Informacje

Zarząd PTP przy WNZ UJCM na lata 2017 – 2021

 

Przewodnicząca:
Dr hab. Agnieszka Gniadek

Zastępca przewodniczącej:
Dr Lucyna Ścisło

Sekretarz:
Dr Ilona Kuźmicz

Skarbnik:
Mgr Aleksandra Mrozowska

Obecnie Koło liczy 37 członków, w tym 1 osoba z tytułem naukowym profesora nadzwyczajnego, 2 osoby ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, 23 osoby ze stopniem naukowym doktora i 11 magistrów.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne pielęgniarki, pielęgniarzy, studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz nauczycieli akademickich, którzy pragnęliby poszerzyć grono członków naszego Koła.
(deklaracja przystąpienia do Koła dostępna w zakładce Dokumenty do pobrania)