Skład osobowy

Kierownik Zakładu:

Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska
profesor zwyczajny
e-mail: marta.makara-studzinska@uj.edu.pl

 

Pracownicy:

Dr hab. Jakub Lickiewicz
adiunkt
e-mail: jlickiewicz@cm-uj.krakow.pl

Dr Joanna Biegańska- Banaś

adiunkt

e-mail: joanna.bieganska@uj.edu.pl

Dr Maciej Załuski
adiunkt
e-mail: maciej.zaluski@uj.edu.plmzaluski@cm-uj.krakow.pl

Dr Jadwiga Piątek
starszy wykładowca
e-mail: jadwiga.piatek@uj.edu.pl

Dr Agata Madej 

asystent

e-mail: agata1.madej@uj.edu.pl

Mgr Jacek Mesterhazy
starszy wykładowca
e-mail: j.mesterhazy@uj.edu.pl

Mgr Karolina Probosz
wykładowca
e-mail: karolina.probosz@uj.edu.pl

Mgr Piotr Kochowicz

asystent

e-mail: piotr.kochowicz@uj.edu.pl

Mgr Katarzyna Adamczyk
pracownik naukowo-techniczny
e-mail: katarzyna.1.adamczyk@uj.edu.pl