Publikacje

Publikacje Naukowe/Dydaktyczne

 • Gniadek A, Padykuła M, Walewska E, Dziubak M, Matuszyk D, Ścisło L, Sega A, Ostrogórska-Gonszewska P, Mierzwa A, Kubik A. Projekt dydaktyczny Rozwijaj się i PracUJ wsparciem finansowym, edukacyjnym i organizacyjnym dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo [w] Małopolskie Pielęgniarki i Położne. nr 51,2023 18-21
 • Patla G, Mazur-Bialy A I., Humaj-Grysztar M. Chronic vulvar pain and health-related quality of life in women with vulvodynia [i in.], Life, 2023, vol. 13, nr 2,
 • Nenko I, Kopeć-Godlewska K, Towner MC, Klein LD, Micek A. Emotional factors, medical interventions and mode of birth among low-risk primiparous women in Poland. Evol Med Public Health. 2023 May 14;11(1):139-148.
 • Przestrzelska M, Iwanowicz-Palus G, Matuszyk D. Badanie fizykalne – uwarunkowania kulturowe i prawne zgody na badanie [w]: Badanie fizykalne w praktyce położnej. redakcja naukowa: Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus, Artur Wdowiak Warszawa : PZWL, 2023
 • Matuszyk D, Przestrzelska M, Iwanowicz-Palus G.Badanie podmiotowe – wywiad [W: Badanie fizykalne- zagadnienia ogólne] W: Badanie fizykalne w praktyce położnej redakcja naukowa: Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus, Artur Wdowiak Warszawa : PZWL, 2023 s. 6-24
 • Iwanowicz-Palus G, Przestrzelska M, Matuszyk D. Badanie podmiotowe i badanie przedmiotowe – zasady dokumentowania wyników badania [w] Badanie fizykalne w praktyce położnej. redakcja naukowa: Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus, Artur Wdowiak Warszawa : PZWL, 2023 s. 59-63
 • Iwanowicz-Palus G, Matuszyk D, Przestrzelska M. Badanie przedmiotowe [w] Badanie fizykalne w praktyce położnej. redakcja naukowa: Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus, Artur Wdowiak Warszawa : PZWL, 2023 s. 24-25
 • Matuszyk D, Przestrzelska M, Iwanowicz-Palus G.Badanie przedmiotowe -sprzęt stosowany do badania [w]: Badanie fizykalne w praktyce położnej. redakcja naukowa: Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus, Artur Wdowiak Warszawa : PZWL, 2023 s. 33-34
 • Iwanowicz-Palus G, Matuszyk D, Przestrzelska M. Badanie przedmiotowe -schemat badania ogólnego, pozycje podczas badania [w]: Badanie fizykalne w praktyce położnej redakcja naukowa: Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus, Artur Wdowiak Warszawa : PZWL, 2023 s. 37-51
 • Matuszyk D, Iwanowicz-Palus G, Przestrzelska M. Badanie przedmiotowe – techniki badania [w]: Badanie fizykalne w praktyce położnej redakcja naukowa: Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus, Artur Wdowiak Warszawa : PZWL, 2023 s. 34-37
 • Iwanowicz-Palus G, Matuszyk D, Przestrzelska M. Badanie przedmiotowe – podstawy anatomii topograficznej [w]: Badanie fizykalne w praktyce położnej redakcja naukowa: Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus, Artur Wdowiak Warszawa : PZWL, 2023 s. 25-32 :
 • Przestrzelska M, Iwanowicz-Palus G, Matuszyk D.Wprowadzenie – uwarunkowania formalnoprawne badania fizykalnego w praktyce zawodowej położnej [w]: Badanie fizykalne w praktyce położnej redakcja naukowa: Agnieszka Bień, Grażyna Iwanowicz-Palus, Artur Wdowiak Warszawa : PZWL, 2023 s. 1-5
 • Gniadek A, Padykuła M, Walewska E, Dziubak M, Matuszyk D, Ścisło L, Sega A, Ostrogórska-Gonszewska P, Mierzwa A, Kubik A. Projekt dydaktyczny Rozwijaj się i PracUJ wsparciem finansowym, edukacyjnym i organizacyjnym dla studentów i absolwentów kierunków pielęgniarstwo i położnictwo Małopolskie Pielęgniarki i Położne 2023, nr 51, s. 18-21,
 • Ostrogórska-Gonszewska P, Matuszyk D, Malinowska-Lipień I, Gniadek A. Praktyki zawodowe studentek położnictwa w Normandii drogą do zdobycia doświadczenia w międzynarodowym środowisku pracy. Małopolskie Pielęgniarki i Położne 2023, nr 52, s. 37-39,
 • Filipiak K, Kot J, Ostrogórska-Gonszewska P, Leja-Szpak A Matuszyk D. Vaccination of Polish pregnant women in the perinatal period against COVID -19 Problemy Pielęgniarstwa 2023 : T. 31, nr 1, s. 12-20, il., bibliogr. 31 poz., abstr.
