Działalność

 • Instytut kształci studentów na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo, prowadzi kształcenie podyplomowe oraz badania naukowe.
 • Na kierunkach studiów pielęgniarstwo i położnictwo prowadzone jest kształcenie na studiach I i II stopnia.
   
 • Badania naukowe podejmowane przez pracowników Instytutu koncentrują się głównie wokół problematyki teorii i praktyki pielęgniarskiej i położniczej. Wynikiem podejmowanych badań są liczne publikacje w czasopismach naukowych i zawodowych, konferencjach i zjazdach naukowo-szkoleniowych oraz podręczników przeznaczonych dla studentów i praktyków.
   
 • Instytut jest organizatorem specjalizacji z różnych dziedzin pielęgniarstwa.
   
 • Pracownicy uczestniczą w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych prowadzonych przez innych organizatorów.
   
 • Instytut współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zawodowymi i naukowymi oraz jednostkami naukowo-badawczymi.