SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego

Działalność Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Klinicznego skupia się na przygotowaniu studentów do podejmowania aktywności w interdyscyplinarnych zespołach badawczych, które mają na celu: poszerzenie wiedzy z zakresu prowadzonych badań naukowych, przygotowanie prac o charakterze badawczym oraz poglądowym, doskonalenie umiejętności związanych z interpretacją informacji zawartych w pracach naukowych. Również, członkowie Koła Naukowego zobowiązani są do aktywnego udziału w sympozjach i konferencjach naukowych, na których mają możliwość prezentowania własnego dorobku.

Opiekun SKN

dr n. o zdr. mgr piel. Iwona Repka

 

Osiągnięcia Studenckiego Koła Naukowego w roku akademickim 2016/2017

 • Przygotowanie stanowiska Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz opracowanie pakietów edukacyjnych (Anna Palenik) w ramach „Festiwalu Nauki”, Kraków 25.05-27.05.2017 roku (Klaudia Budna, Alicja Brózda, Małgorzata Kubarczyk, Ilona Biedra, Weronika Bąk, Marta Horaszkiewicz, Klaudia Dam, Ewa Czepiela).
 • Prezentacja 4 posterów na Jubileuszowej Konferencji „60 lat Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego” w dniu 21 marca 2017 roku w Krakowie:
 • Aneta Konieczna „Kompleksowa opieka nad pacjentem z chorobą Takayasu – studium przypadku”
 • Ewelina Matla, Marta Maź „Model opieki nad pacjentem z kserostomią w przebiegu choroby nowotworowej”
 • Justyna Kowal-Skałka „Model opieki nad pacjentem objętym radioterapią paliatywną ze zmianami nowotworowymi w obrębie płuc”
 • Dorota Janosz, Katarzyna Hanek, Anna Inglot „Model opieki nad pacjentem z neuralgią popółpaścową”.
 • Wygłoszenie 2 referatów w Sesji Nauk o Zdrowiu na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie w dniach 27.04-29.04.2017 roku przez Justynę Kowal-Skałkę. Pierwsza praca obejmowała: „Mental adaptation of elderly people to cancer”  i druga praca odnosiła się do: „The functional state of elderly patients undergoing radiotherapy”.
 • Prowadzenie projektu badawczego w Oddziale Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera nt.” Przystosowania psychospołecznego osób w starszym wieku z chorobą nowotworową” (nr. 122.6120.269.2015 zgoda KB) – Justyna Kowal-Skałka, Marta Maź oraz Ewelina Matla (zakończenie: 30.06.2017r.).

 Lista członków SKN w roku akademickim 2016/2017

Przewodnicząca SKN: Justyna Kowal-Skałka

Dorota Janosz

Katarzyna Hanek

Anna Inglot

Aleksandra Janus

Magdalena Łuszcz

Natalia Magdoń

Ewelina Matla

Ewelina Pawlik

Ilona Biedra

Dominika Rzepecka

Paulina Świątek

Aleksandra Warzecha

Marta Maź

 

Osiągnięcia Studenckiego Koła Naukowego w roku akademickim 2015/2016

 • Przygotowanie stanowiska Studenckiego Koła Naukowego Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach Dni Otwartych UJ, Kraków, 18.03.2016 roku (Justyna Kowal, Ilona Biedra).
 • Przygotowanie stanowiska Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz opracowanie pakietów edukacyjnych (Anna Palenik) w ramach „Festiwalu Nauki”, Kraków 19.05-21.05.2016 roku (Paulina Świątek, Adrianna Tyrańska, Karolina Kukla, Wioletta Hnatkiewicz, Ewelina Pawlik, Magdalena Łuszcz, Natalia Magdoń).
 • Prowadzenie projektu badawczego w Oddziale Radioterapii Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera nt.” Przystosowania psychospołecznego osób w starszym wieku z chorobą nowotworową” (nr. 122.6120.269.2015 zgoda KB)  przez Justynę Kowal-Skałke rozpoczęcie: 17 grudnia 2015 roku.

