Dydaktyka

POŁOŻNICTWO

Studia pierwszego stopnia

Podstawy opieki położniczej

Położnictwo i opieka położnicza

Techniki położnicze i prowadzenie porodu

Ginekologia i opieka ginekologiczna

Badania naukowe w położnictwie

Podstawowa opieka zdrowotna

 

Studia drugiego stopnia

Opieka specjalistyczna w położnictwie, neonatologii i ginekologii

Ustawodawstwo zawodowe położnej – wymogi europejskie

Opieka nad kobietą w senium

Badania naukowe w położnictwie

Opieka położniczo-ginekologiczna nad kobietą w niepełnosprawności

Pielęgniarstwo epidemiologiczne

Problemy seksuologiczne w opiece nad kobietą i jej rodziną

 

PIELĘGNIARSTWO

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne

Wielkość fontu
Kontrast