SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego

Z przyjemnością informujemy, iż SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego zostało Najlepszym Studenckim Kołem Naukowym UJ CM na Wydziale Nauk o Zdrowiu w roku akademickim 2019/2020.

link do wyników konkursu: https://stn.cm-uj.krakow.pl/aktualnosci/wyniki-konkursu-na-najlepsze-studenckie-kolo-naukowe-uj-cm-w-roku-akademickim-2019-2020/

SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego zostało powołane w listopadzie 2016 roku. Zrzesza studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UJ na kierunku Pielęgniarstwo I i II stopnia.

Spotkania koła odbywają się cyklicznie, jeden raz w miesiącu.

SKN oferuje możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu pielęgniarstwa internistycznego, środowiskowego, hematologii, onkologii, w intensywnej opiece medycznej, opiece długoterminowej i paliatywnej, a także umiejętności planowania badań naukowych oraz upowszechniania ich wyników. 

Zakres działalności koła obejmuje:

 • Przygotowanie i realizowanie badań naukowych.
 • Przygotowanie publikacji naukowych.
 • Czynny udział w konferencjach naukowych.
 • Udział w wykładach otwartych oraz w wydarzeniach o istotnym znaczeniu dla rozwoju zawodu pielęgniarki, społeczności lokalnej i studenckiej.
 • Kształtowanie umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce sprawowania ciągłej, holistycznej opieki nad pacjentem.

 

Opiekunowie SKN:

dr n o zdr Ilona Kuźmicz: ilona.kuzmicz@uj.edu.pl

dr n o zdr Ewa Kawalec – Kajstura: e.kawalec@interia.pl, 

Przewodnicząca SKN:

Justyna Sraga

Facebook: https://www.facebook.com/SKN-Piel%C4%99gniarstwa-Internistycznego-i-%C5%9Arodowiskowego-109071110619594/

Instagramhttps://instagram.com/skn_zpis_ujcm?igshid=1ee80d7k3eyc7

Adres e-mail: skn.zpis@uj.edu.pl

Aktualności

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_NzA0MWVhNDctNTEwOS00OTYzLWE3ZmItODIwNGNiYTNhNTJh@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22,%22Oid%22:%220d629a02-4e4e-43d2-95b4-ad510cc100f1%22%7D

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDQyYTViYTEtZTU1NC00MmMzLThjMDctODcxYmE3MGY2OWE4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%220d629a02-4e4e-43d2-95b4-ad510cc100f1%22%7d

 

 

Z okazji obchodzonego 11 lutego Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce SKN przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego zorganizowało wydarzenie, którego celem jest przybliżenie sylwetek wybranych Pielęgniarek Naukowców. Wśród zaproszonych osób znalazły się Pielęgniarki z kraju i z zagranicy.

Serdecznie zapraszamy:

Facebook: http://: https://www.facebook.com/SKN-Piel%C4%99gniarstwa-Internistycznego-i-%C5%9Arodowiskowego-109071110619594/

Instagram: https://instagram.com/skn_zpis_ujcm?igshid=1ee80d7k3eyc7

 

Osiągnięcia Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego

 

Rok akademicki 2016/2017

 1. Aktywne uczestnictwo w Konferencji „60 lat Polskiego Towarzystwa
  Pielęgniarskiego”, która obyła się w dniu 21 marca 2017 roku.

W sesji plakatowej zostały zaprezentowane dwie prace, obie otrzymały wyróżnienie:

a). Palkij J., Stencel M., Suder N., Kuźmicz I., Kawalec-Kajstura E., Reczek A., Malinowska-Lipień I. Problemy wolontariuszy w opiece paliatywnej. 

b). Nowak K., Skupień J., Jawień M., Kawalec-Kajstura E., Reczek A.,  Kuźmicz I. Wybrane diagnozy pielęgniarskie u pacjentki z objawem Raynauda.

 1. Zorganizowanie cyklu wykładów otwartych:

a). „Śmierć bliskiej osoby – i co dalej? Żałoba – jak sobie radzić i wspierać innych”. Wykład wygłosiła mgr Ewa Banach. Kraków, 22.04.2017.

b) „Trudne rozmowy z pacjentem. Jak sobie radzić w relacjach zawodowych?”. Wykład wygłosiła mgr Ewa Banach. Kraków, 09.12.2017.