 • Kot J, Kosowska A, Matuszyk D. Bezpieczeństwo w opiece nad matką i dzieckiem [W Bezpieczeństwo w wybranych obszarach opieki zdrowotnej] W: Bezpieczeństwo pacjenta w opiece zdrowotnej Redakcja naukowa Mirosława Noppenberg, Iwona Bodys-Cupak, Maria Kózka Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2022 s. 213-225 :
 • Humaj-Grysztar M, Rachel M, Śmiech-Michalec O. Mental health of cystic fibrosis patients and the COVID-19 pandemic in Poland : a single-center comparative study [i in.], International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, vol. 19, nr 23,
 • Płoch K. Poród bliźniaczy. [w] Techniki położnicze i prowadzenie porodu, red. G. Iwanowicz-Palus, A. Bień. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2022,ss 425-433
 • Kazimiera Płoch. Obroty położnicze. [w] Techniki położnicze i prowadzenie porodu, red. G. Iwanowicz-Palus, A. Bień. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2022, ss 441-447
 • Płoch K. Poród w przypadkach nieprawidłowej budowy miednicy. [w] Techniki położnicze i prowadzenie porodu, red. G. Iwanowicz-Palus, A. Bień. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2022, ss 448-454
 • Płoch K. Poród zabiegowy z użyciem kleszczy i próżniociągu położniczego. [w] Techniki położnicze i prowadzenie porodu, red. G. Iwanowicz-Palus, A. Bień. PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2022, ss 455-465
 • Płoch K. Kształcenie pielęgniarek w Szkole Pielęgniarstwa Psychiatrycznego w Krakowie w latach 1949-1958 i 1965-1991. Edukacja pielęgniarek w specjalności ogólnej w zespole Szkół Medycznych, Wydziału Pielęgniarstwa Medycznego Studium Zawodowego nr 2, kierunku pielęgniarstwo Krakowskiej Szkoły Medycznej im. Stanisławy Leszczyńskiej w Krakowie przy ul. Jana Zamoyskiego 58. [w] Dzieje pielęgniarstwa i położnictwa w Krakowie, red. K. Zahradniczek, Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej. Kraków 2022, ss 253-288
 • Płoch K. Powstanie i działalność Ośrodka Kształcenia Pielęgniarek Psychiatrycznych w Krakowie Kobierzynie w latach 1958—1996. [w] Dzieje pielęgniarstwa i położnictwa w Krakowie, red. K. Zahradniczek, Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej. Kraków 2022, s. 289-299
 • Płoch K. Kształcenie położnych w Krakowie. [w] Dzieje pielęgniarstwa i położnictwa w Krakowie, red. K. Zahradniczek, Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej. Kraków 2022, ss 317-382
 • Płoch K. Kształcenie młodszych pielęgniarek, asystentek pielęgniarskich oraz pielęgniarek w ośrodku szkolenia pielęgniarek Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie w latach 1949-1966 [w] Dzieje pielęgniarstwa i położnictwa w Krakowie, red. K. Zahradniczek, Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej. Kraków 2022, ss 383-404
 • Płoch K. Zuzanna Śmierzchalska, pielęgniarka i położna, dyrektorka Krakowskiej Szkoły Położnych w latach 1952-1975 [w] Dzieje pielęgniarstwa i położnictwa w Krakowie, red. K. Zahradniczek, Wydawnictwo Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych im. Hanny Chrzanowskiej. Kraków 2022, ss 480-490
 • Kicia M., Madetko R., Iwanowicz-Palus G. Mechanizm porodu w położeniach miednicowych płodu – przebieg porodu miednicowego w zależności od odmiany [w]: Techniki położnicze i prowadzenie porodu {red}: Bień A., Iwanowicz-Palus G. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2022, s. 388 – 424.
