Rada Instytutu

Przewodniczący Rady Instytutu

 1.  Prof. dr hab. Tomasz Brzostek

 

Członkowie Rady Instytutu

Samodzielni pracownicy naukowi:

 1. Prof. dr hab. Maria Kózka
 2. Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska
 3. Prof. dr hab. Jan Hartman
 4. Prof. dr hab. Marek Klimek
 5. Prof. dr hab. Agnieszka Gniadek
 6. dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ
 7. dr hab. Iwona Bodys – Cupak, prof. UJ
 8. dr hab. Dorota Karkowska, prof. UJ
 9. dr Lucyna Płaszewska-Żywko, prof. UJ 
 10. dr Dorota Matuszyk, prof. UJ
 11. dr hab. Zygmunt Pucko
 12. dr hab. Anna Majda, prof. UJ
 13.  dr hab. Iwona Malinowska – Lipień
 14.  dr hab. Agnieszka Micek 
 15.  dr hab. Lucyna Ścisło
 16.  dr hab. Jakub Lickiewicz

 

Niesamodzielni pracownicy naukowi:

    15. 

 

Pracownik niebędący nauczycielem akademickim:

     16. mgr Magdalena Czeszyk

 

Przedstawiciel studentów:

     17. Maja Ochał

     18. Maria Lis

 

Pozostali członkowie (goście):

  19. dr Barbara Prażmowska

  20. dr Dominika Trojnarska