Lista członków SKN w roku akademickim 2015/2016

Przewodnicząca SKN: Justyna Kowal-Skałka

Weronika Bąk

Beata Bednarczyk

Ilona Biedra

Natalia Dąbrowska

Dominika Rzepecka

Ewelina Pawlik

Anna Skotniczna

Paulina Świątek

Aleksandra Warzecha

Izabela Wiśniewska

Osiągnięcia Studenckiego Koła Naukowego w roku akademickim 2014/2015

 • Uczestnictwo w Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów kierunków Przyrodniczych i Medycznych w Lublinie 22-23 listopada 2014r, oraz wygłoszenie referatu przez Panią Marlene Padykułę pracy pt.: Ekspozycja zawodowa pracowników ochrony zdrowia – bezpieczny sprzęt medyczny metodą zapobiegania, przygotowanej przez Marlene Padykułę, Haline Kaim, Klaudie Morawę, Katarzyne Petlic. Prezentacja streszczenia w Medtube Science Dec, 2014; Vol II (4): 90.
   
 • II miejsce w Sesji Nauk o Zdrowiu na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie w dniach 16.04-18.04. 2015r.,  za wygłoszenie referat na temat „The influence of nurses’ education as a significant determinant of barriers for Evidence-Based Nursing implementation” przez Igę Wąsowską.
   
 • Prezentacja posteru w Sesji Nauk o Zdrowiu na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie w dniach 16.04-18.04. 2015r., przez Katarzynę Petlic na temat „Selected clinical aspects of influenza during the epidemic increase in the number of cases in a particular institution in Cracow”. Poster przygotowany przez Marlęnę Padykułę, Katarzynę Petlic oraz Katarzynę Ołtarzewską.

 • Wygłoszenie referatu na VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej; pt. „Człowiek w wieku podeszłym we współczesnym społeczeństwie. Wyzwania dla organizatorów opieki” w Poznaniu, w dniu 15 maja 2015r. przez Marlenę Padykułę na temat „Doświadczenie stresu w opiece nad osobą starszą”. Praca przygotowana przez Marlenę Padykułę, Katarzynę Petlic, Klaudię Morawę.
   
 • Udział w sesji posterowej „Nauki kliniczne i farmaceutyczne” na V Konferencji Doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, 28.05-29.05.2015r., Igi Wąsowskiej oraz przedstawienie pracy na temat „Wpływu wykształcenia pielęgniarek na występowanie barier we wdrażaniu Evidence Based Nursing Practice- badania wstępne”.
   
 • Udział w Międzynarodowej konferencji „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie” Wydział Nauk o Zdrowiu UJ CM. Kraków, 11.09 – 12.09.2015r., oraz prezentacja ustna pracy na temat „Satysfakcji z życia opiekunów osób starszych” przygotowanej przez Marlenę Padykułę, Katarzynę Petlic.

  Współorganizacja wydarzeń naukowych i kulturalnych
   

 • Pomoc w organizacji Konferencji „Nowoczesne leczenie żywieniowe, wyzwanie medycyny XXI wieku”. Kraków, 13.12.2014r. (Obsługa konferencji oraz przygotowanie materiałów na konferencję: Marlena Padukuła, Małgorzata Pustuła, Karolina Ołtarzewska). 
 • Pomoc w organizacji Konferencji „Bezpieczeństwo pacjenta w ujęciu holistycznym” Kraków, 26-27 listopada 2014r. (Obsługa konferencji oraz przygotowanie materiałów na konferencję: Zuzanna Radosz, Marlena Padykuła, Iga Wąsowska). 
 • Organizacja Pikniku Zdrowia i Aktywności Fizycznej o charakterze edukacyjno – profilaktycznym połączonym z I Marszem po Zdrowie w Gdowie współorganizowanym przez Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Gdów 21.09.2014r. (Zuzanna Radosz, Iga Wąsowska, Justyna Kowal).
 • Pomoc w organizacji oraz przygotowanie stanowiska Wydziału Nauk o Zdrowiu w ramach Dni Otwartych UJ, Kraków, 16.03.2015r. (Zuzanna Radosz, Karolina Ołtarzewska). 
 • Iga Wąsowska prowadzenie Sesji Nauk o Zdrowiu na International Medical Students Conference.  Kraków, 16.04 -18.04. 2015r. 
 • Przygotowanie stanowiska Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa oraz opracowanie pakietów edukacyjnych dla pacjentów w ramach „Festiwalu Nauki”, Kraków 21.05-23.05.2015r. (Zuzanna Radosz, Karolina Ołtarzewska, Justyna Kowal, Aneta Konieczna, Martyna Szynka, Małgorzata Pustuła, Dominika Rzepecka).
 • Pomoc w organizacji konferencji „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych”. Kraków, 11.09-12.09.2015r. (Obsługa konferencji: Marlena Padykuła, Justyna Kowal, Katarzyna Petlic).