 • Madetko R. Poród w położeniu poprzecznym i skośnym płodu [w]: Techniki położnicze i prowadzenie porodu {red}: Bień A., Iwanowicz-Palus G. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2022, s.434 – 440.
 • Matuszyk D, Łukasz M, Rudzińska M. Podręcznik szkoleniowy dla uczestników/uczestniczek kursu specjalistycznego monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych Warszawa, 2022. 144 s. : Opracowano w związku z realizacją projektu Wsparcie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 2020 (PO WER 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
 • Trojnarska D, Baran R, Babczyk D, Jach R. A survey of knowledge, attitudes and awareness of the HPV and HPV vaccine among obstetricians and gynecologists across Poland. Ginekol Pol. 2022 Jan 24.
 • Kot J., Kosowska A., Matuszyk D. Bezpieczeństwo w opiece nad matką i dzieckiem [w]: Bezpieczeństwo pacjenta w opiece zdrowotnej {red} Noppenberg M., Bodys-Cupak I., Kózka M. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2022 s. 213-225.
 • Makara-Studzińska M.,, Zaręba K., Kawa N.,, Matuszyk D. Tokophobia and anxiety in pregnant women during the SARS-CoV-2 pandemic in Poland – a prospective cross-sectional study. International Journal of Environmental Research and Public Health 2022:Vol. 19, nr 2, id. art. 714.
 • Bień A., Matuszyk D. Opieka nad rodzącą i jej dzieckiem w porodzie powikłanym oraz w stanach nagłych – postępowanie w krwotokach w położnictwie [w]: Techniki położnicze i prowadzenie porodu {red}: Bień A., Iwanowicz-Palus G. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2022 s. 507-522.
 • Matuszyk D., Iwanowicz-Palus G., Krysa J. Poród przy nieprawidłowościach w ułożeniu główki płodu. [w]: Techniki położnicze i prowadzenie porodu {red}: Bień A., Iwanowicz-Palus G. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, s. 351-364.
 • Iwanowicz-Palus G., Matuszyk D. Mechanizm porodu w ułożeniach odgięciowych [w]: Techniki położnicze i prowadzenie porodu {red}: Bień A., Iwanowicz-Palus G. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2022s. 364-387.
 • Szczypta K., Ostrogórska-Gonszewska P., Mierzwa A.: The role of the midwife in the care of a neonate with cleft palate and vascular ring – case report. Nursing Problems / Problemy Pielęgniarstwa. 2021; 29 (3): 147-152.
 • Zarzecki M. P., Martynowska K., Leszczyńska K., Szczypta K., Ciepał M., Ciepa M.,Ostrogórska P., Pawlik D.: Facilitated tucking position, czyli wspomagana pozycja płodowa – propozycja polskiego tłumaczenia niefarmakologicznej metody łagodzenia bólu u noworodków. Postępy Neonatologii. 2021; 27 (4): 50-55.
 • Gniadek A., Nowacka A., Piskorz A., Inglot A., Wolfshaut-Wolak R., Ostrogórska P.: Wybrane zagrożenia biologiczne w środowisku pracy. Małopolskie Pielęgniarki i Położne. 2021; 42: 12-19.
 • Leszczyńska K., Ostrogórska-Gonszewska P., Matuszyk D.: Toxoplasmosis in a pregnant woman – case study. Problemy Pielęgniarstwa 2021 : T. 29, nr 3-4, s. 143-146,
 • Humaj-Grysztar M., Surówka J. : Studenckie koło naukowe opieki położniczej. Małopolskie Pielęgniarki i Położne 2021; 44: 12-15.
