Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa
Prof. dr hab. Agnieszka Gniadek

agnieszka.gniadek@uj.edu.pl

dyżury:
poniedziałek: 12:00-13:00

 

Z-ca Dyrektora Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa
dr Dorota Matuszyk, prof. UJ

dorota.matuszyk@uj.edu.pl

dyżury:
środa: 13:00-14:00