Zakład Zdrowia Matki i Dziecka

Zakład Zdrowia Matki i Dziecka
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

31-501 Kraków, ul. Kopernika 25
tel: 12 411 13 30