 • Prażmowska B., Sibiga E., Nieefektywne karmienie piersią. [w] Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej {red.} Płaszewska-Żywko L., Kózka M. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2021 s 130-134
 • Prażmowska B., Ogarek M. Zaburzenia zachowań seksualnych. [w] Diagnozy i interwencje w praktyce pielęgniarskiej {red.} Płaszewska-Zywko L., Kózka M. Warszawa: PZWL Wydawnictwo Lekarskie 2021 s 498-502
 • Surówka J., Matuszyk D., Wpływ łożyska obwałowanego na przebieg ciąży, porodu i wczesnego połogu – rola i zadania położnej. Pielęgniarstwo Polskie 2021, nr 3, s. 121-124.
 • Kozielec S,, Jakimiak J., Marszałek K., Humaj-Grysztar M, Madetko R: Rola położnej jako edukatora zdrowotnego. Działania studenckiego koła naukowego. Edukacja Ustawiczna Dorosłych; 2021, nr2, s. 91-102
 • Jakimiak J., Hapunik P., Bara A., Humaj-Grysztar M., Kicia M., Madetko R.: Otyłość ciężarnych jako problem współczesnego położnictwa – opis przypadku.[w]: Zdrowie człowieka – profilaktyka, rozpoznawanie i leczenie chorób. Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2021; s. 72-85
 • Śmiech-Michalec O., Humaj-Grysztar M., Bonior J.: Epidemiologia i diagnostyka cukrzycy w mukowiscydozie. [w]: Przegląd chorób rzadkich – diagnostyka i leczenie. Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o.o., 2021. s. 108-116
 • Surówka J., Humaj-Grysztar M., Madetko R: Polish midwives and lactation care – development opportunities. Pielęgniarstwo XXI 2021
 • Surówka Jadwiga, Humaj-Grysztar Magdalena, Madetko Renata: The midwife’s role in lactation care in Poland. Problemy Pielęgniarstwa 2021; 29 (1) s. 26-30
 • Dziedzic M., Sibiga E., Dziubak M., Janczyk P.: The history of University Midwifery Training in Krakow in the years 1780-1918 in the context of historical and organisational conditions. Problemy Pielęgniarstwa, 2020; 28(1): s. 19-27.
 • Humaj- Grysztar M., Nawrot J., Kopeć-Godlewska K. Opieka w okresie połogu. [w]: Edukacja przedporodowa. [red]. Bień A., Iwanowicz-Palus G. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie , 2020 s. 231-246.
 • Matuszyk D,. Kot J., Sieńko-Hans K., . Fizjologia porodu, poród aktywny, poród rodzinny. [w]: Edukacja przedporodowa. [red]. Bień A., Iwanowicz-Palus G. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie , 2020 s.
 • Sibiga E., Janczyk P. Łagodzenie bólu porodowego : metody niefarmakologiczne i farmakologiczne. [w]: Edukacja przedporodowa. [red]. Bień A., Iwanowicz-Palus G. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie , 2020 s. 185-203.
 • Kopeć-Godlewska K, Pac A, Różańska A, Żbikowski P, Rosiński J, Wójkowska-Mach J. Infection : associated hospitalizations of women in labour.[w] European Journal of Public Health; 1101-1262. 2020 R. 30, nr 4, s. 739-743
 • Surówka J., Matuszyk D., Pregnant woman with circumvallate placenta and suspected fetal hypotrophy caused by placental insufficiency : a case report. Medical Science Pulse 2020 : Vol. 14, nr 4, s. 85-92.
 • Mierzwa A., Madetko R., Prażmowska B. Leki przeciwbólowe i rozkurczowe stosowane na różnych etapach porodu a jego przebieg i sposób ukończenia. Położna; 1898-6862. 2020 nr 2, s. 7-16.
 • Madetko R., Tokarska R., Kamińska A. Technika podawania leków drogą domięśniową. [w]: Check-listy czynności i zabiegów pielęgniarskich: podstawy pielęgniarstwa i opieki położniczej: kierunek położnictwo.[red.]. Augustyniuk K, Grochans E. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2020 s. 222-226.
 • Madetko R., Łatka J., Technika podawania podskórnie heparyny drobnocząsteczkowej w ampułko-strzykawce.[w]: Check-listy czynności i zabiegów pielęgniarskich: podstawy pielęgniarstwa i opieki położniczej: kierunek położnictwo. [red.] Augustyniuk K, Grochans E. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2020 s. 237-239.
