Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa

Pracownia Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

31-126 Kraków, ul. Michałowskiego 12
tel: 12 634 33 97 wew. 19
tel: 12 632 30 34