Wizyta w Maastricht – 7. 12. 2016 r.

Staż szkoleniowy z zakresu edukacji medycznej – realizowany w ramach projektu Dydaktyka, Innowacja, Rozwój. Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozwój innowacyjnej edukacji, finansowany z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER, odbył się w Uniwersytecie Maastricht oraz Hogeschool Zuyd w Zuyd University of Applied Sciences w dniach 12-17.12.2016 roku. Uczestniczki wyjazdu z Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum – Wydziału Lekarskiego i Wydziału Nauk o Zdrowiu – kierunek Pielęgniarstwo zapoznały się z nowoczesnymi metodami nauczania i oceniania, m.in.: Video Assessment of Clinical Performance, Problem Based Learning, Work Place Based Assessment, Eportfolio.