Dydaktyka

Kierunek Pielęgniarstwo

 • podstawy pielęgniarstwa: wykłady, ćwiczenia, zajęcia praktyczne, praktyki zawodowe
 • opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych – moduł: leczenie nerkozastępcze: wykłady, ćwiczenia
 • wielokulturowość w pielęgniarstwie: wykłady i ćwiczenia
 • Healthcare safety: wykłady, ćwiczenia 
 • badania naukowe w pielęgniarstwie: ćwiczenia
 • badanie fizykalne: ćwiczenia

Kierunek Położnictwo

 • opieka paliatywna z elementami opieki długoterminowej: wykłady, ćwiczenia
 • wielokulturowość w opiece nad kobietą: wykłady i ćwiczenia
 • opieka specjalistyczna nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym perspektywy położnictwa: wykłady, ćwiczenia 
 • terapia bólu ostrego i przewlekłego: wykłady, ćwiczenia
 • bezpieczeństwo w opiece zdrowotnej: ćwiczenia

Kierunek Ratownictwo

 • techniki zabiegów diagnostycznych i leczniczych: ćwiczenia, zajęcia praktyczne

Kierunek Fizjoterapia

 • podstawy opieki nad pacjentem: wykłady, ćwiczenia

Oddział Analityki Wydziału Farmaceutycznego

 • pobieranie materiału do badań: ćwiczenia

Seminarium dyplomowe

 

Seminarium magisterskie