SKN Opieki Położniczej

Opiekunami Koła są: dr Renata Madetko, mgr Magdalena Humaj – Grysztar, mgr Julia Nawrot

Przewodnicząca SKN: Jadwiga Surówka

E-mail: sknopiekipolozniczej.ujcm@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/sknopiekipolozniczejujcm/

Instagram: https://www.instagram.com/skn_opiekipolozniczej/

 

Koło zrzesza przyszłe położne, które pragną pogłębić wiedzę z zakresu położnictwa i opieki położniczej, ginekologii i opieki ginekologicznej, neonatologii i opieki neonatologicznej oraz innych dyscyplin nauki o zdrowiu.

Celem działań Koła jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, humanistycznych i współczesnego położnictwa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć
z zakresu neonatologii, położnictwa i ginekologii, popularyzowanie najnowszych osiągnięć położnych i kształtowanie odpowiedzialnej postawy zawodowej.

Działalność Koła obejmuje organizację otwartych sesji położniczych dla studentów
i pracowników WNZ oraz zlokalizowanie niszy w badaniach naukowych z zakresu opieki położniczej.

Poprzez pracę w Kole Naukowym studenci położnictwa rozwijają umiejętności:

 • Panowania pracy naukowej: formułowanie problemów badawczych i hipotez, konstruowania narzędzi badawczych, dobierania grupy badawczej, przeprowadzania badań i opracowanie wyników.
 • Efektem pracy naukowej studentów położnictwa jest czynne uczestnictwo
  w konferencjach naukowych, przygotowanie i publikacja artykułów w recenzowanych czasopismach.
 • Działalność na rzecz środowiska studenckiego obejmuje:

  – organizację warsztatów edukacyjnych oraz wykładów otwartych

  – udział w wydarzeniach uczelnianych takich jak Dzień Otwarty WNoZ, Festiwal Nauki  i Sztuki

  Działalność na rzecz środowiska lokalnego:

  – udział w wydarzeniach sportowych m.in. Bieg Kobiet, BohateRun

  – udział w wydarzeniach charytatywnych – Finał WOŚP

  – warsztaty i pogadanki zdrowotne dla seniorek

  – warsztaty i pogadanki zdrowotne dla młodzieży

  – promowanie zawodu położnej wśród różnych grup wiekowych

  Zachęcamy do obserwowania naszych profili w mediach społecznościowych, w których na bieżąco przedstawiamy działalność naszego SKN.

 

WYDARZENIA

 • W dniu 27. 10. 2016 r. odbyło się spotkanie organizacyjne SKN przy PPOP, na którym ustalono plan pracy Koła w roku akademickim 2016/2017. Zebrano deklaracje przyszłych członków oraz wybrano przewodniczącą Koła.
   
 • W dniach 23-24. 11. 2016 r. członkowie Koła spotkali się przy ul. Michałowskiego 12 na organizowanych warsztatach robienia ośmiornic dla wcześniaków.
   
 • W dniu 08. 12. 2016 r. w auli przy ul. Michałowskiego 12 miało miejsce spotkanie członków Koła Naukowego
  z wolontariuszami Projektu M3 (Młodzi-Misje-Madagaskar), w której pracują sdudentki położnictwa oraz studenci innych krakowskich uczelni. Wolontariusze opowiedzieli o pracy w misyjnych placówkach medycznych – na Madagaskarze
  i Ukrainie. Wśród prelegentek była Anna Ćwik i Zofia Sobczyk – absolwentki Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM kierunku położnictwo, które przez ponad dwa miesiące wakacji pracowały jako położne w malgaskim ambulatorium oraz wśród ubogich ukraińskich dzieci.
   
 • W dniu 03.03.2016 w ramach poszerzania wiedzy z  zagadnień bliskich położnictwu i neonatologii Studenckie Koło Naukowe zorganizowało spotkanie z psychologiem,  instruktorem  masażu Panią Magdaleną Fabritius. Tematem warsztatów był „Masaż niemowląt i nie tylko, czyli jak się cieszyć rodzicielstwem dzień po dniu”.