 • Tokarska R, Madetko R., Technika oglądania i badania palpacyjnego węzłów chłonnych miednicy.[w]: Check-listy czynności i zabiegów pielęgniarskich: podstawy pielęgniarstwa i opieki położniczej: kierunek położnictwo. [red.] Augustyniuk K, Grochans E. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2020s. 88-90.
 • Sibiga E., Łatka J. Technika pobrania krwi włośniczkowej do badania glukometrem (urządzeniem pomiarowym). .[w]: Check-listy czynności i zabiegów pielęgniarskich: podstawy pielęgniarstwa i opieki położniczej: kierunek położnictwo. [red.] Augustyniuk K, Grochans E. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2020 s. 180-182.
 • Sibiga E., Kamińska A. Technika pobrania krwi żylnej metodą próżniową. [w]: Check-listy czynności i zabiegów pielęgniarskich: podstawy pielęgniarstwa i opieki położniczej: kierunek położnictwo. [red.] Augustyniuk K, Grochans E. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2020 s. 183-185.
 • Sibiga E., Kamińska A., Łatka J Technika pobrania krwi żylnej metodą próżniowo-strzykawkową.  [w]: Check-listy czynności i zabiegów pielęgniarskich: podstawy pielęgniarstwa i opieki położniczej: kierunek położnictwo. [red.] Augustyniuk K, Grochans E. Szczecin: Wydawnictwo Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, 2020 s. 186-188.
 • Janczyk P., Gwoździańska S, Ostrogórska P, Humaj- Grysztar M., Nawrot J., Matuszyk D. Preferences regarding the mode of delivery in occupational groups of nurses and midwives. Problemy Pielęgniarstwa; 1233-9989. 2019 R. 27, nr 3-4, s. 149-154.
 • Dziedzic M., Dziubak M., Matuszyk D., Sibiga E.: Socio-demographic determinants of health-related lifestyle and self-assessment of health in women. Problemy Pielęgniarstwa, 2019; 27(3-4): 181-188.
 • Kopeć-Godlewska K. Połóg – różnorodne sytuacje kliniczne. [w]: Profilaktyka zakażeń połogowych. [red.] Wójkowska- Mach J. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019 s. 203-213.
 • Kopeć-Godlewska K .Pielęgnacja położnicy w połogu fizjologicznym. [w]: Profilaktyka zakażeń połogowych. [red.] Wójkowska- Mach J. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019 s. 103-122.
 • Bulanda M. Kopeć Godlewska K. Zastosowanie antybiotyków w profilaktyce okołoporodowej. [w]: Profilaktyka zakażeń połogowych. [red.] Wójkowska- Mach J. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019 s. 73-77.
 • Kopeć-Godlewska K . Poród drogami natury. [w]: Profilaktyka zakażeń połogowych. [red.] Wójkowska- Mach J. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019 s. 55-73.
 • Kopeć-Godlewska K Ciąża fizjologiczna. [w]: Profilaktyka zakażeń połogowych. [red.] Wójkowska- Mach J. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie. Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019 s. 1-6.
 • Nawrot J. Laktacja niepowikłana w okresie połogu. [w:] Profilaktyka zakażeń połogowych. Wójkowska – Mach J. [red.], Warszawa : PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019, s. 123-164,
 • Nawrot J. Problemy w laktacji. [w:] Profilaktyka zakażeń połogowych. Wójkowska – Mach J. [red.], Warszawa :PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019, s. 235-248
 • Humaj-Grysztar M, Nawrot J, Zawiła K, Matuszyk D, Gniadek A. Students’ knowledge about foetal alcohol syndrome and their alcohol drinking habits. Problemy Pielęgniarstwa, 2019 : T. 27, nr 2, s. 88-93,
 • Nawrot J, Suder A, Gniadek A. Women’s interest in birth centre care – is it time to make more options available?, Studia Medyczne, 2019 : T. 35, nr 2, s. 117-122
 • Dziedzic, D. Matuszyk, M. Dziubak, M. Humaj-Grysztar „The influence of health-related lifestyle behaviours on health self-assessment among women over 45 years old living in Krakow” Problemy Pielęgniarstwa 2019; 27 (1): 45–53
 • Matuszyk D., Kot J „Poród drogą cięcia cesarskiego”, [w:] Profilaktyka zakażeń połogowych. Wójkowska – Mach J. [red.],  Warszawa :PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 2019s. 79 – 96.
