Konferencje

Konferencje organizowane przez Zakład

 • Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Edukacja seksualna wyzwaniem współczesnej ochrony zdrowia” Kraków, 26.11.2022
 • Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Jestem pielęgniarką i jestem z tego dumna” Kraków, 19.05.2018
 
 

Wystąpienia konferencyjne

Prof. dr hab. Marta Makara- Studzińska

 • Marta Makara Studzińska „Wypalenie zawodowe: zapobieganie i postępowanie”, Farmakoterapia, psychoterapia, rehabilitacja zaburzeń afektywnych. Konferencja Szkoleniowo-Naukowa, Kraków 03-05.11.2022
 • Marta Makara-Studzińska: Przemoc domowa a pandemia wykład XV Międzynarodowy Kongres Psychiatria Medforum-Indywidualny i Psychospołeczny Wymiar Kryzysu Pandemicznego Wisła 9-11.12.2021
 • Makara-Studzinska M.: Samobójstwo młodzieży. ( referat) 46 Zjazd Psychiatrów, Szczecin 24-26.06.2021
 • Marta Makara- Studzińska „Jak rozmawiać z pacjentem o przemocy domowej?” VII Kongres Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej Wrocław 12-14 października 2018
 • Marta Makara- Studzińska „Compilance- noncompilance a dialog lekarz- pacjent” XVIII Kongres Medycyny Rodzinnej „Szlakiem  Zdrowia” Wisła 19-22 kwietnia 2018
 • Marta Makara- Studzińska „Zjawisko przemocy w rodzinie (dziecko-mężczyzna- senior)- jaka jest rola lekarza rodzinnego w walce z tą patologią?” XVIII Kongres Medycyny Rodzinnej „Szlakiem Zdrowia” Wisła 19-22 kwietnia 2018
 • Marta Makara- Studzińska „Pacjent XXL okiem psychoterapeuty” Kongres „Psychiatria Nieoczywista”, Warszawa, 25-26 maja 2018
 • Marta Makara-Studzińska „Compliance – noncompliance = dialog lekarz – pacjent”, Konferencja II Psychiatria Dialogi Inrerdyscyplinarne, Wrocław 13-14 października 2017 
 • Marta Makara-Studzińska „Obciążenie pracy lekarza – problem wypalenia zawodowego psychiatrów i lekarzy innych specjalizacji medycznych” VIII Konferencja Czasopisma Psychiatria Aktualności ze Świata. Warszawa. 12 maja 2017
 • Marta Makara-Studzińska „Przemoc wobec osób w wieku podeszłym a zaburzenia depresyjne” XXII Konferencja szkoleniowo – naukowej z cyklu „Farmakoterapia, psychoterapia i rehabilitacja zaburzeń afektywnych” – „Drogi bezdroża depresji” – Zakopane 17-18. 02. 2017
 • Damian J. Sendler, Aleksandra Rutkowska, Marta Makara-Studzińska How the exposure to trauma has hindered physicians’ capacity to heal: prevalance of PTSD among medical providers :. 23rd International Symposium about Current Issues and Controversies in Psychiatry. Barcelona, Apr. 28-30. 2016

Dr Maciej Załuski

 • Anna Baran, Tomasz Milewicz, Maciej Zaluski, Marta Makara-Studzinska. 12Steps Safety Plan as a part of the online program for students in higher education. 19th European Symposium on Suicide & Suicidal Behaviour 24-27.08.2022, Copenhagen, Denmark.
 • Maciej Załuski „Tworzenie znaczeń jako jeden ze sposobów rozwiązywania kryzysu emocjonalnego.” Jubileusz 25-lecie OIK – konferencja „25 lecie interwencji kryzysowej w Polsce – stan aktualny, perspektywy.” Kraków 16-17 czerwca 2016
 • Maciej Załuski,  Korzystne i niekorzystne efekty procesów myślowych pacjenta w przebiegu leczenia choroby somatycznej , Międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowa  „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia  w Krakowie”. Kraków:  11 – 12 września 2015

Dr Jadwiga Piątek

 • Jadwiga Piątek „Czy interwencja działa – badania nad skutecznością”’ Konferencja „25 – lecie interwencji kryzysowej w Polsce – stan aktualny, perspektywy”, Kraków, czerwiec 2016 
 • Jadwiga Piątek, „Pomoc psychologiczna – interwencja i terapia po traumie indywidualnej i grupowej”, Konferencja Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej : Przeszłość warunkująca przyszłość. Proces pomagania w obliczu traumy, Kraków,  9.09.2015 

Dr hab. Jakub Lickiewicz

 • Jakub Lickiewicz „Attitudes towards aggression, perception of aggression in groups of somatic, psychiatric and students  nurses-comparative analysis” Jakub Lickiewicz, European Congress on Violence in Clinical Psychiatry “Creating collaborative care: a multi-partnership approach” Dublin, 26-28 października 2017
 • Thomas Haugen Nag, Torill Storhaug  Fotland, Thor Egil Holtskog, Kjell Kjærvik & Jakub Lickiewicz „Evaluation of physical  conflict management techniques; a step towards a national standard in mental health care in Norway”   European Congress on Violence in Clinical Psychiatry “Creating collaborative care: a multi-partnership approach” Dublin, 26-28 październik 2017
 • Jakub Lickiewicz „Effectiveness of Violence Prevention Program in group of Medical University Students”’ ENTMA08 Symposium „Promoting Rights and Managing Safety”, 19-21. 05. 2017, Klinikardine, Scotland
 • Jakub Lickiewicz „The effectiveness of Violence and Aggression Management Program in the group of medical faculty  students”, Fifth International Conference on „Violence in the Health Sector”, 26-28.10.2016, Dublin, Ireland
 • 5th ENTMA08 symposium “Advances in Training: Evidence and Practice ” Krakow September 19th & 20th 2019
  www.entma08.eu

Mgr Jacek Mesterhazy

 • Jacek Mesterhazy „Wykorzystanie aspektów dialogowych w kształtowaniu umiejętności komunikacyjnych u studentów pielęgniarstwa”, Międzynarodowa Konferencja naukowo – szkoleniowa: „Innowacyjność w kształceniu, praktyce pielęgniarskiej i badaniach naukowych. 90-lecie powstania Uniwersyteckiej Szkoły Pielęgniarek i Opiekunek Zdrowia w Krakowie”, 11 – 13. 09.2015r. (poster)