Skład osobowy

Kierownik Zakładu:

Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska
profesor zwyczajny
e-mail: marta.makara-studzinska@uj.edu.pl

Pracownicy:

Dr Maciej Załuski
starszy wykładowca
e-mail: maciej.zaluski@uj.edu.plmzaluski@cm-uj.krakow.pl

Dr Jadwiga Piątek
starszy wykładowca
e-mail: jadwiga.piatek@uj.edu.pl

Dr Jakub Lickiewicz
adiunkt
e-mail: jlickiewicz@cm-uj.krakow.pl

Dr Joanna Biegańska-Banaś

asystent z dr

e-mail:joanna.bieganska@uj.edu.pl

Mgr Jacek Mesterhazy
starszy wykładowca
e-mail: j.mesterhazy@uj.edu.pl

Mgr Karolina Probosz
wykładowca
e-mail: karolina.probosz@uj.edu.pl

Mgr Katarzyna Adamczyk
samodzielny referent techniczny
e-mail: katarzyna.1.adamczyk@uj.edu.pl