 • Dziubak M., Motyka M.: „Postrzeganie zawodu pielęgniarki przez studentki pielęgniarstwa w okresie kształcenia na studiach licencjackich”. Pielęgniarstwo Polskie 2019; 72(2): 185-191.
 • Ostrogórska P, Hutniczak K,  Humaj-Grysztar M,  Nawrot J,  Janczyk P, Jagielski P,  Matuszyk D.„ Associations between physical activity, selected lifestyle factors, and quality of life during puerperium”Problemy Pielęgniarstwa 2018 : T. 26, nr 4, s. 300-306,
 • Humaj-Grysztar M, Wojsa M,  Nawrot J,  Ostrogórska P,  Matuszyk D. „Gestational diabetes and its influence on the quality of life of pregnant women”. Problemy Pielęgniarstwa 2018 : T. 26, nr 2, s. 157-163
 • Bobek M, Humaj-Grysztar M, Matuszyk D, Put M. „Ocena jakości życia pierwiastek w okresie wczesnego połogu w zależności od sposobu ukończenia ciąży”. Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu 2018, nr 2, s. 154-160,
 • Madetko R, Kowalczyk S  „Opieka nad matką oraz dzieckiem z wadą letalną z uwzględnieniem hospicjów perinatalnych” Położna. Nauka i Praca 1/2018
 • Dziubak M., Motyka M.: „Zmiany poczucia koherencji w toku studiów pielęgniarskich”. Problemy Pielęgniarstwa 2018; 26 (2): 109-115.
 • Sieradzy, K. Sieńko, K. Płoch, „Objawy przedmiesiączkowe u kobiet w wieku 16-35 lat”, Położna. Nauka I Praktyka 2017, nr 2 (38), 8-14.
 • Nawrot J., Humaj-Grysztar M., Gniadek A., Matuszyk D., Biernat R.: Jakość życia kobiet z zaburzeniami statyki narządu rodnego w wieku pomenopauzalnym. Quality of life of women with postmenopausal pelvic organ prolapse. Pielęg. XXI w., 2017; 16(4): 17-23
 • Humaj-Grysztar M., Bobek M., Matuszyk D., Put M.: The lactation process in primiparas in early postpartum period depending on the mode of delivery. The mode of delivery and the lactation process. Pielęg. XXI w., 2017; 16(3): 5-11.
 • Dziubak M., „Empatia i jej zmiany w toku kształcenia na kierunku pielęgniarstwo”. Sztuka Leczenia 2017; 2: 9-20.
 • Ostrogórska, K. Lorenc, A. Dziad, A. Suder, A. Kulig, I. Opach, A. Gniadek. „First days in NICU – are graduates well prepared for work?”. J. Pediatric Neonatal Individ. Medicine. 2015 Vol. 4, nr 2, s. 10-11.
 • Ostrogórska, A. Gniadek. „Kompetencje pielęgniarek i położnych z zakresu nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi występującymi na oddziałach intensywnej terapii noworodka”. Pielęgniarstwo Zdr. Publiczne 2015 : Vol. 5, nr 2, s. 189-198,
 • Śledzińska, A. Leja-Szpak, M. Barłowska-Trybulec, B. Prażmowska, J. Jaworek. „Wiedza na temat niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego wśród położnic krakowskich szpitali oraz ich wykorzystanie w praktyce”. Problemy Pielęgniarstwa. 2016 : T.24,nr3-4,s.225-231
 • Czepiela, A. Leja-Szpak, K. Bulanda, B. Prażmowska „Rzucawka poporodowa u pacjentki z infekcją HIV. Studium przypadku”. Położna , Nauka i Praktyka 2015, nr 2, s. 42-48,
 • „Pierwsze dni w oddziale intensywnej terapii noworodka – czy absolwenci są dobrze przygotowani do pracy?” : P. Ostrogórska, K. Lorenc, A. Dziad, A. Suder, A. Kulig, I. Opach, A.Gniadek: Zesz. Nauk. Tow. Doktorantów Uniw. Jagiell., Nauki Ścisłe 2015, nr 1, s. 108.