Współpraca ze Stowarzyszeniem „Apetyt na Życie” w organizowaniu Konferencji “APETYT NA KOMPLEKSOWĄ OPIEKĘ NAD PACJENTEM Z NIESWOISTYM ZAPALENIEM JELITA”, Kraków, 20.05.2017.

 

Rok akademicki 2018/2019

 1. Przygotowanie projektu badań, we współpracy ze Stowarzyszeniem „Apetyt na Życie”, na temat: „Ocena stanu wiedzy studentów pielęgniarstwa w zakresie pielęgnacji pacjentów z przezskórną endoskopową gastrostomią (PEG)”. Realizacja badań pilotażowych.

 

Rok akademicki 2019/2020

 1. Kontynuacja badań na temat: „Ocena stanu wiedzy studentów pielęgniarstwa w zakresie pielęgnacji pacjentów z przezskórną endoskopową gastrostomią(PEG)”.
 2. Zorganizowanie warsztatów dla studentów SKN pt.: „Jak dobrze przygotować pracę dyplomową” – dr Agata Reczek, 15 stycznia 2020, godz. 15.30, ul. Kopernika 25.
 3. Zorganizowanie wykładu otwartego: „Otyłość u dzieci – od profilaktyki po leczenie” – dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska, 01.2020, godz.16.45, ul. Kopernika 25. W wykładzie wzięło udział 137 osób – studentów, absolwentów oraz pracowników naszego Wydziału. Bezpośrednio po wykładzie miało miejsce spotkanie z Prezesem Stowarzyszenia MANKO – Panem Łukaszem Salwarowskim. Podczas spotkania przedstawił on działalność Stowarzyszenia oraz omówił możliwości szeroko rozumianej współpracy.

 1. Przygotowanie i zrealizowanie projektu: „POROZMAWIAJMY O PIELĘGNIARSTWIE”, którego celem jest poznanie opinii uczniów na temat pielęgniarstwa i wizerunku pielęgniarki oraz promocja zawodu. Projekt został zrealizowany w następujących szkołach licealnych:
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach,
  • II Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Olkuskiej w Olkuszu,
  • IV Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Olkuszu.

  Ogółem w projekcie wzięło udział 172 uczniów. Planowano również realizację badań w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, ul. Sobieskiego 9, jednak ze względu na pandemię przesunięto termin realizacji badań. Aktualnie z uzyskanych materiałów przygotowywana jest publikacja.

 2. Kontynuacja współpracy ze Stowarzyszeniem „Apetyt na Życie”.
 3. Rozpoczęcie współpracy ze Stowarzyszeniem MANKO.
 4. Zorganizowanie cyklu spotkań otwartych „POZNAJ PIELĘGNIARSTWO”, które poświęcone były różnym specjalnościom pielęgniarstwa. Pierwsze spotkanie poprowadziła dr n. o zdr Iwona Malinowska-Lipień

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmEyZmVhNzctYmUzYi00NTZjLThkYTEtODI4MGU4MGZlZTVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%220d629a02-4e4e-43d2-95b4-ad510cc100f1%22%7

SPOTKANIE II

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGI2NTc4YWUtZmQ4YS00N2E0LWIzZGYtOGNlOWZhZDBjOGFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%220d629a02-4e4e-43d2-95b4-ad510cc100f1%22%7d

SPOTKANIE III

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTQxZTcwY2EtYmQzMC00YWFjLWE5NmYtNDM5MDQ3MjkzZDJi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%220d629a02-4e4e-43d2-95b4-ad510cc100f1%22%7d

 

 

Rok akademicki 2020/2021

 1. Publikacja artykułu: Kawalec-Kajstura E., Bańdo K., Sraga J., Falkowska A., Wiczkowska M., Majkut M., Sajdak B., Surowiec K., Reczek A., Kuźmicz I.: Przygotowanie pielęgniarek do opieki nad pacjentem z przezskórną endoskopową gastrostomią a poczucie własnej skuteczności. Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej. 2020, 3(5): 207-2018
 2. Udział w XLIX Zjeździe  Polskiego Towarzystwa  Otorynolaryngologów Chirurgów  Głowy i Szyi, który odbył się online w dniach 4-6 października 2020.Tytuł wystąpienia: Ocena przygotowania pielęgniarek do opieki nad pacjentem z przezskórną endoskopową gastrostomią 

  Autorzy: Ewa Kawalec-Kajstura, Agata Reczek, Kinga Bańdo, Agnieszka Falkowska, Michalina Majkut, Beata Sajdak, Justyna Sraga, Katarzyna Surowiec, Majka Wiczkowska, Ilona Kuźmicz 

  Prelegent: dr Agata Reczek

 

 1. Udział studentek (Justyna Sraga, Kinga Bańdo, Alina Yashchuk) w przygotowaniu materiałów edukacyjnych dla opiekunów osób starszych na potrzeby realizacji warsztatów w ramach Projektu dzielnicowego „Opiekun domowy chorego – warsztaty u Helclów”. Projekt został zrealizowany we współpracy z Radą Dzielnicy I Miasta Krakowa, Domem Pomocy Społecznej im. Ludwika i Anny Helclów w Krakowie oraz Stowarzyszeniem MANKO.

4. Kontynuacja cyklu spotkań otwartych” POZNAJ PIELĘGNIARSTWO”.

 

SPOTKANIE IV

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTRlOTAxMTAtNDQwZS00NGQyLThjYWEtMTI4ZGNhNmZkMjZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%220d629a02-4e4e-43d2-95b4-ad510cc100f1%22%7d

5. Zorganizowanie webinarium pt. CICHA EPIDEMIA – UDAR MÓZGU.

„Jest drugą, najczęstszą przyczyną zgonów na świecie. Nie bez powodu mówiąc o nim, używamy określenia „cicha epidemia”. Działa podstępnie i bardzo często jest katastrofalny w skutkach. Nie, nie mowa o koronawirusie, a o UDARZE.
W związku z tym chcemy wszystkich serdecznie zaprosić na kolejne wydarzenie organizowane przez nasze Koło Naukowe – webinarium dotyczące problematyki związanej z udarem.
Tworząc to spotkanie zależało nam, aby treści w nim przedstawione były zrozumiałe i trafiły do wszystkich osób – zwłaszcza tych, niezwiązanych z medycznym światem, ponieważ to najczęściej one mają pierwszy kontakt z osobą, którą dotyka udar mózgu. To niezwykle ważne, aby umieć rozpoznawać jego pierwsze, bardzo charakterystyczne objawy i wiedzieć jak się zachować. Pamiętajmy, że jego ofiarą może stać się każdy, a stereotyp, że jest to choroba wyłącznie osób starszych odchodzi już w niepamięć”.

Członkowie i opiekunowie SKN

Prelegenci: mgr Ewa Czaja oraz Katarzyna Surowiec – studentka pielęgniarstwa

Link do spotkania:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Zjk4MGFlZWYtMTc5Yi00NjJlLTlhODctZjQ3Y2EyODI3ZWUw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22eb0e26eb-bfbe-47d2-9e90-ebd2426dbceb%22%2c%22Oid%22%3a%220d629a02-4e4e-43d2-95b4-ad510cc100f1%22%7d

W spotkaniu uczestniczyło 81 osób, w tym studenci, pracownicy Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz goście.

 

6. Aktywny udział w Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej Wielowymiarowość badań studenckich w naukach o zdrowiu. Warszawa 14 grudnia 2020. Tytuł e-posteru: Sraga J., Surowic K., Byczek J., Polak K., FalkowskaA., Bańdo K., Kuźmicz I., Kawalec-Kajstura E.: Wybrane elementy oceny wizerunku pielęgniarki/pielęgniarza w opinii młodzieży licealnej

Prelegent: Justyna Sraga

7. Zorganizowanie wydarzenia na Instagramie w ramach obchodów International Day of Women and Girls in Science – United Nations, 11 February, mającego na celu przybliżenie postaci wybranych Pielęgniarek –Naukowców.

 


  


 

Wielkość fontu
Kontrast