Dydaktyka

Zajęcia realizowane przez pracowników Zakładu:

KIERUNEK POŁOŻNICTWO – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Anestezjologia i stany zagrożenia życia

Neonatologia i opieka neonatologiczna cz. I i II

Techniki położnicze i prowadzenie porodu cz. I i II

Ginekologia i opieka ginekologiczna cz. I i II

Położnictwo i opieka położnicza cz. I i II

Badania fizykalne

Podstawy opieki położniczej

KIERUNEK POŁOŻNICTWO – STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Specjalistyczna opieka neonatologiczna nad dzieckiem przedwcześnie urodzonym

Opieka nad kobietą i jej rodziną w ujęciu interdyscyplinarnym z perspektywy neonatologii

Opieka interdyscyplinarna nad kobietą i jej rodziną z perspektywy położnictwa

Praktyka położnicza oparta na dowodach naukowych

Diagnostic ultrasound in obstetrics and gynecology

Opieka interdyscyplinarna nad kobietą i jej rodziną z perspektywy ginekologii

Seminarium dyplomowe (Opieka nad matką i dzieckiem, Opieka ginekologiczna, Opieka położnicza)

KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO – STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo–ginekologiczne