Udział w warsztatach Studenckiego Koła Naukowego w roku akademickim 2014/2015

 • W dniu 18 grudnia 2014r., przeprowadzono warsztaty z psychologiem; Martą Dereń na temat „Rozmowy z pacjentem umierającym”.
   
 • W dniu 29 stycznia 2015r., wygłoszony został wykład przez Barbarę Miśtal na temat „Roli pielęgniarki w badaniach klinicznych”.
   
 • W dniu 23 marca 2015r., przeprowadzono warsztaty teatralne przez Pamelę Leończyk mające na celu przybliżenie zagadnienia wyrażania własnych emocji poprzez mowę ciała.

  Publikacje SKN

 • Wąsowska I., Repka I.: Promotion of Evidence-Based Nursing by Polish and foreign nursing organizations. Folia Medica Cracoviensia 2014; Vol. LIV, 2: 65-70.
 • Wąsowska I., Ptaszyńska M., Repka I.: Wpływ przewlekłego bólu neuropatycznego na poziom akceptacji własnej choroby. W: Foryś Z., Franek A. G., Jaśkiewicz J., (red.). Pielęgniarstwo na rzecz milenijnych celów rozwoju. II część. Kraków: Wydawnictwo  Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; 2014, str. 181-190.   

  Czynny udział w konferencjach członków SKN:

 • Padykuła M., Kaim H., Morawa K., Petlic K., Repka I.: Ekspozycja zawodowa pracowników służby zdrowia- bezpieczny sprzęt metodą zapobiegania (wystąpienie) – Ogólnopolska Konferencja Studentów
  i Doktorantów Kierunków Przyrodniczych i Medycznych. Lublin 22-23 listopada 2014r.
 • Radosz Z., Ptaszyńska M, Repka I.: Niefarmakologiczne sposoby leczenia żylaków kończyn dolnych, u pacjentów niezakwalifikowanych do leczenia chirurgicznego (wystąpienie). IV Ogólnopolska Konferencja Instytutu Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie; pt. “Człowiek w zdrowiu i w chorobie- promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”. Tarnów, 19-20 września 2014r.
 • Paplaczyk M., Repka I.: Ziołolecznictwo jako alternatywa dla metody konwencjonalnej (poster). IV Ogólnopolska Konferencja Instytutu Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie; pt. “Człowiek w zdrowiu i w chorobie- promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”. Tarnów, 19-20 września 2014r.
 • Wąsowska I., Ptaszyńska M., Repka I.: Wpływ przewlekłego bólu neuropatycznego na poziom akceptacji własnej choroby. XII Kongres Pielęgniarek Polskich. Kraków, 12-14 czerwca 2014r.
 • Paplaczyk M., Padykuła M., Repka I.: Wyznaczniki poszczególnych modeli bólu przewlekłego. XII Kongres Pielęgniarek Polskich. Kraków, 12-14 czerwca 2014r.
 • Morawa K., Padykuła M., Zalewska-Puchała J.: Homoseksualny pracownik ochrony zdrowia, w opinii pacjentów. XII Kongres Pielęgniarek Polskich. Kraków, 12-14 czerwca 2014r.
 • Wąsowska I., Repka I.: Promotion of Evidence-Based Nursing by Polish and foreign nursing organizations. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Uczelni Medycznych. Kraków, 10-12 kwietnia 2014r.

