Rada Instytutu

Przewodniczący Rady Instytutu

 1.  Prof. dr hab. Tomasz Brzostek

 

Członkowie Rady Instytutu

Samodzielni pracownicy naukowi:

 1. Prof. dr hab. Maria Kózka
 2. Prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska
 3. Prof. dr hab. Jan Hartman
 4. Prof. dr hab. Marek Klimek
 5. dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ
 6. dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ
 7. dr hab. Dorota Karkowska
 8. dr hab. Zygmunt Pucko
 9. dr Anna Majda, prof. UJ

 

Niesamodzielni pracownicy naukowi:

    11. dr Dorota Matuszyk

 1. dr Iwona Bodys-Cupak

 

Pracownik niebędący nauczycielem akademickim:

     13. mgr inż. Anna Rzeszutek-Sosińska

 

Przedstawiciel studentów:

     14. Natalia Kalina 

     15. Magdalena Świerczek 

 

Pozostali członkowie (goście):

     16. dr Barbara Prażmowska