SKN INTENSYWNEJ OPIEKI MEDYCZNEJ

SKN Intensywnej Opieki Medycznej  

Opiekunowie: dr Lucyna Płaszewska-Żywko, prof. UJ oraz dr Katarzyna Wojnar-Gruszka 

Przewodnicząca: Justyna Łuczak 

Celem SKN Intensywnej Opieki Medycznej jest pogłębianie wiedzy i umiejętności praktycznych studentek/studentów pielęgniarstwa z zakresu intensywnej terapii i opieki medycznej. Planujemy cykliczne spotkania z Opiekunami, podczas których będziemy przedstawiać nowości z tej dziedziny, analizować ciekawe artykuły naukowe, dzielić się swoimi doświadczeniami z zajęć praktycznych i praktyk zawodowych oraz zapraszać ekspertów z dziedziny intensywnej terapii. Planujemy także prowadzenie badan naukowych i zaprezentowanie wyników podczas konferencji naukowych i spotkań Studenckich Kół Naukowych z innych uczelni. Będziemy również przygotowywać filmy dydaktyczne prezentujące symulacje wysokiej wierności. 

 Kryteria przyjęcia: bycie studentem 1 lub 2 stopnia pielęgniarstwa UJCM 

 Jak się dostać do Koła: kontakt z Przewodniczącą lub Opiekunem Koła. 

Dane kontaktowe: justyna.luczak@student.uj.edu.pl