przewlekły u osób po 65 roku życia”, Nr K/ZDS/005733, kierownik projektu dr Grażyna Puto, uczestnik: dr Iwona Repka. Projekt realizowany w latach 2015-2018. 
 • Zastosowanie polskiej wersji kwestionariusza Quality of Dying and Death (QODD) do oceny jakości umierania i śmierci w opiece paliatywnej,Nr K/ZDS/006976, kierownik projektu: dr Ilona Kuźmicz, uczestnik: dr Iwona Repka. Projekt realizowany w latach 2017-2018. 
 • Czynniki determinujące występowanie kserostomii u osób w starszym wieku, Nr K/ZDS/007060, kierownik projektu: dr Iwona Repka, uczestnik: dr Ilona Kuźmicz. Projekt realizowany w latach 2017-2018. 
 • Przystosowanie psychospołeczne osób w starszym wieku z chorobą nowotworową, kierownik projektu: dr Iwona Repka, uczestnicy (studenci): Justyna Kowal-Skałka, Marta Maź, Ewelina Matla. Projekt prowadzony w ramach działalności Studenckiego Koła Naukowego (NR 122.6120.269.2015 zgoda KB), w latach 2016-2017.  
 • Wsparcie udzielane przez pielęgniarki a wsparcie oczekiwane przez pacjenta z chorobą nowotworowa jako czynnik determinujący akceptację choroby i reakcje na nią. Nr K/ZDS/004673, kierownik projektu:  dr Grażyna Cepuch, dr Iwona Oskędra, uczestnicy: dr Katarzyna Wojtas, Mirosława Dzikowska. Projekt realizowany w latach 2015-2017. 
 • Występowanie zaburzeń depresyjnych u osób z cukrzycą typu 2 w wieku 35 – 64 lat. Nr K/ZDS/007059, kierownik projektu: dr Katarzyna Czyżowicz, uczestnicy: dr Katarzyna Wojtas, dr Anna Gawor, mgr Zofia Musiał. Projekt realizowany w latach: 2017-2018. 
 • European innovative programme for VET of nurses – „Moving and Handling” z programu Erasmus+, Birmingham 6-10 czerwca 2016 r. – mgr Marlena Padykuła (uczestnictwo w warsztatach)

Projekty badawcze zrealizowane w latach ubiegłych

 • RN4CAST –projekt finansowany  w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskie, kierownik projektu: prof. Tomasz Brzostek, uczestnicy: dr Piotr Brzyski, mgr Maria Cisek, dr Teresa Gabryś, mgr Krzysztof Gajda, dr hab. Maria Kózka, mgr Maria Ogarek, mgr Lucyna Przewoźniak.  
 • Ocena funkcjonowania chorych na cukrzycę typu 2, Nr  K/ZDS/003678, kierownik projektu dr Anna Gawor- Zakład Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego, uczestnik, mgr Mirosława Dzikowska. 
 • Fenotypowa i genotypowa charakterystyka szczepów Enterococcus faecalis, w tym szczepów HLAR, izolowanychz materiałów klinicznych pacjentów hospitalizowanych w specjalistycznym szpitalu klinicznym. Nr K/ZBW 000571,  kierownik projektu mgr Katarzyna Talaga- Katedra Mikrobiologii CM UJ, uczestnik mgr Mirosława Dzikowska. Opracowanie i budowa zintegrowanego systemu wspomagania opieki przewlekłej SWOP opartego na sieciach łączności ruchomej. Projekt realizowany przez:  Katedrę Telekomunikacji, Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie, kierownik projektu dr Mariusz Duplaga- Instytut Zdrowia Publicznego UJCM, uczestnik mgr Mirosława Dzikowska. 
 • Projekt eViP19 Electronic Virtual Patients, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach grantu eContentPlus numer ECP-2006-EDU-410030, kierownik projektu prof dr hab. Irena Roterman-Konieczna -Zakład Bioinformatykii Telemedycyny UJ CM, uczestnicy: dr Lucyna Ścisło, dr Elżbieta Walewska, dr Katarzyna Wojnar – Gruszka. 
 • Jakość życia pacjentów po autologicznym przeszczepie komórek krwiotwórczych w przebiegu choroby nowotworowej, Nr K/ZBW/000645, kierownik projektu:dr Katarzyna Wojnar – Gruszka. 
 • projekt/staż “Wymiana doświadczeń pielęgniarek prowadzących zajęcia praktyczne ze studentami kierunku pielęgniarstwo – licencjat” w ramach umowy z Krajową Agencją Programu Leonardo da Vinci (W.Brytania), nr kontraktu Pl/02/A/Exd/140252 – współorganizator i uczestnik: dr Elżbieta Walewska, uczestnicy: dr hab. Maria Kózka, prof. UJ,  mgr Ewa Czaja. 
 • Zdolność do podejmowania samoopieki przez pacjentów po udarze mózgu, Nr  WŁ/151/PKL/P, kierownik projektumgr Ewa Czaja. 
 • Występowanie nadreaktywności oskrzeli u dzieci z alergicznym nieżytem nosa, Nr K/ZBW/000183, kierownik projektu mgr Krystyna Twarduś. 
 • Stan odżywienia chorych leczonych operacyjnie z powodu nowotworu przewodu pokarmowego a występowanie powikłań pooperacyjnych, Nr  WŁ/125/PKL/P, kierownik projektu dr Elżbieta Walewska. 
 • Badanie odległych wyników edukacji chorych z nadciśnieniem tętniczym, kierownik projektu dr Lucyna Płaszewska – Żywko. 
 • Czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca u młodzieży w wieku 17-18 lat w populacji miejskiej, kierownik projektu  dr Lucyna Płaszewska – Żywko. 
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem u chorych na nadciśnienie tętnicze, kierownik projektu dr Lucyna Płaszewska – Żywko. 
 • Wsparcie społeczne a jakość życia pacjentów z depresją w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej,Nr K/ZBW/000189, kierownik projektu dr Katarzyna Wojtas. 
 • Porównanie wpływu diet dojelitowych: standardowej i immunostymulujacej na ilość powikłań, funkcję układu immunologicznego, czas hospitalizacji i koszt leczenia chorych z nowotworami górnego odcinka przewodu pokarmowego, Nr WŁ/149/PKL/P, kierownik projektu: dr Lucyna Ścisło.
Wielkość fontu
Kontrast