Rada Instytutu

Przewodniczący Rady Instytutu

 1.  Prof. dr hab. Tomasz Brzostek

 

Członkowie Rady Instytutu

Samodzielni pracownicy naukowi:

 1. Prof. dr hab. Maria Kózka
 2. Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska
 3. Prof. dr hab. Jan Hartman
 4. Prof. dr hab. Marek Klimek
 5. Prof. dr hab. Marian Szczepanik
 6. dr hab. Agnieszka Gniadek, prof.UJ
 7. dr hab. Marcin Waligóra, prof.UJ
 8. dr hab. Monika Majewska-Szczepanik
 9. dr hab. Dorota Karkowska
 10. dr hab. Zygmunt Pucko

 

Niesamodzielni pracownicy naukowi:

 1. dr Dorota Matuszyk
 2. dr Iwona Bodys-Cupak

 

Pracownik niebędący nauczycielem akademickim:

 1. mgr inż. Anna Rzeszutek-Sosińska

 

Przedstawiciele doktorantów:

 1. mgr Zuzanna Radosz
 2. mgr Joanna Polek

 

Przedstawiciel studentów:

 1. mgr Edyta Piętak

 

Pozostali członkowie (goście):

Dr Barbara Prażmowska

Dr Anna Majda

Wielkość fontu
Kontrast