 • Ostrogórska, A. Gniadek. „Kompetencje pielęgniarek i położnych z zakresu nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi występującymi na oddziałach intensywnej terapii noworodka”. Piel. Zdr. Publ. 2015; 5 (2): 189-198
 • Fryc-Przybyłowska, M. Dziubak, Z. Kolarczyk. „Czasy współczesne a wiara w zabobony związane z ciążą”. : Położna 2015, nr 3, s. 7-8
 • Mierzwa, M. Klimek.: „Wybrane metody preindukcji i indukcji porodu stosowane w krakowskich szpitalach”. Probl. Pielęg. 2015 : T. 23, nr 4, s. 496-501
 • Dziedzic „Hanna Chrzanowska : biografia niepospolitej pielęgniarki na tle epoki (cz. I). W kręgu patriotycznej powinności i trudnych wyborów”. Niepodległ. Pamięć 2015 : T. 22, nr 1, s. 239-256
 • Płoch, M. Dziedzic, D. Matuszyk, E. Frączek „Czynniki sprzyjające utrzymaniu ciąży wśród kobiet hospitalizowanych z powodu zagrażającego poronienia”.. Pielęg. XXI Wieku 2015, nr 4, s. 69-74
 • Matuszyk, M. Schlegel-Zawadzka, P. Jagielski, M. Dziedzic „Jakość życia kobiet w przebiegu ciąży, połogu i laktacji w zależności od stanu odżywienia przed ciążą”.. : Probl. Pielęg. 2015 : T. 23, nr 4, s. 484-489
 • Matuszyk, M. Schlegel-Zawadzka, P. Jagielski, M. Dziedzic „Zależność pomiędzy matczynym wskaźnikiem masy ciała a parametrami antropometrycznymi noworodka”.. : Probl. Pielęg. 2015 : T. 23, nr 4, s. 490-495
 • Fryc-Przybyłowska, R. Tokarska „Aktywność i samoopieka pacjentek po ginekologicznych zabiegach operacyjnych”.. :Położna 2014, nr 3, s. 30-33
 • Dziubak, M. Motyka. „Wybrane czynniki warunkujące motywację wyboru studiów pielęgniarskich”. Probl. Pielęg. 2014 : T. 22, nr 2, s. 136-141
 • Motyka, M. Dziubak, P. Jędrusik. „Poczucie koherencji a jakość życia pacjentek leczonych z powodu raka piersi”. : Prz. Lek. 2014 : T. 71, nr 5, s. 270-273
 • Płoch, M. Dziubak, M. Gracjasz. „Zapotrzebowanie rodziców dzieci hospitalizowanych na wsparcie społeczne”. Studia Społeczne 2014, nr 1, s. 81-87

 

Referaty/streszczenia zjazdowe polskie o zasięgu międzynarodowym/krajowym

 • XV Jubileuszowy Zjazd połączony z hybrydową konferencją szkoleniowo-naukową pt. „Karmienie piersią – ku przyszłości” organizowany przez Centrum Nauki o Laktacji. Prezentacja posteru pt. „Wpływ sposobu porodu na przebieg karmienia piersią w okresie wczesnego połogu”. Magdalena Humaj – Grysztar. Warszawa 10-11 czerwca 2022 roku
 • IX Konferencja Naukowa z Okazji Dnia Położnej pt. „Samodzielność zawodowa położnej” organizowana przez SKN Etyki oraz SKN Położnych w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Współautorstwo posteru pt. „Rola położnej w opiece nad kobietą z zespołem D-MER” Magdalena Humaj – Grysztar. Warszawa 31 maja 2022
 • IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Choroby rzadkie w XXI wieku”, prezentacja posteru: „Epidemiologia i diagnostyka cukrzycy w mukowiscydozie” Olga Śmiech-Michalec, Magdalena Humaj-Grysztar, Joanna Bonior. 19.02.2021r. ONLINE
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Choroby Cywilizacyjne epidemią XXI w.”, wystąpienie z pracą: „Otyłość ciężarnych jako problem współczesnego położnictwa – opis przypadku” Justyna Jakimiak, Paulina Hapunik, Aleksandra Bara, Magdalena Humaj-Grysztar, Mariola Kicia, Renata Madetko. 22.10.2020r ONLINE
 • International Scientific Nursing and Midwifery Congress CARE4-2019, udział w sesji plakatowej z pracami:
  Pregnant women’s preferences for mode of delivery in Poland” Magdalena Agnieszka Humaj-Grysztar, Julia Nawrot, Dorota Matuszyk, Daria Żaneta Lebda.