  Na zorganizowane spotkanie w sali przy ulicy Zamojskiego 58, przybyło około 40 studentów,  autorka książki Masaż niemowląt i nie tylko przedstawiła ogólne zasady wykonywania masażu, jego rodzaje i zalety. Spotkanie połączone było
  z promocją jej książki , która cieszyła się powodzeniem  wśród studentów.
  Zainteresowane osoby otrzymały Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

 

 • Studenckie Koło Naukowe przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej w dniu 30.03.2016 w budynku przy
  ul. Zamojskiego 58 zorganizowało spotkanie z psychologiem  klinicznym z Panią Moniką Buczek, która pracuje
  w hospicjum perinatalnym Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci im. Ks. J. Tischnera. Poruszane zagadnienia stanowiły zupełnie nową jakość opieki nad ciężarną i dzieckiem u którego zdiagnozowano w okresie prenatalnym poważne wady rozwojowe, wady zagrażające jego życiu. Spotkanie pt. Hospicjum w łonie matki, czyli jak działa perinatalna opieka paliatywna pozwoliło zapoznać się z zadaniami, działalnością, sposobem opieki nad matką, która nie decyduje się na przedwczesne terminalne zakończenie ciąży.  Obecni na spotkaniu studenci otrzymali  Certyfikat uczestnictwa.

 

 • W dniach 13 i 27 kwietnia 2016r. Studenckie Koło Naukowe w budynku przy ul. Kopernika 25 zorganizowało dla studentów   3-go roku warsztaty szkoleniowe poświęcone pobieraniu krwi pępowinowej i wykorzystywaniu  komórek macierzystych. Warsztaty prowadzone były przez Panią Lenę Siwonię reprezentującą Bank Komórek Macierzystych. Uczestniczenie w warsztatach dało szansę otrzymania  Certyfikatu pozwalającego studentom, po uzyskaniu Prawa Wykonywania Zawodu Położnej, pobierać krew pępowinową w czasie porodu.
  W warsztatach szkoleniowych uczestniczyło 100 % trzeciego roku, czyli 52 osoby. Przygotowane Certyfikaty zostaną wręczone studentom, przez opiekuna roku, po zdanym egzaminie licencjackim.

 

 • W dniu 28.04.2016r   na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w Wydziale Nauk o Zdrowiu w Zakładzie Dydaktyki Ginekologiczno – Położniczej w ramach obchodów Dnia Położnej została zorganizowana V Konferencja Naukowa
  pt. CHOROBA NOWOTWOROWA A MACIERZYŃSTWO. Studentki Koła naukowego przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej brały udział w sesji Plakatowej. Prezentowane były trzy postery tematycznie związane z opieką   położnej nad kobietą.

  Z satysfakcją i radością informujemy, że II-gie miejsce na ocenianych 36 posterów, otrzymał plakat Rehabilitacja po mastektomii – masaż limfatyczny przygotowany przez studentkę Magdalenę Gabaja,
  we współpracy z dr Renatą Madetko, dr Anną Mierzwą.

 

 • W dniu 19 listopada 2015 r. odbyły się warsztaty szkoleniowe pt. PORÓD W DOMU.
  W warsztatach prowadzonych przez położną Jolantę Łaszczyk uczestniczyło około 60 studentek, młodzież wykazywała duże zainteresowanie poruszanym tematem. Osoby zainteresowane otrzymały certyfikat uczestnictwa w warsztatach.

 

 • W dniu 16 marca 2015 r. studentki kierunku położnictwo, w tym członkinie Koła Naukowego aktywnie uczestniczyły
  w Dniu Otwartym UJ promując kształcenie
  w zawodzie położnej.

 

 • W czasie organizowanej przez Wydział Nauk o Zdrowiu w dniach 11, 12 września
  2015 r. konferencji “Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie” reprezentantki Studenckiego Koła Naukowego przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej prezentowały wyniki prowadzonych badań. W czasie sesji studenckiej referat wygłaszały: Katarzyna Olek, Ewelina Milewska “Ocena wiedzy kobiet na temat nietrzymania moczu” oraz Anna Delimat “Wpływ mediów na sposób ukończenia ciąży i długość okresu karmienia piersią przez matki”.
 • 05.09.2019r.

  Udział w biegu Runmageddon na terenie kopalni KWK Knurów-Szczygłowice

  Dwie studentki położnictwa oraz duet łączący położnictwo i zdrowie publiczne – taka drużyna pokonywała śląskie hołdy oraz błoto podczas sobotniego Runmageddonu . Żar lał się z nieba, jednak wspólnymi siłami dotarliśmy do mety. Takiej współpracy położnych oraz absolwentów zdrowia publicznego życzyłybyśmy sobie każdego dnia! Pamiętajcie, razem możemy więcej!

 • 22.09.2019r.

