Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa
dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ

dyżury:
poniedziałek: 12:00-13:00

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa
dr Dorota Matuszyk

dyżury:
czwartek: 10:00 – 11:00
piątek: 10:00 – 11:00