Sekretariat

Godziny otwarcia sekretariatu:

poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 7:00 – 15:30

czwartek: dzień wewnętrzny
 

Telefon: (12) 421-40-10 wew. 21 lub 35
Telefon/fax: (12) 429-48-72

e-mail: instpiel@cm-uj.krakow.pl

 

 

Pracownicy sekretariatu:

mgr Beata Gawęska – Kozaczkiewicz – starszy specjalista
beata.gaweska-kozaczkiewicz@uj.edu.pl

 • obsługa administracyjna biura Dyrekcji i Sekretariatu IPIP
 • wsparcie administracyjne dla Zakładu Pielęgniarstwa Klinicznego
 • przygotowywanie umów na wykonanie zajęć dydaktycznych z osobami nie zatrudnionymi w UJ CM
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczących egzaminów dyplomowych oraz organizacja obron prac dyplomowych licencjackich na kierunku Pielęgniarstwo i Położnictwo
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej realizacji zajęć dydaktycznych dla kierunku Pielęgniarstwo  i Położnictwo
 • członek Zespołu ds. Jakości kształcenia dla kierunku Pielęgniarstwo

 

Agnieszka Moskal – samodzielny referent
agnieszka1.moskal@uj.edu.pl

 • obsługa administracyjna biura Dyrekcji i Sekretariatu IPIP
 • aktualizacja strony internetowej IPIP
 • przygotowywanie zamówień materiałów biurowych dla sekretariatu IPIP
 • wsparcie administracyjne dla Pracowni Podstaw Opieki Położniczej, Zakładu Pielęgniarstwa Internistycznego i Środowiskowego oraz Zakładu Zdrowia Matki i Dziecka
 • koordynacja i rozliczanie (we współpracy z Dyrekcją IPIP) finansów Instytutu
 • sporządzanie okresowych sprawozdań, zestawień i wykazów
 • członek Zespołu ds. Jakości kształcenia dla kierunku Położnictwo

 

mgr Katarzyna Mielech – starszy referent

katarzyna.mielech@uj.edu.pl

 • obsługa administracyjna biura Dyrekcji i Sekretariatu IPIP
 • wsparcie administracyjne dla Zakładu Psychologii Zdrowia
 • wsparcie administracyjne dla Pracowni Teorii i Podstaw Pielęgniarstwa
 • prowadzenie ewidencji składników majątku Sekretariatu IPIP
 • obsługa spraw związanych z ochroną danych w IPIP
 • sporządzanie ewidencji mobilności krajowej i międzynarodowej dla pracowników IPIP
 • współpraca z Dziekanatem WNZ w ramach organizacji realizacji zajęć dydaktycznych w jednostkach na tzw. „bazie obcej” i bazie CM UJ
 • sporządzanie sprawozdań: POLON, GUS, baza kliniczna

 

mgr Magdalena Czeszyk – starszy referent

magdalena.czeszyk@uj.edu.pl

 • obsługa administracyjna biura Dyrekcji i Sekretariatu IPIP
 • archiwizacja dokumentów sekretariatu IPIP
 • wsparcie administracyjne dla Zakładu Zarządzania Pielęgniarstwem i Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
 • wprowadzanie godzin dydaktycznych do systemu USOS dla Wydziału Lekarskiego, wydziału Farmaceutycznego oraz CIEM na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo
 • przygotowywanie planów zajęć dydaktycznych dla pracowników Wydziału Lekarskiego, wydziału Farmaceutycznego i CIEM realizujących zajęcia dydaktyczne na kierunkach pielęgniarstwo i położnictwo
 • wprowadzanie harmonogramów do systemu USOS
 • obsługa administracyjna posiedzeń Rady IPIP