Dydaktyka

POŁOŻNICTWO

Studia pierwszego stopnia

Podstawy opieki położniczej

Położnictwo i opieka położnicza

Techniki położnicze i prowadzenie porodu

Neonatologia i opieka neonatologiczna

Ginekologia i opieka ginekologiczna

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

Anestezjologia i stany zagrożenia życia

Organizacja pracy położnej

Badania naukowe w położnictwie

Podstawowa opieka zdrowotna

Zakażenia szpitalne

Badanie fizykalne

Seminarium dyplomowe

Koordynowanie i opieka dydaktyczna nad praktykami zawodowymi

 

Studia drugiego stopnia

Opieka nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym – z perspektywy ginekologii

Opieka nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym – z perspektywy neonatologii

Opieka nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym – z perspektywy położnictwa

Badania naukowe

Specjalistyczna opieka neonatologiczna nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym

Dydaktyka medyczna

Edukacja w praktyce zawodowej położnej

Seminarium dyplomowe

Koordynowanie i opieka dydaktyczna nad praktykami zawodowymi

PIELĘGNIARSTWO

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne