SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego

SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego zostało powołane w listopadzie 2016 roku. Zrzesza studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UJ na kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia.

Spotkania koła odbywają się cyklicznie, jeden raz w miesiącu.

SKN oferuje możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu pielęgniarstwa internistycznego, środowiskowego, hematologii, onkologii, w intensywnej opiece medycznej, opiece długoterminowej i paliatywnej, a także umiejętności planowania badań naukowych oraz upowszechniania ich wyników. 

Zakres działalności koła obejmuje:

 • Przygotowanie i realizowanie badań naukowych.
 • Przygotowanie publikacji naukowych.
 • Czynny udział w konferencjach naukowych.
 • Udział w wykładach otwartych oraz w wydarzeniach o istotnym znaczeniu dla rozwoju zawodu pielęgniarki, społeczności lokalnej i studenckiej.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce sprawowania ciągłej, holistycznej opieki nad pacjentem.

 

Opiekunowie SKN:

dr n o zdr Ilona Kuźmicz: ilona.kuzmicz@uj.edu.pl, tel. 783 610 006

dr n o zdr Ewa Kawalec – Kajstura: e.kawalec@interia.pl, tel. 606 285 234

dr n o zdr Agata Reczek: agata.reczek@uj.edu.pl, tel. 12 430 32 19 

Facebook : https://www.facebook.com/SKN-Piel%C4%99gniarstwa-Internistycznego-i-%C5%9Arodowiskowego-109071110619594/

 

Osiągnięcia Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego

 

Rok akademicki 2016/2017

 1. Aktywne uczestnictwo w Konferencji „60 lat Polskiego Towarzystwa
  Pielęgniarskiego”, która obyła się w dniu 21 marca 2017 roku.

W sesji plakatowej zostały zaprezentowane dwie prace, obie otrzymały wyróżnienie:

a). Palkij J., Stencel M., Suder N., Kuźmicz I., Kawalec-Kajstura E., Reczek A., Malinowska-Lipień I. Problemy wolontariuszy w opiece paliatywnej. 

b). Nowak K., Skupień J., Jawień M., Kawalec-Kajstura E., Reczek A.,  Kuźmicz I. Wybrane diagnozy pielęgniarskie u pacjentki z objawem Raynauda.

 1. Zorganizowanie cyklu wykładów otwartych:

a). „Śmierć bliskiej osoby – i co dalej? Żałoba – jak sobie radzić i wspierać innych”. Wykład wygłosiła mgr Ewa Banach. Kraków, 22.04.2017.

b) „Trudne rozmowy z pacjentem. Jak sobie radzić w relacjach zawodowych?”. Wykład wygłosiła mgr Ewa Banach. Kraków, 09.12.2017.

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Apetyt na Życie” w organizowaniu Konferencji “APETYT NA KOMPLEKSOWĄ OPIEKĘ NAD PACJENTEM Z NIESWOISTYM ZAPALENIEM JELITA”, Kraków, 20.05.2017.

 

Rok akademicki 2018/2019

 1. Przygotowanie projektu badań, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Apetyt na Życie”, na temat: „Ocena stanu wiedzy studentów pielęgniarstwa w zakresie pielęgnacji pacjentów z przezskórną endoskopową gastrostomią (PEG)”. Realizacja badań pilotażowych.

 

Rok akademicki 2019/2020

 1. Kontynuacja badań na temat: „Ocena stanu wiedzy studentów pielęgniarstwa w zakresie pielęgnacji pacjentów z przezskórną endoskopową gastrostomią(PEG)”.
 2. Zorganizowanie warsztatów dla studentów SKN pt.: „Jak dobrze przygotować pracę dyplomową” – dr Agata Reczek, 15 stycznia 2020, godz. 15.30, ul. Kopernika 25.
 3. Zorganizowanie wykładu otwartego: „Otyłość u dzieci – od profilaktyki po leczenie” – dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska, 01.2020, godz.16.45, ul. Kopernika 25. W wykładzie wzięło udział 137 osób – studentów, absolwentów oraz pracowników naszego Wydziału. Bezpośrednio po wykładzie miało miejsce spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia MANKO – Panem Łukaszem Salwarowskim. Podczas spotkania przedstawił on działalność Stowarzyszenia oraz omówił możliwości szeroko rozumianej współpracy.
 4. Przygotowanie projektu: „POROZMAWIAJMY O PIELĘGNIARSTWIE”, którego celem jest poznanie opinii uczniów na temat pielęgniarstwa i wizerunku pielęgniarki oraz promocja zawodu.
 5. Kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem „Apetyt na Życie”.
 6. Rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO.

 

 

 

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego uprzejmie zaprasza do udziału w cyklu spotkań otwartych, które poświęcone będą różnym specjalnościom pielęgniarstwa.  Pierwsze spotkanie poprowadzi dr n. o zdr Iwona Malinowska-Lipień.

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmEyZmVhNzctYmUzYi00NTZjLThkYTEtODI4MGU4MGZlZTVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%220d629a02-4e4e-43d2-95b4-ad510cc100f1%22%7

 

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu, w ramach cyklu wykładów „Poznaj pielęgniarstwo”. Spotkanie poprowadzi Tomasz Surowiec.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGI2NTc4YWUtZmQ4YS00N2E0LWIzZGYtOGNlOWZhZDBjOGFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%220d629a02-4e4e-43d2-95b4-ad510cc100f1%22%7d

 

Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego uprzejmie zaprasza do udziału w kolejnym spotkaniu w ramach w cyklu spotkań otwartych, które poświęcone są różnym specjalnościom pielęgniarstwa.  Spotkanie poprowadzi dr Mirosława Dzikowska oraz Justyna Budnik.

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQxZTcwY2EtYmQzMC00YWFjLWE5NmYtNDM5MDQ3MjkzZDJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%220d629a02-4e4e-43d2-95b4-ad510cc100f1%22%7dZapisy do SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego:

Do 10.X.2020 roku trwają zapisy do SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego.

Osoby zainteresowane proszone są kontakt: ilona.kuzmicz@uj.edu.pl lub justyna.sraga@student.uj.edu.plZ przyjemnością informujemy, iż SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego zostało Najlepszym Studenckim Kołem Naukowym UJ CM na Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2019/2020.
link do wyników konkursu: https://stn.cm-uj.krakow.pl/aktualnosci/wyniki-konkursu-na-najlepsze-studenckie-kolo-naukowe-uj-cm-w-roku-akademickim-2019-2020/


 

Wielkość fontu
Kontrast