Zakład Filozofii i Bioetyki

 

Zakład Filozofii i Bioetyki
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 12
tel: 12 634 33 97 wew. 16

 

http://www.bioetyka.cm-uj.krakow.pl/