Sekretariat

Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:30 – 15:30

czwartek: dzień wewnętrzny
 

Telefon: (12) 421-40-10 wew. 21 lub 35
Telefon/fax: (12) 429-48-72

e-mail: instpiel@cm-uj.krakow.pl

 

 

Pracownicy sekretariatu:

mgr Beata Gawęska – Kozaczkiewicz – starszy specjalista
beata.gaweska-kozaczkiewicz@uj.edu.pl

 • przygotowywanie planów dydaktycznych
 • wprowadzanie godzin dydaktycznych dla WL i WF do systemu USOS na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo
 • obsługa kształcenia podyplomowego (kursy, specjalizacje)
 • wsparcie administracyjne dla Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego oraz Zakładu Zarządzania i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
 • przygotowywanie umów na wykonanie zajęć dydaktycznych z osobami nie zatrudnionymi w UJ CM
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczących egzaminów dyplomowych oraz organizacja obron prac dyplomowych licencjackich na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji zajęć dydaktycznych dla kierunku Pielęgniarstwo

 

mgr Agata Kubik – samodzielny referent
agata.kubik@uj.edu.pl

 • zadania Sekretarz projektu Rozwijaj się i PracUJ
 • wsparcie administracyjne dla Projektu POWER

 

mgr inż. Anna Rzeszutek – Sosińska – starszy specjalista 
anna.rzeszutek@uj.edu.pl  

 • przygotowywanie wniosków do Działu Zamówień Publicznych
 • koordynacja finansów IPiP
 • obsługa administracyjna Biura Dyrektora i Sekretariatu IPiP
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji zajęć dydaktycznych dla kierunku Położnictwo
 • wsparcie administracyjne dla Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa

 

Agnieszka Moskal – starszy referent
agnieszka1.moskal@uj.edu.pl

 • aktualizacja strony internetowej IPiP
 • sporządzanie ewidencji mobilności krajowej i międzynarodowej pracowników IPiP i studentów
 • wsparcie administracyjne dla Pracowni Podstaw Opieki Położniczej, Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego oraz Zakładu Zdrowia Matki i Dziecka
 • archiwizacja dokumentów sekretariatu IPiP
 • sporządzanie okresowych sprawozdań, zestawień i wykazów
 • obsługa administracyjna Biura Dyrektora i Sekretariatu IPiP
 • rezerwacja sal dydaktycznych