Odsłonięcie tablicy pamiątkowej dla uczczenia Marii Epstein w dniu 14 maja 2013 roku. Tablica została wmurowana  na ścianie pałacyku, przy ulicy Sławkowskiej 32 od strony ulicy Pijarskiej, w którym  Maria Epstein mieszkała ponad dwadzieścia lat.

Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mgr Stanisław Łukasik przedstawia biogram i zasługi Marii Epstein.

Odsłonięcia pamiątkowej tablicy dokonuje pani Monika Sobkowiak – najbliższa krewna Marii Epstein i pan Stanisław Łukasik.

Asystę honorową pełnią studentki Wydziału Nauk o Zdrowiu, kierunku Pielęgniarstwo studia stacjonarne pierwszego stopnia Patrycja Bielak i Natalia Błaszak w historycznych mundurkach, zaprojektowanych przez Marię Epstein dla słuchaczek Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Higienistek.