Pracownia Podstaw Opieki Położniczej

Pracownia Podstaw Opieki Położniczej
Instytut Pielęgniarstwa i Położnictwa
Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum

31-523 Kraków, ul. Zamoyskiego 58
tel./fax: 12 656-37-27
tel: 12 632 30 34
email: poloznictwo@cm-uj.krakow.pl

Facebook:

https://www.facebook.com/pages/category/Education-Website/Pracownia-Podstaw-Opieki-Po%C5%82o%C5%BCniczej-UJ-CM-2214180248846899/

Instagram:

@ujcm_midwifery

 

Studenckie Koło Naukowe Opieki Położniczej

Opiekunami Koła są: dr Renata Madetko, mgr Magdalena Humaj – Grysztar, dr Julia Nawrot

Koło zrzesza przyszłe położne, które pragną pogłębić wiedzę z zakresu położnictwa i opieki położniczej, ginekologii i opieki ginekologicznej, neonatologii i opieki neonatologicznej oraz innych dyscyplin nauki o zdrowiu.

Celem działań Koła jest propagowanie wiedzy z zakresu nauk medycznych, humanistycznych i współczesnego położnictwa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć z zakresu neonatologii, położnictwa i ginekologii, popularyzowanie najnowszych osiągnięć położnych, kształtowanie odpowiedzialnej postawy zawodowej.

Więcej informacji http://www.ipip.wnz.cm.uj.edu.pl/skn/studenci/kola-naukowe/skn-ppop

 

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Neonatologicznego przy Pracowni Podstaw Opieki Położniczej

Opiekunami Koła są: dr n. med. Barbara Prażmowska, dr Patrycja Ostrogórska-Gonszewska

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Neonatologicznego powstało z inicjatywy studentek położnictwa zainteresowanych holistyczną i interdyscyplinarną opiekę nad matką i dzieckiem, a w szczególności nad noworodkami hospitalizowanymi w oddziałach intensywnej terapii i patologii noworodka.

Na działalność SKN Pielęgniarstwa Neonatologicznego składają się:

  • regularne spotkania naukowe (co najmniej raz w miesiącu)
  • dyżury w Oddziale Klinicznym Neonatologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
  • udział w konferencjach naukowych
  • publikacja artykułów naukowych związanych z opieką nad matką i dzieckiem