  Bieg Kobiet Zawsze PierWsi – stoisko edukacyjne dotyczące profilaktyki raka piersi oraz szyjki macicy, edukacja na temat roli położnej w życiu kobiety

  Uczestniczki biegu chętnie odwiedzały nasze stoisko, gdzie ćwiczyły wykonywanie samobadania piersi pod czujnym okiem studentek położnictwa – Jadwigi i Antoniny. Udział w wydarzeniu był okazją do spotkania i rozmowy z kobietami
  w różnym wieku, poznania ich potrzeb zdrowotnych oraz osobistych doświadczeń w kontekście profilaktyki raka piersi. Tuż przed rozpoczęciem biegu odbyła się grupowa nauka biegaczek samobadania – wzięło w niej udział ponad 800 kobiet!

 • 17.10.2019r.

  Akcja promująca profilaktykę raka piersi w Centrum Fitness Lea

  Kontynuując motyw przewodni października, czyli walkę z rakiem piersi, Jadwiga Surówka z SKN przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej pod opieką Magdaleny Humaj-Grysztar edukowała klientki Centrum Fitness Lea. Panie licznie podchodziły do stanowiska edukacyjnego, zadawały pytania dotyczące profilaktyki raka piersi oraz ćwiczyły samobadanie. Po części edukacyjnej odbyła się sesja zdjęciowa której uczestniczki w nagrodę za zaangażowanie w promowanie profilaktyki raka piersi będą mogły wykonać darmowe USG piersi.

 • 7.11.2019r.

  Wykład „Co musisz wiedzieć o HIV – teoria, diagnostyka i zasady funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego”

  Gościem prowadzącym wykład inauguracyjny był mgr analityki medycznej ze specjalizacją z mikrobiologii medycznej, doradca punktu konsultacyjno-diagnostycznego (PKD) w Krakowie. Podczas spotkania zostały przedstawione zasady funkcjonowania PKD oraz informacje na temat wirusa HIV (drogi i ryzyko zakażenia, diagnostyka, leczenie).

   

 • 04.12.2019r.

  Spotkanie z Przedstawicielkami Grupy Tęczowy Kocyk

  Podczas spotkania wolontariuszki opowiedziały o swojej wzruszającej i trudnej, ale jakże potrzebnej działalności. Wolontariuszki działają dniem i nocą, aby pomóc mamom i rodzinom zmierzyć się z najtrudniejszymi chwilami w życiu – utratą nienarodzonego dziecka. W spotkaniu brało udział 87 osób.

 • 10.12.2019r.

  Spotkanie dotyczące profilaktyki raka piersi dla Klubu Senior + w Gminie Świątniki Górne

  Panie z Klubu Seniora uczestniczyły w zajęciach dotyczących profilaktyki chorób gruczołu sutkowego oraz zdobywały wiedzę z zakresu samobadania piersi. Teoria została wykorzystana w praktyce, uczestniczki z ogromnym zapałem zabrały się za ćwiczenie technik samobadania na fantomach piersi przygotowanych przez Pracownia Podstaw Opieki Położniczej UJ CM. Rozmowom nie było końca. Jesteśmy pod wrażeniem. Takie spotkania motywują nas do działania!

 • 11-12.01.2020r.

  1. Finał WOŚP – edukacja w zakresie profilaktyki raka piersi oraz raka szyjki macicy, pokaz chustonoszenia

  Dziesiątki wyedukowanych kobiet, które spotkałyśmy podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy utwierdzają nas
  w tym, że to co robimy jest niezmiernie ważne, a słowa uznania i podziękowania za to co robimy, sprawiają, że coraz bardziej chcemy się rozwijać. Niezmiernie miło nam, że mogłyśmy uczestniczyć w tak cudownym wydarzeniu, być częścią ludzi o wielkich sercach i dołożyć swoją małą cegiełkę.

   

 • 27.01.2020r.

  Wykład „Hipnorodzenie i jego znaczenie w położnictwie”

  Głównym założeniem wykładu było przekazanie wiedzy na temat hipnozy przez Panią mgr Kaję Krawczyk, która jest założycielką Hypnos Institute. Mogłyśmy poznać nowe możliwości łagodzenia bólu porodowego oraz prowadzenia porodu, które w Polsce nie są często praktykowane, ani do końca znane przez personel medyczny, czy pary. Niesamowita moc hipnozy może prowadzić do tego, że podczas porodu nie ma potrzeby stosowania żadnych środków farmakologicznych łagodzących ból, a poród jest jeszcze piękniejszym przeżyciem dla kobiety rodzącej i jej partnera.

Wielkość fontu
Kontrast