  Streszczenia zjazdowe, polskie o zasięgu międzynarodowym członków SKN

 • Wąsowska I., Repka I.: Promotion of Evidence Based Nursing by polish and foreign nursing organizations. Przegląd Lekarski 2014; 71(1): 47.
 • Padykuła M., Kaim H., Morawa K., Petlic K., Repka I.: Ekspozycja zawodowa pracowników służby zdrowia- bezpieczny sprzęt metodą zapobiegania. Streszczenie z Ogólnopolskiej Konferencji Studentów i Doktorantów Kierunków Przyrodniczych i Medycznych. Medtube Science 2014; 1(4): 90.
 • Paplaczyk M., Repka I.: Ziołolecznictwo jako alternatywa dla metod konwencjonalnej. W: Człowiek w zdrowiu i chorobie promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja. IV Ogólnopolska Konferencja Instytutu Ochrony Zdrowia – materiały konferencyjne. Tarnów: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Tarnowie;     2014, str. 84.
 • Wąsowska I., Ptaszyńska M., Repka I.: Wpływ przewlekłego bólu neuropatycznego na poziom akceptacji własnej choroby. XII Kongres Pielęgniarek Polskich – materiały konferencyjne. Kraków: Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; 2014, str. 111-112.
 • Paplaczyk M., Padykuła M., Repka I.: Wyznaczniki poszczególnych modeli bólu przewlekłego. XII Kongres Pielęgniarek Polskich – materiały konferencyjne. Kraków: Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; 2014, str. 117-118.
 • Morawa K., Padykuła M., Zalewska-Puchała J.: Homoseksualny pracownik ochrony zdrowia, w opinii pacjentów. XII Kongres Pielęgniarek Polskich – materiały konferencyjne. Kraków: Wydawnictwo Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; 2014, str. 115.

  Organizacja konferencji przez członków SKN

 • Podziękowania za pomoc w organizacji Konferencji „Nowoczesne leczenie żywieniowe, wyzwanie medycyny XXI wieku”. Kraków, 13.12.2014r. dla Pani: Marleny Padukuły, Małgorzaty Pustuły, Karoliny Ołtarzewskiej.
 • Podziękowania za pomoc w organizacji Konferencji „Bezpieczeństwo pacjenta w ujęciu holistycznym” Kraków, 26-27 listopada 2014r., dla Pani: Zuzanny Radosz, Marleny Padykuły, Igi Wąsowskiej.

W roku akademickim 2013/2014 aktywność Studenckiego Koła Naukowego skupiała się na rozpowszechnianiu wiedzy na temat:

 • profilaktyki raka jądra oraz kontynuowanie realizacji planów z wcześniejszych lat z uwzględnieniem edukacji wśród młodych mężczyzn
 • potrzeb osób pzewlekle chorych oraz podejmowanie działań usprawniajacych opiekę i codzienne funkcjonowanie
 • badań naukowych w pielegniarstwie (Evidence Based Nursing)

Utworzenie kampanii społecznej „dbam o swoje… męskie sprawy”

   Utworzenie kampanii społecznej „dbam o swoje… męskie sprawy” na  
   rzecz walki z rakiem jądra pod patronatem Pana Dziekana Wydziału Nauk
   o Zdrowiu prof. dr hab. Tomasza Brzostka.

Działania w ramach kampanii:

 • utworzenie strony internetowej
 • promocja kampanii za pomocą plakatów, ulotek i wizytówek

Strona internetowa kampanii: http://www.dbamoswoje.uj.edu.pl/

Udział w warsztatach psychoonkologicznych

Udział w warsztatach psychoonkologicznych o temacie: „Komunikacja z pacjentem onkologicznym na wszystkich etapach leczenia” zorganizowanych przez psychoonkologów dla koła naukowego.

