Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego

Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

31-501 Kraków, ul. Kopernika 25
tel: 12 421 41 60
tel: 12 424 72 82
tel: 12 431 27 08
tel: 12 422 52 09