SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego

Z przyjemnością informujemy, iż SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego zostało Najlepszym Studenckim Kołem Naukowym UJ CM na Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2019/2020.
link do wyników konkursu: https://stn.cm-uj.krakow.pl/aktualnosci/wyniki-konkursu-na-najlepsze-studenckie-kolo-naukowe-uj-cm-w-roku-akademickim-2019-2020/

SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego zostało powołane w listopadzie 2016 roku. Zrzesza studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UJ na kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia.

Spotkania koła odbywają się cyklicznie, jeden raz w miesiącu.

SKN oferuje możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu pielęgniarstwa internistycznego, środowiskowego, hematologii, onkologii, w intensywnej opiece medycznej, opiece długoterminowej i paliatywnej, a także umiejętności planowania badań naukowych oraz upowszechniania ich wyników. 

Zakres działalności koła obejmuje:

 • Przygotowanie i realizowanie badań naukowych.
 • Przygotowanie publikacji naukowych.
 • Czynny udział w konferencjach naukowych.
 • Udział w wykładach otwartych oraz w wydarzeniach o istotnym znaczeniu dla rozwoju zawodu pielęgniarki, społeczności lokalnej i studenckiej.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce sprawowania ciągłej, holistycznej opieki nad pacjentem.

 

Opiekunowie SKN:

dr n o zdr Ilona Kuźmicz: ilona.kuzmicz@uj.edu.pl, tel. 783 610 006

dr n o zdr Ewa Kawalec – Kajstura: e.kawalec@interia.pl, tel. 606 285 234

Przewodnicząca SKN:

Justyna Sraga: justyna.sraga@student.uj.edu.pl

Facebook: https://www.facebook.com/SKN-Piel%C4%99gniarstwa-Internistycznego-i-%C5%9Arodowiskowego-109071110619594/

Instagramhttps://instagram.com/skn_zpis_ujcm?igshid=1ee80d7k3eyc7

 

Osiągnięcia Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego

 

Rok akademicki 2016/2017

 1. Aktywne uczestnictwo w Konferencji „60 lat Polskiego Towarzystwa
  Pielęgniarskiego”, która obyła się w dniu 21 marca 2017 roku.

W sesji plakatowej zostały zaprezentowane dwie prace, obie otrzymały wyróżnienie:

a). Palkij J., Stencel M., Suder N., Kuźmicz I., Kawalec-Kajstura E., Reczek A., Malinowska-Lipień I. Problemy wolontariuszy w opiece paliatywnej. 

b). Nowak K., Skupień J., Jawień M., Kawalec-Kajstura E., Reczek A.,  Kuźmicz I. Wybrane diagnozy pielęgniarskie u pacjentki z objawem Raynauda.

 1. Zorganizowanie cyklu wykładów otwartych:

a). „Śmierć bliskiej osoby – i co dalej? Żałoba – jak sobie radzić i wspierać innych”. Wykład wygłosiła mgr Ewa Banach. Kraków, 22.04.2017.

b) „Trudne rozmowy z pacjentem. Jak sobie radzić w relacjach zawodowych?”. Wykład wygłosiła mgr Ewa Banach. Kraków, 09.12.2017.

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Apetyt na Życie” w organizowaniu Konferencji “APETYT NA KOMPLEKSOWĄ OPIEKĘ NAD PACJENTEM Z NIESWOISTYM ZAPALENIEM JELITA”, Kraków, 20.05.2017.

 

Rok akademicki 2018/2019

 1. Przygotowanie projektu badań, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Apetyt na Życie”, na temat: „Ocena stanu wiedzy studentów pielęgniarstwa w zakresie pielęgnacji pacjentów z przezskórną endoskopową gastrostomią (PEG)”. Realizacja badań pilotażowych.

 

Rok akademicki 2019/2020

 1. Kontynuacja badań na temat: „Ocena stanu wiedzy studentów pielęgniarstwa w zakresie pielęgnacji pacjentów z przezskórną endoskopową gastrostomią(PEG)”.
 2. Zorganizowanie warsztatów dla studentów SKN pt.: „Jak dobrze przygotować pracę dyplomową” – dr Agata Reczek, 15 stycznia 2020, godz. 15.30, ul. Kopernika 25.
 3. Zorganizowanie wykładu otwartego: „Otyłość u dzieci – od profilaktyki po leczenie” – dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska, 01.2020, godz.16.45, ul. Kopernika 25. W wykładzie wzięło udział 137 osób – studentów, absolwentów oraz pracowników naszego Wydziału. Bezpośrednio po wykładzie miało miejsce spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia MANKO – Panem Łukaszem Salwarowskim. Podczas spotkania przedstawił on działalność Stowarzyszenia oraz omówił możliwości szeroko rozumianej współpracy.
 4. Przygotowanie projektu: „POROZMAWIAJMY O PIELĘGNIARSTWIE”, którego celem jest poznanie opinii uczniów na temat pielęgniarstwa i wizerunku pielęgniarki oraz promocja zawodu. Projekt został zrealizowany w następujących szkołach licealnych:
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach,
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu,
  • IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu.

  Ogółem w projekcie wzięło udział 172 uczniów. Planowano również realizację badań w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, ul. Sobieskiego 9, jednak ze względu na pandemię przesunięto termin realizacji badań. Aktualnie z uzyskanych materiałów przygotowywana jest publikacja.

 5. Kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem „Apetyt na Życie”.
 6. Rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO.

 

 

7. Zorganizowanie cyklu spotkań otwartych „POZNAJ PIELĘGNIARSTWO”, które poświęcone były różnym specjalnościom pielęgniarstwa.

Pierwsze spotkanie poprowadziła dr n. o zdr Iwona Malinowska-Lipień.

 

Aktualności

 

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego uprzejmie zaprasza do udziału w cyklu spotkań otwartych, które poświęcone będą różnym specjalnościom pielęgniarstwa.  Pierwsze spotkanie poprowadzi dr n. o zdr Iwona Malinowska-Lipień.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmEyZmVhNzctYmUzYi00NTZjLThkYTEtODI4MGU4MGZlZTVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%220d629a02-4e4e-43d2-95b4-ad510cc100f1%22%7

 

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu, w ramach cyklu wykładów „Poznaj pielęgniarstwo”. Spotkanie poprowadzi Tomasz Surowiec.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGI2NTc4YWUtZmQ4YS00N2E0LWIzZGYtOGNlOWZhZDBjOGFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%220d629a02-4e4e-43d2-95b4-ad510cc100f1%22%7d

 

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego uprzejmie zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach w cyklu spotkań otwartych, które poświęcone są różnym specjalnościom pielęgniarstwa.  Spotkanie poprowadzi dr Mirosława Dzikowska oraz Justyna Budnik.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQxZTcwY2EtYmQzMC00YWFjLWE5NmYtNDM5MDQ3MjkzZDJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%220d629a02-4e4e-43d2-95b4-ad510cc100f1%22%7dZapisy do SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego:

Do 10.X.2020 roku trwają zapisy do SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego.

Osoby zainteresowane proszone są kontakt: ilona.kuzmicz@uj.edu.pl lub justyna.sraga@student.uj.edu.pl 


 

Wielkość fontu
Kontrast