 • II miejsce w Sesji Nauk o Zdrowiu na Międzynarodowej konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie w dniach 10-12 kwietnia 2014 r. za wygłoszenie referatu na temat “Promotion of Evidence Based Nursing by polish and foreign nursing organizations” przez Igę Wąsowską.
 • I miejsce w Sesji Studenckiej na XII Kongresie Pielegniarek Polskich w Krakowie, w dniach 12-14 czerwca 2014 r. za wygłoszenie referatu na temat “Wpływu przewlekłego bólu neuropatycznego na poziom akceptacji własnej choroby” przez Igę Wąsowską oraz Małgorzatę Ptaszyńską.
 • Opracowanie pakietów edukacyjnych dla pacjentów w ramach “Festiwalu Nauki” 22-23 maja 2014 r. na temat profilaktyki: czerniaka, raka jamy ustnej, raka płuc, raka jelita grubego, chorób sercowo-naczyniowych; oraz wykaz badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn przez Zuzannę Radosz.
 • II miejsce w Sesji Nauk o Zdrowiu na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie z dnia 18-20 kwietnia 2013 r., za przedstawienie w formie ustnej pracy badawczej pt: “The level of knowledge of young men about testicular cancer ” przygotowanej przez Magdalenę Baran i Katarzynę Binko.
 • III miejsce w Sesji Nauk o Zdrowiu na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie z dnia 18-20 kwietnia 2013 r., za przedstawienie w formie ustnej pracy badawczej pt:”Are Cracow’s medical centers friendly for disabled and elderly people? Autorki pracy: Wąsowska Iga, Podstawa Marcelina, Nawalana Anna, Wegrzyn Katarzyna, Ozorka Agata
 • Zaprezentowanie trzech prac badawczych w Sesji Nauk o Zdrowiu na Międzynarodowej Konferencji Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie z dnia 18-20 kwietnia 2013 r., w formie ustnej:
  • Who should supplement its knowledge? – test of nurses and nursing students
   Autorki pracy: Burtan Alicja, Bakalarz Ewelina, Budkiewicz Sandra
  • Why is the subject of “epidemiological nursing” should be included in the undergraduate curriculum?
   Autorki pracy: Czaja Joanna, Brzeziecka Ewa, Bubułka Magdalena, Kulak Weronika
  • Is it necessary among soldiers of the MG Marian Zdrzałka’s 16th Airborne Battalion in Krakow to introduce primary prevention on the use of cigarettes and alcohol?
   Małgorzata Jasińska, Bernadetta Badowska, Danuta Imiołek
 • I miejsce w Sesji Nauk o Zdrowiu na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie z dnia 12-14 kwietnia 2012 r., za przedstawienie w formie ustnej pracy badawczej pt: “Incontinence – the silent problem. Analysis of risk factors” przygotowanej przez Urszulę Wójtowicz oraz Ewelinę Kołacz.
 • Zaprezentowanie na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych w Krakowie z dnia 12-14 kwietnia 2012 r., dwóch prac poglądowych, przedstawionych w formie posteru:
  “On the trail of nursing history in Cracow”, autorzy: Monika Kałamarz, Katarzyna Kleszowska, Joanna Kisiel – praca prezentowana w Sesji Nauk o Zdrowiu oraz “Recent advances in radiotherapy (LINAC, Gamma Knife, Cyber Knife)”, autor: Ewelina Mazur – praca prezentowana w Sesji Neurologii i Neurochirurgii.
 • Przygotowanie oraz przedstawienie prac podczas Sympozjum “Ból i cierpienie” z dnia 14-15 stycznia 2012 r.
  • “Cierpienie w samookaleczaniu” Agnieszki Łyczak – prezentacja ustna
  • “Rozważania o cierpieniu kobiet z inkontynencją” Urszuli Wójtowicz – poster
 • III miejsce pracy “Nawyki higieniczne mycia rąk studentów kierunków medycznych i niemedycznych” Anny Korytkowskiej, Katarzyny Kabały, Katarzyny Rokosz i Anny Kuli na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Uczelni Medycznych z dnia 28-30 kwietnia 2011 r.
 • Przygotowanie spotkania edukacyjnego dla studentów “Absolwent pielęgniarstwa na rynku pracy – udany start” z dnia 19 maja 2011 r.