Sekretariat

Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:00 – 15:30

czwartek: dzień wewnętrzny
 

Telefon: (12) 421-40-10 wew. 21 lub 35
Telefon/fax: (12) 429-48-72

e-mail: instpiel@cm-uj.krakow.pl

 

 

Pracownicy sekretariatu:

mgr Beata Gawęska – Kozaczkiewicz – starszy specjalista
beata.gaweska-kozaczkiewicz@uj.edu.pl

 • przygotowywanie planów dydaktycznych
 • wprowadzanie godzin dydaktycznych dla WL i WF do systemu USOS na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo
 • obsługa kształcenia podyplomowego (kursy, specjalizacje)
 • wsparcie administracyjne dla Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego
 • przygotowywanie umów na wykonanie zajęć dydaktycznych z osobami nie zatrudnionymi w UJ CM
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczących egzaminów dyplomowych oraz organizacja obron prac dyplomowych licencjackich na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji zajęć dydaktycznych dla kierunku Pielęgniarstwo  i Położnictwo
 • prowadzenie ewidencji składników majątkowych sekretariatu Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa
 • obsług poczty elektronicznej Sekretariatu IPiP

 

Agnieszka Moskal – starszy referent
agnieszka1.moskal@uj.edu.pl

 • obsługa administracyjna biura Dyrekcji i Sekretariatu IPIP
 • aktualizacja strony internetowej IPiP
 • przygotowywanie zamówień materiałów biurowych dla sekretariatu IPIP
 • wsparcie administracyjne dla Pracowni Podstaw Opieki Położniczej, Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego oraz Zakładu Zdrowia Matki i Dziecka
 • koordynacja i rozliczanie (we współpracy z Dyrekcją IPIP) finansów Instytutu
 • sporządzanie okresowych sprawozdań, zestawień i wykazów
 • członek Zespołu ds. Jakości kształcenia dla kierunku Położnictwo
 • wprowadzenie do systemu USOS harmonogramów zajęć dydaktycznych dla kierunków: pielęgniarstwo i położnictwo dla wszystkich realizowanych cykli kształcenia w danym roku akademickim

 

 

 • wsparcie administracyjne dla Zakładu Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, Zakładu Psychologii Zdrowia, Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa 
 • rezerwacja sal dydaktycznych na potrzeby prowadzenia zajęć teoretycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo 
 • sporządzanie ewidencji mobilności krajowej i międzynarodowej pracowników IPiP i studentów
 • współpraca z Dziekanatem w ramach organizacji realizacji zajęć dydaktycznych w jednostkach na tzw. ” bazie obcej” i bazie UJ CM 
 • obsługa administracyjna posiedzeń Rady Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa
 • obsługa spraw związanych z ochroną danych w IPiP