Rada Instytutu

Przewodniczący Rady Instytutu

 1.  Prof. dr hab. Tomasz Brzostek

 

Członkowie Rady Instytutu

Samodzielni pracownicy naukowi:

 1. Prof. dr hab. Maria Kózka
 2. Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska
 3. Prof. dr hab. Jan Hartman
 4. Prof. dr hab. Marek Klimek
 5. dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ
 6. dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ
 7. dr Iwona Bodys – Cupak, prof. UJ
 8. dr hab. Dorota Karkowska, prof. UJ
 9. dr Lucyna Płaszewska-Żywko, prof. UJ 
 10. dr hab. Zygmunt Pucko
 11. dr Anna Majda, prof. UJ
 12.  dr hab. Iwona Malinowska – Lipień
 13.  dr hab. Agnieszka Micek 

 

Niesamodzielni pracownicy naukowi:

    15. dr Dorota Matuszyk

 

Pracownik niebędący nauczycielem akademickim:

     16. 

 

Przedstawiciel studentów:

     17. Natalia Kalina 

     18. Magdalena Świerczek 

 

Pozostali członkowie (goście):

     19. dr Barbara Prażmowska