  Home birth in Poland – legal aspects, midwives reflection and statistics” Julia Nawrot, Magdalena Agnieszka Humaj-Grysztar, Katarzyna Kopeć-Godlewska, Dorota Matuszyk. Leuven, Belgia, 4-6.02.2019r.
 • VIII Konferencja Naukowa “Transkulturowość w położnictwie i ginekologii”, udział w sesji plakatowej z pracą: „Polskie położne w świecie mediów społecznościowych” Jadwiga Surówka, Barbara Polak, Patrycja Świątek, Magdalena Humaj-Grysztar, Renata Madetko. Warszawa 15.05.2019r.
 • IV Małopolskiej Konferencji dla Położnych „Położna 2016” „Wpływ żywienia na przebieg ciąży porodu i okresu poporodowego” Matuszyk Dorota
 • V Małopolskiej Konferencji dla Położnych „Położna 2017” „Zachowania antyzdrowotne studentów i ich wiedza na temat alkoholowego zespołu płodowego”; „Prowadzenie porodu powikłanego cukrzycą” Matuszyk Dorota
 • Jeden pacjent, dwa cewniki – opis przypadku”. Aldona Mikołajczyk, Patrycja Ostrogórska, Agnieszka Gniadek W: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku
 • „Wpływ mediów na sposób ukończenia ciąży i długość okresu karmienia piersią przez matki”. Anna Delimat, Renata Tokarska: W: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku.
 • „Znieczulenie do cięcia cesarskiego w opinii położnic”. Anna Okońska, Jolanta Jaworek, Kazimiera Płoch, Renata Tokarska, Elżbieta Sibiga: W: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku
 • „Możliwość przeniesienia wirusa HIV z zakażonej matki na dziecko w okresie okołoporodowym -postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne i pielęgniarskie”. Patrycja Ostrogórska, Katarzyna Lorenc, Agnieszka Gniadek: W: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku
 • „Nieinwazyjna wentylacja u noworodków – tryby oddechowe dostępne w aparacie Infant Flow SiPAP”. Aneta Suder, Anna Dziad, Patrycja Ostrogórska, Katarzyna Lorenc, Iwona Opach, Agnieszka Kulig, Julia Nawrot, Agnieszka Gniadek. : W: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku
 • „Stany zapalne żeńskich narządów płciowych i ich wpływ na jakość życia intymnego kobiet w wieku prokreacyjnym”. Anna Mazurkiewicz, Barbara Prażmowska W: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku, s. 88
 • „Wybrane metody preindukcji i indukcji porodu stosowane w krakowskich szpitalach”. Anna Mierzwa, Marek Klimek. W: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku, s. 85
 • „Czynniki sprzyjające skuteczności leczenia zagrażającego poronienia wśród hospitalizowanych kobiet”. Kazimiera Płoch, Małgorzata Dziedzic, Dorota Matuszyk, Ewelina Frączek. W: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku, s. 90
 • „Jakość życia kobiet w przebiegu ciąży, połogu i laktacji w zależności od stanu odżywienia przed ciążą”. Dorota Matuszyk, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Paweł Jagielski, Małgorzata Dziedzic. W: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku, s. 84
 • „Wiedza i opinie studentek o antykoncepcji hormonalnej”. Kazimiera Płoch, Agnieszka Pszeniczna, Beata Fryc-Przybyłowska, Anna Mierzwa, Małgorzata Dziedzic. W: Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie : Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa, Kraków, 11-12 września 2015 roku