Publikacje

Najważniejsze publikacje pracowników Zakładu:

 

Prof. dr hab. Marta Makara- Studzińska
 

 • Makara-Studzinska M., Agata Madej, Elzbieta Trypka, Jerzy Leszek, Vadim V. Tarasov, Ghulam Md Ashraf, Nagendra Sastry Yarla, Gjumrakch Aliev (2018) Quality of Life and Social Support in Women with Urinary Incontinence. Current Women’s Health Reviews. Vol. 14, s. 1-7.
 • Milanowska J., Mackiewicz B., Węgrowska P., Makara-Studzińska M., (2017) The quality of life of farmers with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Ann Agric Environ Med 2017; 24 (2): 283-287
 • Kotlińska-Hasiec E., Makara-Studzińska M., Czajkowski M., Rzecki Z., Olszewski K., Stadnik A., Dabrowski W., (2017) Plasma magnesium concentration in patients undergoing coronary artery bypass grafting. Ann Agric Environ Med 2017; 24 (2): 181-184

Dr Maciej Załuski
 

 • Załuski M., Makara-Studzińska M. Wybrane aspekty pracy emocjonalnej i regulacji uczuć w zawodach medycznych.  Journal of Education, Health and Sport. 2017;7(7):71-81.
 • Załuski M. (2016) Empowerment u pacjenta poważnie chorego. Działania osadzone w realności w odróżnieniu od łagodzących iluzji i manipulacji poznawczych. W: Hennel-Brzozowska A. (red.) Empowerment czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej, Wyd. Scriptum, 2016.
 • Załuski M. (2016) Korzystne i niekorzystne efekty procesów myślowych występujących u pacjentów w trakcie leczenia poważnej choroby somatycznej, Pielęgniarstwo Polskie, 61, 3, 324-331.

Dr Jadwiga Piątek
 

 • Piątek J. (2017). Pacjenci w szczególnych sytuacjach życiowych – kryzys i trauma. W: M. Makara- Studzińska (red.), Komunikacja w opiece medycznej. Warszawa: Medical Education , 137-154.
 • Piątek J. (2016). Wspieranie rozwiązywania kryzysów – badanie rezultatów interwencji kryzysowej. W: A.Hennel-Brzozowska (red.), Empowerment czyli dodawanie siły w praktyce psychologicznej. Kraków: Scriptum, 35-61.
 • Piątek J. (2005).Badania nad skutecznością interwencji kryzysowej. Zeszyty Interwencji Kryzysowej, 8, s. 85-102.

Dr Jakub Lickiewicz
 

 • Lickiewicz, J., Hughes, P. P., Sałapa, K., Tychmanowicz, A., & Makara-Studzińska, M. (2019). Perceptions of Fear, Likelihood of Victimization, and Confidence About Dangerous Situations Among University Women in Poland. Journal of Interpersonal Violence. https://doi.org/10.1177/0886260519888190
 • Lickiewicz J. (2017) Agresywny pacjent. Zasady i techniki postępowania. PZWL, Warszawa
 • Lickiewicz J. (2017) Skuteczność programu zapobiegania agresji w grupie studentów kierunków medycznych. Edukacja ustawiczna dorosłych, nr 3, 157- 165.

 

Mgr Jacek Mesterhazy
 

 • Mesterhazy J. Pacjent nieprzestrzegający zaleceń. Dialog motywujący. (w:)   Komunikacja w opiece medycznej. M. Makara- Studzińska (red.), Warszawa, Medical Education, 2017.
 • Mesterhazy A., Mesterhazy J. Kontakt z osobami starszymi w sytuacji pomagania. (w:)   Komunikacja w opiece medycznej. M. Makara- Studzińska (red.),Warszawa, Medical Education, 2017.
 • Mesterhazy J. (2002) Psychologiczne następstwa doświadczeń urazowych u dzieci. Interwencja kryzysowa., (w:) Psychoterapia (120)
   

Mgr Karolina Probosz
 

 • Probosz K., Komunikacja w opiece medycznej, red. M. Makara-    Studzińska, rozdz. 9 “Kontakt z pacjentem z    niepełnosprawnością”, wyd. Medical Education, Warszawa 2017
 • Probosz K., Mesterhazy J., Komunikacja w opiece medycznej,     red. M. Makara-Studzińska, rozdz. 12 “Rozmowy z pacjentem o śmierci i umieraniu.”, wyd. Medical Education, Warszawa 2017
 • Kiławiec, A., Wójcik, J., Żur – Wyrozumska, K., Probosz, K., Otfinowski, J. Ruchy lustrzane – przegląd piśmiennictwa i opis przypadku. Neuropsychiatria i neuropsychologia 2013; 8, 2: 73-76.
Wielkość fontu
Kontrast