SKN Badań Naukowych w Pielęgniarstwie

SKN Badań Naukowych w Pielęgniarstwie 

Opiekunowie Koła: Dr Renata Wolfshaut – Wolak, Dr Anna Nowacka 

Przewodniczący Koła: Sara Kwapniewska 

Opis Koła: W Kole będziemy przygotowywać przeglądy literatury, które posłużą nam do zaprojektowania, przeprowadzania i opublikowania badań naukowych. W ramach koła student będzie mógł uczestniczyć w przeprowadzanych projektach lub realizować swoje własne pomysły badawcze. Wyniki badań zostaną zamieszczone w czasopismach naukowych oraz zaprezentowane podczas konferencji. W ramach pracy koła chcemy pomóc w rozwoju i doskonaleniu warsztatu badawczego członków SKN. Planujemy również pomóc pacjentom i ich rodzinom w zrozumieniu naukowego języka medycyny przez aktywny udział w spotkaniach w ramach stowarzyszeń pacjentów i spotkań organizowanych z pacjentami. Jednym z celów naszego koła naukowego jest popularyzacja idei badań naukowych w pielęgniarstwie wśród studentów, przyszłych studentów i pacjentów. 

Jak dostać się do Koła: Żeby zostać członkiem SKN Badań Naukowych w Pielęgniarstwie należy skontaktować się z Przewodniczącym Koła (prosimy o napisanie email z chęcią uczestnictwa oraz prosimy o podanie roku, stopnia kierunku studiów). Nie wymagamy doświadczenia w działalności w kołach naukowych ani w badaniach naukowych. 

Kryteria przyjęcia do SKN: Studenci pielęgniarstwa (wszystkich lat i wszystkich stopni) 

Dane do kontaktu: sara.kwapniewska@student.uj.edu.pl