SKN Zakładu Zdrowia Matki i Dziecka

SKN Zakładu Zdrowia Matki i Dziecka 

Opiekunowie: dr Justyna Kot, dr Dorota Matuszyk, prof UJ; mgr Zdzisława Kolarczyk 

Przewodniczący: Daria Rakoczy-Pitala 

Opis Koła: Koło planuje działalność badawczą, promocyjną oraz edukacyjną w obszarach: położnictwa, ginekologii, ginekologii onkologicznej, endokrynologii ginekologicznej, uroginekologii oraz ginekologii operacyjnej z elementami chirurgii. W ramach koła przewiduje się współpracę interdyscyplinarną z innymi kołami naukowymi, aktywny udział w konferencjach oraz tworzenie publikacji naukowych. 

Kryteria przyjęcia: Aktualny status studenta CM UJ 

Sposób rekrutacji: Kontakt mailowy z przewodniczącą lub opiekunem Koła (dr Justyną Kot) wraz z zawarciem krótkiego CV. 

Dane kontaktowe: daria.rakoczy@student.uj.edu.pl 

Nasz Instagram: @skn_zzmid